Лічильник відвідувань

Форма додатку 11
 
 
Список
наукових та навчально-методичних праць

Руденка Дмитра Васильовича

за 2011 р.

 

№ з/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

1

2

3

4

5

6

І. Наукові роботи

 

1.                    

Аналіз пристосованої техніки для гасіння лісових пожеж

Друк.

Пожежна безпека: збірник наукових праць. –2011. – № 18. С. 139-144. Фахове видання.

6

Ренкас А.Г.,

Попович В.В.

2.                    

Моделювання температурного поля в двошаровому захисному кожусі пожежного устаткування

Друк.

Пожежна безпека: збірник наукових праць. –2011. – № 18. С. 153-158. Фахове видання.

6

Тацій Р.М.

3.                    

Кінематична схема та аналізу механізму дистанційно керованого пожежного устаткування

Друк.

Актуальні проблеми природничих наук у забезпеченні діяльності служби цивільного захисту: матеріали ІVнауково-практичної конференції, (Черкаси, 7-8 квітня 2011 р.). - Черкаси: АПБ ім. Героїв Чорнобиля, 2011. С. 88-90.

Фахове видання.

3

-

4.                    

Розрахунок конструкції елементів захисту системи керування та температури в зоні їх розміщення

Друк.

Пожежна, аварійно-рятувальна та спеціальна техніка: стан, проблеми та перспективи: матеріали науково-практичної конференції, (Черкаси, 2011 р.). - Черкаси: АПБ ім. Героїв Чорнобиля, 2011. – С. 42-44.Фахове видання.

3

-

5.                    

Підвищення ефективності застосування дистанційно керованого пожежного устаткування за рахунок покращення теплового захисту

Друк.

Х Міжнародний виставковий форум «Технології захисту-2011»: матеріали 13 Всеукраїнської науково-практичної конференції рятувальників 20-21вересня 2011 року. – Київ, 2011. – С. 389-394.Фахове видання.

6

-

6.                    

Дистанційно кероване пожежне устаткування

Патент

Патент на корисну модель №56786 зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.01.2011, Бюлетень №2.

8

Васильєва О.Е.