Лічильник відвідувань

СПИСОК

наукових та навчально-методичних праць

Меньшикової Ольги Володимирівни

за 2011 рік

№ з/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг /стор./

Співавтори

1

2

3

4

5

6

Основні наукові праці

1.

Сила натягу у вітках стрічкової пилки під час різання деревини

Друк

Науковий вісник НЛТУ України. 2011. Вип. 21.12. C. 132 - 136.

5

Дзюба Л.Ф.,

Ребезнюк І.Т.

2.

Мультимедійні технології в процесі викладання вищої математики

Друк

Науковий вісник НЛТУ України. 2011. Вип. 21.10. C. 312 - 317.

6

Кузик А.Д.,

Карабин О.О.,

Трусевич О.М.

3.

Оцінка втомної міцності стрічкових пилок різних марок

Друк

Вісник СевНТУ. Вип. 120: Механіка, енергетика, екологія: зб. наук. пр., 2011.

 

Дзюба Л.Ф.,

Ребезнюк І.Т.

4.

Дослідження вільних поперечних коливань круглої пилки

Друк

Праці 10-го Міжнарод-ного симпозіуму українських інженерів-механіків у Львові. – Львів, 2011. – С. 37 - 38.

2

Дзюба Л.Ф.,

Ребезнюк І.Т.

5.

Візуалізація математичних понять засобами сучасних програмних пакетів

Друк

XVI международная научно-методическая конференцияМетоды совершенствования фундаментального образования в школах и вузах” (19-23 вересня 2011 р., м. Севастополь). Материалы докладов. – Севастополь. – 2011. С. 84 - 85.

2

Карабин О.О.,

Трусевич О.М.,

Чмир О.Ю.

6.

Про еквівалентність рівнянь

Друк

XVI міжвузівська науково-практична конференція “Методичні проблеми викладання математики у вищих навчальних закладах”. (22 лютого 2011 р., м. Львів). Тези доповідей. – Львів: нац. ун-т “Львівська політехніка”. – 2011. – С. 45 - 50.

6

Карабин О.О.,

Трусевич О.М.,

Чмир О.Ю.

7.

До питання бази Барі

Друк

Міжнародна математична конференція ім. В.Я. Скоробогатька (19 – 23 вересня 2011 р., м. Дрогобич). Тези доповідей. – Львів: Поліграфічний центр видавництва нац. ун-ту “Львівська політехніка”. – 2011. – С. 89.

1

Карабин О.О.

Основні навчально-методичні праці

1.

Теорія ймовірностей та математична статистика

Друк

Навчальний посібник. – Львів: ЛДУ БЖД, 2011. – 188 с.

188

Кузик А.Д.,

Чмир О.Ю.

2.

Математичні методи в психології. Лабораторний практикум

Друк

Навчальний посібник. – Львів: ЛДУ БЖД, 2011. – 112 с.

112

Карабин О.О.,

Чмир О.Ю.