Лічильник відвідувань

СПИСОК

наукових праць

Кушніра Андрія Петровича

за 2011 р.

 

пп

Назва

Харак-тер роботи

Вихідні дані

Об-сяг

Співавтори

1

2

3

4

5

6

І. Наукові роботи

1

Математична модель механізму повороту стріли з люлькою

друк

Техногенна безпека: теорія, практика, інновації: Збірник тез ІІ міжнародної науково-практичної конференції. – Львів: ЛДУ БЖД. – 2011. – С. 76-77.

2

Марущак Я.Ю.

2

Синтез системи підпорядкованого керування механізмом повороту стріли з люлькою

друк

Техногенна безпека: теорія, практика, інновації: Збірник тез ІІ міжнародної науково-практичної конференції. – Львів: ЛДУ БЖД. – 2011. – С. 77-78.

2

Марущак Я.Ю.

3

Інтелектуальний комбінований пожежний сповіщувач на основі нечіткої логіки

друк

Матеріали 13  Всеукраїнської науково-практичної конференції рятувальників. – Київ: ІДУЦЗ НУЦЗУ, 2011. – С. 298-301.

4

Кравець І.П.

4

Експериментальні дослідження двомасових електромеханічних систем з урахуванням сил дисипації

друк

Електротехнічні та комп’ютерні системи “Одеський національний політехнічний університет”. Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика. – Одеса: ОНПУ. – 2011. – № 03(79). – С. 98-100. Фахове видання.

3

Марущак Я.Ю.

5

Застосування спостерігачів для вимірювання моментів у механічних системах

друк

Міжвідомчий науково-технічний збірник "Електромашинознавство та Електрообладнання".

Київ: Техніка. – 2011. – №. – С. (у видавництві) Фахове видання.

5

Марущак Я.Ю

Мороз В.І.

Монографії

1

Динаміка двомасових систем стабілізації режиму в електродугових печах

друк

Монографія. – Львів: – 2011. – 225 с.

225

Марущак Я.Ю.

Лозинський А.О.