Лічильник відвідувань

СПИСОК

наукових та навчально-методичних праць

Тація Романа Маряновича

за 2011 рік

№ з/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг /стор./

Співавтори

1

2

3

4

5

6

Основні наукові праці

1.

Моделювання температурного- поля в двошаровому захисному кожусі пожежного устаткування

Друк

Пожежна безпека: Зб. наук. праць. – Львів, ЛДУ БЖД, 2011. – № 18. – С. 153 - 158.

6

Руденко О.В.

2.

Розвинення за власними вектор-функціями у випадку простих власних значень сингулярного диференціального оператора

 

Друк

Карпатські математичні публікації. – 2011. – Т. 3, № 1. – С. 94 - 105.

12

Махней О.В.

3.

Условия разрешимости многоточечной задачи для обобщенной дифференци-

альной системы

Друк

Доклады Национальной академии наук Беларуси. – 2011. – Т. 55, 3. – С. 12 - 15.

4

Мазуренко В.

4.

Розрахунок температурних полів і напружень у багатошарових циліндричних структурах з Дискретно-неперервним розподілом джерел тепла

Друк

Праці 10-го Міжнарод-ного симпозіуму українських інженерів-механіків у Львові. – Львів, 2011. – С. 179 - 180.

1

Воробець Б.,

Дячун Т.

5.

Про можливість вимірювання температури в недоступних місцях

Друк

XVI міжвузівська науково-практична конференціяМетодичні проблеми викладання математики у вищих навчальних закладах”. (22 лютого 2011 р., м. Львів). Тези доповідей. – Львів: нац. ун-т “Львівська політехніка”. – 2011. – С. 30 - 34.

5

Стасюк М.Ф.

6.

Про багатоточкову задачу для узагальненої диференціальної системи

Друк

Міжнародна математична конференція ім. В.Я. Скоробогатька (19 – 23 вересня 2011 р., м. Дрогобич). Тези доповідей. – Львів: Поліграфічний центр видавництва нац. ун-ту “Львівська політехніка”. – 2011. – С. 199.

1

В.Мазуренко

Основні навчально-методичні праці

1.

Узагальнені диференціальні рівняння

Друк

Монографія з грифом Вченої ради Прикарпатського національного університету /Монографія. – Дрогобич: Коло, 2011. – 301 с.

301

Стасюк М.,

Мазуренко В.,

Власій О.