Лічильник відвідувань

СПИСОК

наукових та навчально-методичних праць

Чмир Оксани Юріївни

за 2011 рік

№ з/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг /стор./

Співавтори

1

2

3

4

5

6

Основні наукові праці

1.

Поведінка розв’язку узагальненої нормальної крайової задачі для квазілінійної параболічної системи біля межі області

Друк

Нелінійні граничні задачі. – 2011. – Т.20. – С. 129 - 151.

23

 

2.

Моделювання температурного поля згасаючих териконів

Друк

Пожежна безпека: Зб. наук. праць. – Львів, ЛДУ БЖД, 2010. – № 17. – С. 64 - 69. (вийшов з друку в 2011р).

6

Кузик А.Д.,

Карабин О.О.,

Попович В.В.

3.

Про еквівалентність рівнянь

Друк

XVI міжвузівська науково-практична конференція “Методичні проблеми викладання математики у вищих навчальних закладах”. (22 лютого 2011 р., м. Львів). Тези доповідей. – Львів: нац. ун-т “Львівська політехніка”. – 2011. – С. 45 - 50.

6

Карабин О.О.,

Трусевич О.М.,

Меньшикова О.В.

4.

Про нелінійну першу узагальнену крайову задачу для рівняння теплопровідності, розв’язок якої має точкові особливості

Друк

Конференція молодих учених із сучасних проблем механіки і математики ім. академіка Я.С.Підстригача (24 – 27 травня 2011 р., м. Львів). Тези доповідей. – Львів. – 2011. С. 289 - 290.

2

 

5.

Візуалізація математичних понять засобами сучасних програмних пакетів

Друк

XVI международная научно-методическая конференция “Методы совершенствования фундаментального образования в школах и вузах” (19-23 вересня 2011 р., м. Севастополь). Материалы докладов. – Севастополь. – 2011. С. 84 - 85.

2

Меньшикова О.В.,

Трусевич О.М.,

Карабин О.О.

6.

Про розв’язність першої крайової задачі для рівняння  в класі узагальнених функцій

Друк

Міжнародна математична конференція ім. В.Я. Скоробогатька (19 – 23 вересня 2011 р., м. Дрогобич). Тези доповідей. – Львів: Поліграфічний центр видавництва нац. ун-ту “Львівська політехніка”. – 2011. – С. 222.

1

 

Основні навчально-методичні праці

1.

Теорія ймовірностей та математична статистика

Друк

Навчальний посібник. – Львів: ЛДУ БЖД, 2011. – 188 с.

188

Кузик А.Д.,

Меньшикова О.В.

2.

Математичні методи в психології. Лабораторний практикум

Друк

Навчальний посібник. – Львів: ЛДУ БЖД, 2011. – 112 с.

112

Карабин О.О.,

Меньшикова О.В.