Лічильник відвідувань

СПИСОК

наукових та навчально-методичних праць

Мовчана Івана Олександровича

№ з/п

Назва

Харак-тер роботи

Вихідні

дані

Об-сяг,

стор.

Співавтори

1

2

 

3

4

5

Наукові праці

1.

Природні матеріали – сорбенти важких металів

Друк.

І Всеукраїнський науково- практична конференція
"Хімічна технологія: наука та виробництво", 7 - 9 листопада 2011 р., Шостка: Шосткинський інститут Сумського державного університету та державного науково-дослідного інституту хімічних продуктів, 2011 р.

2

Левицька І.М., Степова К.В.

2.

Вилучення тетраетилсвинцю зі стічних вод нафтохімічних виробництв

Друк.

І Всеукраїнський науково- практична конференція
"Хімічна технологія: наука та виробництво", 7 - 9 листопада 2011 р., Шостка: Шосткинський інститут Сумського державного університету та державного науково-дослідного інституту хімічних продуктів, 2011 р.

2

Петрів О.В.,

Степова К.В.

3.

Завдання та напрямки діяльності управління правового забезпечення, як організатора правової роботи в МНС України

Друк.

Сучасні напрями теоретичних та прикладних досліджень економіки та права: збірник тез доповідей за матеріалами Міжвузівського науково-практичного семінару (10 травня 2011 року) / Національна академія внутрішніх справ. – К.: ТОВ «Три К», 2011.- 129 с.

1

Саміло А.В.

4.

Теоретико - правові аспекти реалізації прав та свобод людини в умовах проходження служби за контрактом

Друк.

Теоретичні та практичні проблеми правового регулювання економіки: збірник наукових праць Міжвузівського науково-практичного семінару (14 грудня 2011 року) / Національна академія внутрішніх справ. – К.: ТОВ «Три К «, 2011.- 128 с.

3

Стр.112

Саміло А.В.

5.

Оптимізація системи пожежної безпеки промислового підприємства

 

Друк.

Пожежна безпека. – Збірник наукових праць №19. Львів: ЛДУ БЖД, 2011.– с. 13-17. (5 с).

 

Козяр М.М.