Лічильник відвідувань

СПИСОК

наукових та навчально-методичних праць

Воробця Богдана Степановича

за 2011 рік

№ з/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг /стор./

Співавтори

1

2

3

4

5

6

Основні наукові праці

1.

Розрахунок температурних полів і напружень у багатошарових циліндричних структурах з Дискретно-неперервним розподілом джерел тепла

Друк

Праці 10-го Міжнарод-ного симпозіуму українських інженерів-механіків у Львові. – Львів, 2011. – С. 179 - 180.

1

Тацій Р.,

Дячун Т.