Лічильник відвідувань

СПИСОК

наукових та навчально-методичних праць

Дзюби Лідії Федорівни

за 2011 рік

№ з/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг /стор./

Співавтори

1

2

3

4

5

6

Основні наукові праці

1.

Теоретичне дослідження контактних напружень у зоні контакту полотна стрічкової пилки з напрямним роликом з урахуванням сили тертя

Друк

Науковий вісник НЛТУ України. 2011. Вип. 21.7. C. 89 - 94.

6

Ольховий І.М.,

Ребезнюк І.Т.

2.

Сила натягу у вітках стрічкової пилки під час різання деревини

Друк

Науковий вісник НЛТУ України. 2011. Вип. 21.12. C. 132 - 136.

5

Меньшикова О.В.,

Ребезнюк І.Т.

3.

Методика експериментально-го дослідження напруження у вузькій стрічковій пилці під час різання деревини

Друк

Науковий вісник НЛТУ України. 2011. Вип. 21.17. C. 151 - 154.

4

Пилип’як А.Б.,

Ребезнюк І.Т.

4.

Експериментальне дослідження зміни напруження у вузькій стрічковій пилці під час пиляння деревини

Друк

Науковий вісник НЛТУ України. 2011. Вип. 21.18.

 

Пилип’як А.Б.,

Ребезнюк І.Т.

5.

Оцінка втомної міцності стрічкових пилок різних марок

Друк

Вісник СевНТУ. Вип. 120: Механіка, енергетика, екологія: зб. наук. пр., 2011.

 

Меньшикова О.В.,

Ребезнюк І.Т.

6.

Визначення контактних напружень у полотні стрічкової пилки

Друк

Праці 10-го Міжнарод-ного симпозіуму українських інженерів-механіків у Львові. – Львів, 2011. – С. 38 - 40.

3

Ребезнюк І.Т.,

Ольховий І.М.

7.

Дослідження вільних поперечних коливань круглої пилки

Друк

Праці 10-го Міжнарод-ного симпозіуму українських інженерів-механіків у Львові. – Львів, 2011. – С. 37 - 38.

2

Меньшикова О.В.,

Ребезнюк І.Т.

Основні навчально-методичні праці

1.

Збірник задач з прикладної механіки. Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів немеханічних спеціальностей вищих навчальних закладів (лист № 14/18.Г – 2031 від 9.09.2008).

Друк

Вид-во ЛДУ БЖД МНС України, 2011.

326

Ольховий І.М.,

Гуліда Е.М.