Лічильник відвідувань

С П И С О К

наукових та навчально-методичних праць

Юрима Миколи Федоровича

за 2011 рік

 

 

Назва

Характер роботи

Вихідні

дані

Обсяг, стор.

Співавтори

1

2

3

4

5

6

Наукові праці

1.

Некоторые особенности влияния конструкции модернизированного роторно-пульсационного аппарата на растворение глинисто-солевых шламов. Обеспечение безопасности жизнедеятельности

Друк.

«Проблемы и перспективы». Сборник материалов V международной научно-практической конференции курсантов, студентов и слушателей. – Минск: 25-27 мая 2011года 1.– с. 97-99.

 

 

3

Гнатышак И.А

2.

Экологические аспекты использования энергии ветра.

Друк.

«Проблемы и перспективы». Сборник материалов V международной научно-практической конференции курсантов, студентов и слушателей.– Минск: 25-27 мая 2011года.Ч 1. – с. 201-203.

 

3

Годованюк К.А.

3.

Екологічні аспекти оптимальних способів і обладнання для розділення сипучих матеріалів

Друк.

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції курсантів і студентів «Проблеми та перспективи розвитку забезп

ечення безпеки життєдіяльності». – Львів: ЛДУ БЖД, 2011. – с.157-159.

 

3

Якуб'як М.В.

 

Аналіз впливу швидкості вітру на енергію вітросилових установок

Друк.

Збірник  тез  X-ї Міжвузівської науково-практичної конференції " Можливості використання методів механіки для розв’язання питань безпеки в умовах надзвичайних ситуацій".  – Харків: НУЦЗУ, 9 грудня 2011. – С. 132-133.

 

 

-

 

Теоретичні аспекти використання енергії вітру

Друк.

Збірник  тез  X-ї Міжвузівської науково-практичної конференції " Можливості використання методів механіки для розв’язання питань безпеки в умовах надзвичайних ситуацій".  – Харків: НУЦЗУ, 9 грудня 2011. – С. 134-136.

 

-

 

Навчально-методичні праці

1.

Метеорологія і кліматологія

Друк.

Навчальний посібник. – Львів: ЛДУБЖД, 2011 – 189 с.

 

189

-

 

Методичні вказівки

до оформлення дипломних та магістерських робіт для курсантів і студентів спеціальностей 7.04010601 та 8.04010601 "Екологія та охорона навколишнього середовища"

 

Друк.

Методичні вказівки до оформлення дипломних та магістерських робіт для курсантів і студентів спеціальностей 7.04010601 та 8.04010601 "Екологія та охорона навколишнього середовища". – Львів: ЛДУБЖД, 2011 – 40 с.

40

Петрова М.А.,

Степова К.В.

 

Методичні вказівки до оформлення бакалаврських робіт для курсантів і студентів напряму підготовки 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування"

Друк.

Методичні вказівки до оформлення бакалаврських робіт для курсантів і студентів напряму підготовки 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування". – Львів: ЛДУБЖД, 2011 – 25 с.

40

Петрова М.А.,

Степова К.В.