Лічильник відвідувань

 

С П И С О К

наукових та навчально-методичних праць

Хромяк Уляни Володимирівни

за 2011 рік

 

 

 

Назва

Характер роботи

Вихідні

дані

Обсяг, стор.

Співавтори

1

2

3

4

5

6

Наукові праці

1

Адгезійні полімер – мономерні композиції на основі кополімерів полівінілпіролідону

друк.

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт за напрямом „Хімічна технологія та інженерія”, 22-24 березня 2011 р. : тези допов. - Донецьк : Донецький нац. техн. ун-т, 2011. – С. 81 - 84.

 

 

4

Н. Наконечна

В. Левицький

2

Функціоналізовані матеріали на основі кополімерів полівінілпіролідону

друк.

П’ята Всеукраїнська наукова конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «Хімічні проблеми сьогодення», 16-18 березня 2011 р. : тези допов. – Донецьк : Донецький нац. ун-т, 2011. – С. 118.

 

 

1

О. Бревко

В. Левицький

3

Влияние условий синтеза на сорбционные свойства привитых кополимеров поливинилпирролидона

друк.

XVІIІ Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых учëных «ЛОМОНОСОВ», 12-15 апреля 2011 р. : тезисы докл. – Москва: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 2011. – С. 254.

 

 

1

И. Довга

В. Левицький

4

Технологічні особливості модифікації полістиролу полівінілпіролідонвмісними додатками

друк.

Тринадцята наукова конференція «Львівські хімічні читання – 2011», 28 травня – 1 червня 2011 р. : тези допов. – Львів: Львів-ий нац. ун-т ім. І. Франка, 2011.- С. Т 8.

 

 

1

В. Левицький В. Моравський

 

Проблеми забруднення навколишнього природного середовища відходами в Україні

друк.

Четверта студентська науково – практична конференція «Захист навколишнього середовища. Збалансоване природокористування», 27 – 28 жовтня 2011р. : тези допов. – Львів, 2011.- С. 40-41.

 

М. Войтович

 

Соціалізація і становлення особистості

друк.

Міжнародна курсантсько – студентська наукова конференція, 15-16 листопада 2011 р.: тези допов. – Львів: Львівський державний ун-т безпеки життєдіяльності, 2011.- С. 234-236.

 

Р. Дуб

 

Проблеми переробки відходів пластичних мас

друк.

Екологія, неоекологія, охорона навколиш­нього середовища та збалансоване природо­користування. Мат. ІV Регіональної наук. конф. студентів, магі­странтів, аспірантів та молодих вчених. — Х.: Вид-во ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – С. 106 с.

 

М. Войтович