Лічильник відвідувань

        Форма додатку 11
 
Список
наукових та навчально-методичних праць

Кошеленка В’ячеслава Вікторовича

 

№ з/п

            Назва

Характер роботи

Вихідні дані

 

Обсяг (сторінок)

Співавтори

1.

Експериментальне дослідження вогнегасної ефективності аерольно-порошкових сумішей різного складу          

 

друк

Матеріали 13 Всеукраїнської науково-практичної конференції рятувальників. Київ: ІДУЦЗ НУЦЗУ, 2011. – С.174-178. 

5

Баланюк В.М., Марусяк Ю.М.

2.

Якісна підготовка фахівців з охорони праці сьогодні – запорука зниження травматизму і збереження здоров’я працівників у майбутньому

Друк.

Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, частина І. Збірник наукових праць. –2010. – № 4. – С.82-88. Фахове видання

        7

Батлук В.А., Мірус О.Л.

 

3.

Фізичне виховання курсантів навчальних закладів МНС України упродовж дня

Друк.

Навчально-методичний посібник Л.: ЛДУ БЖД, 2011

139

 Ратушний Р. Т., Ковальчук А. М., Антошків Ю. М.

4.

Аналіз розвитку основних фізичних якостей курсантів та студентів ЛДУ БЖД за напрямом підготовки «Інформаційна безпека»

подано до друку

Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Зб. наук. праць. – Л.: ЛДУ БЖД, №   , 2011 Фахове видання

 

Антошків Ю. М.,                     Ковальчук А. М.

5.

Проблеми професійної захворюваності в Україні

Друк.

Можливості використання методів механіки для розв‘язання питань безпеки в умовах надзвичайних ситуацій. Матеріали Х Міжвузівської науково-практичної конференції / НУЦЗУ. – Х.: НУ ЦЗУ, 2011. – С. 66-67.

2

Мірус О.Л.