Лічильник відвідувань

Форма додатку 11
 
Список
наукових праць 

Кравця Ігора Петровича

за 2011 рік

 

№ п/п 
Назва
Характер роботи
Вихідні дані
Обсяг
(сторі-нок)
Співавтори
І. Наукові роботи

1.

Підвищення вибухобезпеки пасажирських літаків

Друк

Збірник тез другої міжнародної науково-практичної конференції "Техногенна безпека: теорія, практика, інновації". – Львів: ЛДУ БЖД, 2011. – C. 85-86.

2

Яцишин С.П.

Семерак М.М.

2.

Підвищення вибухобезпеки пасажирських літаків

Друк

Збірник наукових праць. Пожежна безпека. – Львів: ЛДУ БЖД, 2011. –  № 18. – С.165-169. Фахове видання.

5

Яцишин С.П.

Семерак М.М.

3.

Сповіщувачі надзвичайних ситуацій. Інформаційні технології та техногенна безпека

Друк

Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Науковий журнал  Частина І. – Луганськ, 2011. № 7 (161). – с.226-234. Фахове видання.

9

Яцишин С.П., Доманцевич Н.І., Яцишин Б.П.

4.

Інтелектуальний комбінований пожежний сповіщувач на основі нечіткої логіки

 

Друк

Матеріали 13  Всеукраїнської науково-практичної конференції рятувальників. – Київ: ІДУЦЗ НУЦЗУ, 2011. – С. 298-301.

 

Кушнір А.П.