Лічильник відвідувань

Форма додатку 11
 
 
Список
наукових та навчально-методичних праць

Бадюк Орисі Орестівни

за 2011 р.

 

№ з/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

1

2

3

4

5

6

 

І. Наукові роботи

 

1.                   

Лексико-граматичні особливості перекладу німецькомовних фахових текстів з безпеки життєдіяльності українською мовою

 

 

Друк.

Гуманітарні аспекти формування особистості:

Збірник статей V Всеукраїнської наукової конференції, м. Львів, 28 квітня 2011р. - Львів: ЛДУ БЖД, 2011. - С.367-373. 

7

Кузик Х. П.

2.                   

З досвіду організації «Англійського клубу» як одного з різновидів поза- аудиторної роботи

 

Друк.

Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє: Тези доповідей VII Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 24-25 листопада 2011 р. -  К.: ВІКНУ, 2011. – С. 168-169.

2

 

 

ІI. Основні навчально-методичні роботи

 

1.                   

Професійна  англійська  мова:  тексти  і  вправи

 

 

Друк.

Навчальний посібник для курсантів та студентів 5-го курсу напряму підготовки “Пожежна безпека” – Львів: ЛДУ БЖД, 2011. – 72 с.

72

 Вовчаста Н.Я., Дідух Л.І., Іванів О.В., ТкаченкоТ. В.,  Шванова О. В.