Описание: Описание: Описание: Лічильник відвідувань

Форма додатку 11
 
 
Список
наукових та інших праць

Чалого  Дмитра  Олександровича

№ з/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

1

2

3

4

5

6

І. Наукові роботи, опубліковані до захисту дисертації:

1.        

Шляхи мінімізації наслідків аварій на об’єктах, що використовують нафтопродукти.

Друк.

Міжнародна науково-технічна конференція «Техногенна безпека: теорія, практика, інновації» Л., 2011. – С.46-48.

3

В.Ковальчук

 

2.        

Применение системы пожаротушения высокократной пеной закрытых технологических установок и помещений.

Друк.

Международная научно-практическая конференция курсантов, студентов и слушателей «Обеспечение безопасности жизнидеятельности: проблемы и перспективы». - М., 2011. – С.170-172.

3

В.Ковальчук

О.Степанюк

 

3.        

Особливості формування валентних зон напівпровідникових стекол As-Ge-Se.

Друк.

Українська науково-практична конференція з фізики напівпровідників. - У., 2011. – С.335-336.

2

М. Ваків, Р. Головчак, М. Шпотюк, С. Убізський.

4.        

Результати визначення невідповідностей оцінювання теплозахисних показників якості матеріалів захисного одягу.

Друк.

Збірник наукових праць «Пожежна безпека» ЛДУБЖД, №19, Л. С. 170-177

 

Б.В.Штайн

Б.В.Болібрух

5.        

Ефективність застосування системи автоматичної подачі піни високої кратності для гасіння пожеж закритих технологічних установок і приміщень.

Друк.

Міжнародна науково-технічна конференція курсантів і студентів «проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності» - Л., 2011. – С.181-182.

2

В.Ковальчук

О.Степанюк

 

6.        

Peculiarities of valence bands formation

in As-Ge-Se semiconductor glasses

 

Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics

7

M. Vakiv,

R. Golovchak, D. Chalyy,

M. Shpotyuk, S. Ubizskii,

O. Shpotyuk

7.        

АВТОДРАБИНИ ПОЖЕЖНІ.

Загальні технічні вимоги

та методи випробовування

Друк.

Національний  стандарт  України

Протипожежна техніка. Автодрабини пожежні. Загальні технічні вимоги та методи випробування.

 

100

О.Шкоруп

С.Кухарішин

В.Міщенко

О.Гладишев

8.        

Структура та хімічний порядок в склах системи Ge-As-Se

 

Журнал фізичних досліджень

14

М. Шпотюк, Р. Головчак, С. Убізський,  О. Шпотюк