Лічильник відвідувань

СПИСОК

наукових та навчально-методичних праць

Карабин Оксани Олександрівни

за 2011 рік

№ з/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг /стор./

Співавтори

1

2

3

4

5

6

Основні наукові праці

1.

Моделювання температурного поля згасаючих териконів

Друк

Пожежна безпека: Зб. наук. праць. – Львів, ЛДУ БЖД, 2010. – № 17. – С. 64 - 69. (вийшов з друку в 2011р).

6

Кузик А.Д.,

Чмир О.Ю.,

Попович В.В.

2.

Мультимедійні технології в процесі викладання вищої математики

Друк

Науковий вісник НЛТУ України. 2011. Вип. 21.10. C. 312 - 317.

6

Кузик А.Д.,

Меньшикова О.В.,

Трусевич О.М.

3.

Про еквівалентність рівнянь

Друк

XVI міжвузівська науково-практична конференція “Методичні проблеми викладання математики у вищих навчальних закладах”. (22 лютого 2011 р., м. Львів). Тези доповідей. – Львів: нац. ун-т “Львівська політехніка”. – 2011. – С. 45 - 50.

2

Чмир О.Ю.,

Меньшикова О.В.,

Трусевич О.М.

4.

До питання бази Барі

Друк

Міжнародна математична конференція ім. В.Я. Скоробогатька (19 – 23 вересня 2011 р., м. Дрогобич). Тези доповідей. – Львів: Поліграфічний центр видавництва нац. ун-ту “Львівська політехніка”. – 2011. – С. 89.

1

Меньшикова О.В.

5.

Візуалізація математичних понять засобами сучасних програмних пакетів

Друк

XVI международная научно-методическая конференцияМетоды совершенствования фундаментального образования в школах и вузах” (19-23 вересня 2011 р., м. Севастополь). Материалы докладов. – Севастополь. – 2011. С. 84 - 85.

2

Чмир О.Ю.,

Трусевич О.М.,

Меньшикова О.В.

6.

Аналіз пожежонебезпечно-сті території міста (на прикладі м. Львова)

Друк

Міжнародна науково-практична конференція курсантів і студентів «Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності»  (31 березня 2011р., м. Львів). – Збірник наук. праць. – Львів. – 2011. С. 11 - 12.

2

Берегулько Н.,

Трусевич О.М.

7.

Вплив буріння нафтових свердловин Бориславсько-Покутської зони Передкарпатського прогину на зміну неорганічного складу грунтових вод

Друк

Четверта студентська науково-практична конференція «Захист навколишнього середовища. Збалансоване природокористування» (27-28 жовтня 2011р., м.Львів). – Матеріали конф. – Львів. – 2011. С.82 – 85.

4

Теслюк О.В.,

Карабин В.В.

8.

Аналіз факторів впливу на пожежні ризики у житловому секторі (на прикладі Львова)

Подано до друку

Вісник ЛДУ БЖД: Зб. наук. праць. – Львів, ЛДУ БЖД, 2011.

8

Кузик А.Д.,

Ємельяненко С.О.

Основні навчально-методичні праці

1.

Математичні методи в психології. Лабораторний практикум

Друк

Навчальний посібник. – Львів: ЛДУ БЖД, 2011. – 112 с.

112

Чмир О.Ю.,

Меньшикова О.В.