Лічильник відвідувань

Форма додатку 11

 

СПИСОК

наукових праць

Рудика Юрія Івановича

за 2011 р.

 

п/п

Назва

Харак-тер роботи

Вихідні дані

Обсяг, стор.

Cпівавтори

 

1

2

 

3

4

5

1.      

Освітні напрями ЛДУ БЖД як засіб реалізації адміністративної реформи

Друк.

Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності: Зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. курс. і студ. – Львів: ЛДУ БЖД, 2011. – С.289-291.

 

Авдєєва Х.І.

2.      

Порівняння екологічної та енергетичної ефективності люмінесцентних ламп

Друк.

Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності: Зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. курс. і студ. – Львів: ЛДУ БЖД, 2011. – С.289-291.

 

Панчишин Х.П.

3.      

Принципи побудови систем управління якістю в галузі безпеки життєдіяльності

Друк.

Збірник наукових праць 10-ої міжнародної науково-методичної конференції "Безпека життя і діяльності людини - освіта, наука, практика "БЖДЛ-2011". - К.: Видавництво Центр навчальної літератури.  2011. у 2 томах. – Т.2. – С. 527-531.

Фах. видання.

5

-

4.      

Встановлення класів вибухонебезпечних зон об’єктів для вибору зовнішньої блискавкозахисної системи

Друк.

Збірник тез ІІ міжнародної науково-практичної конференції "Техногенна безпека, Теорія, практика, інновації". – Львів: ЛДУ БЖД, 2011. – C. 80-82.

2

-

5.      

Нормативно-технічне регулювання вимог блискавкозахисту

Друк.

Матеріали 13 Всеукраїнської науково-практичної конференції рятувальників.Київ: ІДУЦЗ НУЦЗУ, 2011. – С. 393-397

5

-

6.      

Аналіз сигналів для попередження займання ізоляції низьковольтної електричної мережі

Друк.

Пожежна безпека: Збірник наукових праць. – Львів: ЛДУ БЖД, 2011. – № 19. – С. 149-155.

Фах. видання.

7

Сольоний С.В. Демченко Г.В., Бенніс Юсеф А.