Лічильник відвідувань

 

 

С П И С О К

наукових та навчально-методичних праць

Петрової Маріанни Анатоліївни

за 2011 рік

№ п/п

 

Назва

Харак-тер роботи

Вихідні

дані

Об-сяг,

стор.

Співавтори

1

2

3

4

5

6

Наукові праці

1

Аналіз інгібування сорбції Cs-137 та Sr-90 продуктами корозії обладнання

Друк.

 Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності: Зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. курс. та студ. – Л.: ЛДУБЖД, 2011. – С. 164-165

2

Беспалько Ю.С.

2

Аналіз схеми водопостачання ВАТ "Карпатнафтохім" та шляхи її вдосконалення

Друк.

Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності: Зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. курс. та студ. – Л.: ЛДУБЖД, 2011. – С. 83-84

2

Чорнюк Н.О.

3

Очищення рідких радіоактивних відходів

Друк.

Двадцять п`ять років Чорнобильської катастрофи. Безпека майбутнього: Міжнародна конференція, м. Київ, 20-22 квітня 2011 р. – Київ, 2011. – 295-296 с.

2

Сибірний А.В., Степова К.В.

4

Технології реабілітації територій, забруднених нафтопродуктами

Друк.

Безпека об’єктів нафтогазового комплексу [Текст]: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів, м. Івано-Франківськ, 5–7 жовтня 2011 р. – Івано-Франківськ: вид-во ІВНУНГ, 2011. – С. 141

1

Чорнюк Н.О.

Навчально-методичні праці

1.

Основні розрахунки технологічних процесів

 

Друк.

Методичні рекомендації для практичних і семінарських занять та курсового проектування. – Л.: ЛДУБЖД. – 2011

30

 

-

2.

Новітні технологічні процеси та охорона довкілля. Частина І. Неорганічні та електрохімічні виробництва

Друк.

Конспект лекцій для курсантів та студентів напряму підготовки 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування"

 

-

3.

Поверхневі явища та дисперсні системи в довкіллі

Друк.

Методичні рекомендації для лабораторних робіт. Частина 1. Теоретичні відомості. – Л.: ЛДУБЖД. – 2011

25

-

4.

Поверхневі явища та дисперсні системи в довкіллі. Частина 2.

Друк.

Методичні рекомендації для лабораторних робіт. Частина 2. Лабораторний журнал. – Л.: ЛДУБЖД. – 2011

30

 

5.

Методичні вказівки

до оформлення дипломних та магістерських робіт для курсантів і студентів спеціальностей 7.04010601 та 8.04010601 "Екологія та охорона навколишнього середовища"

 

Друк.

Методичні вказівки до оформлення дипломних та магістерських робіт для курсантів і студентів спеціальностей 7.04010601 та 8.04010601 "Екологія та охорона навколишнього середовища". – Львів: ЛДУБЖД, 2011 – 40 с.

40

Юрим М.Ф.,

Степова К.В.

6.

Методичні вказівки до оформлення бакалаврських робіт для курсантів і студентів напряму підготовки 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування"

Друк.

Методичні вказівки до оформлення бакалаврських робіт для курсантів і студентів напряму підготовки 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування". – Львів: ЛДУБЖД, 2011 – 25 с.

40

Юрим М.Ф.,

Степова К.В.