Лічильник відвідувань

Форма додатку 11
 
 
Список
наукових та навчально-методичних праць

Іванів Ольги Василівни

за 2011 р.

 

№ з/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

1

2

3

4

5

6

І. Наукові роботи

 

1.                    

Проблеми гуманітаризації вищих військових закладів

 

 

 

Друк.

Гуманітарні аспекти формування особистості: Збірник статтей V Всеукраїнської наукової конференції, 28 квітня 2011 р., Львів: ЛДУ БЖД, 2011. С.64-70.

7

-

2.                    

Структурні особливості укладання навчальних посібників за професійним спрямуванням

 

 

 

Друк.

Актуальні питання лінгвістики, літературознавства та інноваційної методики викладання іноземних мов: матеріали п’ятої Всеукраїнської наукової конференції (19-20 травня 2011 року). – Тернопіль, ТНЕУ, 2011. – С. 231-233.

3

-

3.                    

Англійська мова для ад’юнктів пожежно-технічних спеціальностей

 

 

 

Друк.

Проблеми викладання іноземних мов у немовному вищому навчальному закладі// Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Київ, 2011. – 89-93.

5

-

4.                    

Сучасні методи та технології викладання іноземних мов

 

 

 

 

Друк

Актуальні проблеми навчання іноземних мов для спеціальних цілейбірник наукових статей  / За загальною редакцією І.Ю.Сковронської. – Львів: ЛьвДУВС, 2011.

2

 

ІI. Основні навчально-методичні роботи

 

1.                    

Англійська мова для рятувальників. Частина І. Навчальний посібник з англійської мови для курсантів та студентів напряму підготовкиПожежна безпека” та “Цивільний захист

 

 

 

 

Друк.

Навчальний посібник. – Львів: Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 2011. – 128 с.

128

 

Вовчаста Н.Я.,

Дідух Л.І.,

Ткаченко Т.В.

2.                    

Професійна англійська мова: тексти і вправи.

 

 

 

Друк.

Навчальний посібник – Львів: ЛДУ БЖД, 2011. – 60 с.

 

 

Бадюк О.О.,

Вовчаста Н.Я.,

Дідух Л.І.,

Ткаченко Т.В.,

Шванова О.В.