Лічильник відвідувань

Форма додатку 11
 
 
Список
наукових та навчально-методичних праць

Ренкаса Андрія Гнатовича

за 2011 р.

 

№ з/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

1

2

3

4

5

6

І. Наукові роботи

 

1.                    

Интерактивные средства обучения при подготовке современного пожарного-спасателя

Друк.

Гражданская безопасность 2011: материалы шестой международной конференции, (София, 24-25 марта, 2011г). – София: Академия НА МВР, 2011. – С.22-27.

6

Придатко О.В.

2.                    

Аналіз пристосованої техніки для гасіння лісових пожеж

Друк.

Пожежна безпека: збірник наукових праць. –2011. – № 18. С. 139-144. Фахове видання.

6

Попович В.В.

Руденко Д.В.

3.                    

Графічно-комп’ю-терні технології навчання фахівців з охорони праці

друк.

Зб. пр. XIII Міжн. наук.- пр. конф.”Сучасні пробле-ми геометричного моде-лювання”.-Мелітополь:-ТДАТУ.- 2011. – С.32-37.

5

Рак Т.Є.

Мартин Є.В.

Козуб В.В

4.                    

Інтерактивні тестові системи під час проведення аудиторних занять

Друк

Нові інформаційні технології в освіті для всіх: збірник тез доповідей шостої міжнародної конференції Юнеско, (Київ, 22-23 листопада 2011.). – Київ: МННЦ,– С. 182-188.

 

4

Рак Т.Є.

Придатко О.В.

Сичевський М.І.

5.                    

Експериментальне дослідження впливу комбінованого навчання із залученням комп’ютерних інтерактивних засобів на успішність студентів

Друк

Нові інформаційні технології в освіті для всіх: збірник тез доповідей шостої міжнародної конференції Юнеско, (Київ, 22-23 листопада 2011.). – Київ: МННЦ,– С. 266-270.

4

Сичевський М.І

Придатко О.В.

Паснак І.В.

6.                    

Пристрій для остеосинтезу довгих трубчастих кісток.

Друк.

Деклараційний  патент на корисну модель (№2010 14351).Отримано 21 червня 2011р.

 

 

Сичевський М.І., Вікович І А., Оленюк І.Ю..

7.                    

Багатофункціональний пожежний причіп

Друк

Пат. 63299 Україна, МПК (2011.01), А62С 27/00. u 2011 01338; заявл. 07.02.2011; опубл. 10.10.2011, Бюл. №19.

 

Васильєва О.Е.

Мовчан І.О.

Гуліда Е.М.

Паснак І.В.

8.                    

Графічно-комп’ютерні технології навчання фахівців з охорони праці

Друк

1.Зб. пр. XIII Міжн. наук.- пр. конф.”Сучасні проблеми геометричного моделювання”.-Мелітополь:-ТДАТУ.- 2011. – С.32-37.

 

5

Рак .Т.Є.

Мартин Є.В.

Козуб В.В.

9.                    

Копресійно-дистракційний апарат.

Друк.

Деклараційний патент на корисну модель (№2010 14335)  Отримано 21 червня 2011 р.

 

 

Сичевський М.І., Мартин Є.В., Оленюк І.Ю.

10.                

Спосіб регулювання тиску у апараті на стисненому повітрі АСВ-2

Друк

Деклараційний  патент на корисну модель (№2010 11434). Отримано 10 жовтня 2011р.

 

Попович В.В.

ІI. Основні навчально-методичні роботи

 

1.                    

Інженерна та аварійно-рятувальна техніка

Друк.

Конспект лекцій. – Львів: Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 2011. – 208 с.

164

Сичевський М.І.

2.                    

Транспортні засоби

 

Друк.

Транспортні засоби. Навчальний посібник. – Львів: Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 2011. -

 

Придатко О.В., Сичевський М.І.

3.                    

Інженерна та аварійно-рятувальна техніка

Друк.

Конспект лекцій. – Львів: Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 2011. – 208 с.

164

Сичевський М.І.

4.                    

Транспортні засоби

Друк

Навчальний посібник. – Львів: Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 2011. – 208с.

208

Сичевський М.І.

Придатко О.В.

5.                    

Пожежні автомобілі. Частина 1.

Друк.

Навчально-наочний посібник. – Львів: Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 2011. – 100 с.

100

Попович В.В.