Лічильник відвідувань

СПИСОК

наукових та навчально-методичних праць

Ольхового Івана Михайловича

за 2011 рік

№ з/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг /стор./

Співавтори

1

2

3

4

5

6

Основні наукові праці

1.

Теоретичне дослідження контактних напружень у зоні контакту полотна стрічкової пилки з напрямним роликом з урахуванням сили тертя

Друк

Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. Вип. 21.7.C. 89 - 94.

6

Дзюба Л.Ф..

Ребезнюк І.Т.

2.

Дослідження впливу висоти заповнення рідиною горизонтального циліндричного резервуара на напружений стан в його стінці

Друк

Пожежна безпека: Зб. наук. праць. – Львів, ЛДУ БЖД, 2011. – № 18. – С. 115 - 120.

6

Ліщинська Х. І

3.

Визначення контактних напружень у полотні

стрічкової пилки

Друк

Праці 10-го Міжнарод-ного симпозіуму українських інженерів-механіків у Львові. – Львів, 2011. – С. 38 - 40.

3

Дзюба Л.Ф..

Ребезнюк І.Т.

Основні навчально-методичні праці

1.

Збірник задач з прикладної механіки. Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів немеханічних спеціальностей вищих навчальних закладів (лист № 14/18.Г – 2031 від 9.09.2008).

Друк

Вид-во ЛДУ БЖД МНС України. 2011.

326

Дзюба Л.Ф.

Гуліда Е.М.