Лічильник відвідувань

Форма додатку 11
 
 
Список
наукових та навчально-методичних праць

Придатка Олександра Володимировича

за 2011 р.

 

№ з/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

1

2

3

4

5

6

І. Наукові роботи

 

1.                    

Интерактивные средства обучения при подготовке современного пожарного-спасателя

Друк.

Гражданская безопасность 2011: материалы шестой международной конференции, (София, 24-25 марта, 2011г). – София: Академия НА МВР, 2011. – С.22-27.

6

Ренкас А.Г.

2.                    

Проблеми комплектації пожежної та аварійно-рятувальної техніки універсальними засобами механізації рятувальних робіт

Друк

Пожежна, аварійно-рятувальна та спеціальна техніка: стан, проблеми та перспективи: матеріали науково-практичної конференції, (Черкаси, 2011 р.). – Черкаси: Академія пожежної безпеки ім.Героїв Чорнобиля, 2011. – С. 44-46.

3

Сичевський М.І.

3.                    

Експериментальне дослідження впливу комбінованого навчання із залученням комп’ютерних інтерактивних засобів на успішність студентів

Друк

Нові інформаційні технології в освіті для всіх: матеріали 6-ї міжнародної конференції Юнеско (Київ, 22-23 листопада 2011). – Київ: МННЦ, 2011 – С. 266-270.

4

Ренкас А.Г.

Сичевський М.І.

Паснак І.В.

4.                    

Інтерактивні тестові системи під час проведення аудиторних занять

Друк

Нові інформаційні технології в освіті для всіх: збірник тез доповідей шостої міжнародної конференції Юнеско, (Київ, 22-23 листопада 2011.). – Київ: МННЦ,– С. 182-188.

 

4

Рак Т.Є.

Ренкас А.Г.

Сичевський М.І.

ІI. Основні навчально-методичні роботи

 

1.                    

Методичні вказівки для виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Пожежна та аварійно-рятувальна техніка» для курсантів та студентів напряму підготовки «Транспортні технології»

Друк.

Розрахунок параметрів насосних установок пожежних автомобілів. Методичні вказівки для виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Пожежна та аварійно-рятувальна техніка» для курсантів та студентів напряму підготовки «Транспортні технології». – Львів: Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 2011. – 43 с.

 

43

 

2.                    

Транспортні засоби

 

Друк.

Транспортні засоби. Навчальний посібник. – Львів: Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 2011. -

 

Сичевський М.І.