Лічильник відвідувань

СПИСОК

наукових та навчально-методичних праць

Кузика Андрія Даниловича

за 2011 рік

№ з/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг /стор./

Співавтори

1

2

3

4

5

6

Основні наукові праці

1.

Ризик як характеристика стану пожежної безпеки

Друк

Пожежна безпека: Зб. наук. праць. – Львів, ЛДУ БЖД, 2011. – № 18. – С. 101 - 105.

5

Ємельяненко С.О.

2.

Мультимедійні технології в процесі викладання вищої математики

Друк

Науковий вісник НЛТУ України. 2011. Вип. 21.10. C. 312 - 317.

6

Карабин О.О.,

Меньшикова О.В.,

Трусевич О.М.

3.

Аналіз пожежних ризиків житлового сектора м. Львова

Друк

Пожежна безпека: Зб. наук. праць. – Львів: ЛДУ БЖД, 2011. – №19. – С. 41 - 48.

8

Ємельяненко С.О.,

Дух М.В.

4.

Аналіз факторів впливу на пожежні ризики у житловому секторі (на прикладі Львова)

Подано до друку

Вісник ЛДУ БЖД: Зб. наук. праць. – Львів, ЛДУ БЖД, 2011.

8

Карабин О.О.,

Ємельяненко С.О.

5.

Особливості пожежного ризику житлового сектора Львова

Друк

Збірник тез другої міжнародної науково-практичної конференції «Техногенна безпека: теорія, практика, інновації». – Львів, ЛДУ БЖД, 2011. – С. 167 - 168.

2

Ємельяненко С.О.

6.

Риск как характеристика пожарной безопасности жилого сектора

Друк

Сборник материалов V международной научно-практической конференции курсантов, студентов и слушателей. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности: проблемы и перспективы». – Минск. Государственное учреждение образования «Командно-инженерный институт», 2011. – Ч. 1 – С. 24 - 26.

3

Ємельяненко С.О.

7.

Ризик-орієнтовний підхід для вирішення проблем небезпеки житлового сектора

Друк

Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Організаційно-управлінські, економічні та нормативно-правові аспекти забезпечення діяльності органів управління та підрозділів МНС України». – Черкаси. Академія пожежної безпеки імені героїв Чорнобиля, 2011. – С. 179 - 181.

3

Ємельяненко С.О.

8.

Оцінювання пожежної небезпеки лісів за умовами погоди

Друк.

Науковий вісник
НЛТУ України. – 2011. – вип. 21.1. – с. 74-81

8

 

9.

Значення узлісся у пожежній безпеці лісів

Друк.

Науковий вісник
НЛТУ України. – 2011. – вип. 21.7. – С. 67-74

7

 

10.

Типи лісу та їх пожежна
небезпека

Друк.

Науковий вісник
НЛТУ України. – 2011. – вип. 21.8. – С. 78-86.

9

 

11.

Значення кліматопів у пожежній безпеці лісів

Друк.

Науковий вісник
НЛТУ України. – 2011. – вип. 21.9. – С. 65-71

7

Кучерявий В.П.

12.

Еколого-просторові особливості середовища та їх вплив на пожежну безпеку лісів

Друк.

Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2011. – № 3 (25). – 10 с.  (електронне фахове видання) – http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Nd/2011_3/11kad.pdf

10

 

13.

Підвищення точності визначення відносної

вологості повітря психрометричним методом

Друк.

Науковий вісник
НЛТУ України. – 2011. – вип. 21.11. – с. 126-129

4

Балицька В.О., Ярицька Л.І.