Лічильник відвідувань

СПИСОК

наукових та навчально-методичних праць

Гуліди Едуарда Миколайовича

за 2011 рік

№ з/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг /стор./

Співавтори

1

2

3

4

5

6

Основні наукові праці

1.

Методологія вибору оптимального варіанту технологічного процесу механічної обробки деталі

Друк

Праці 10-го Міжнарод-ного симпозіуму українських інженерів-механіків у Львові. – Львів, 2011. – С. 185 - 187.

3

 

2.

Прогнозування величини оптичної густини диму при пожежі в приміщенні

Друк

Пожежна безпека: Зб. наук. праць. – Львів, ЛДУ БЖД, 2011. – № 18. – С. 65 - 70.

6

 

3.

Математична модель процесу зношування висі кальних інструментів для виготовлення розгорток картонних виробів

Друк

Тези науково-практичної конференції УАД. – Львів, 2011. – С.29 - 32.

4

Старощук В.

Основні навчально-методичні праці

1.

Збірник задач з прикладної механіки. Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів немеханічних спеціальностей вищих навчальних закладів (лист № 14/18.Г – 2031 від 9.09.2008).

Друк

Вид-во ЛДУ БЖД МНС України, 2011.

326

Дзюба Л.Ф.

Ольховий І..М.