Описание: Лічильник відвідувань

Форма додатку 11
 
 
Список
наукових та навчально-методичних праць

Дідух Любові Іванівни

за 2011 р.

 

№ з/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

1

2

3

4

5

6

 

І. Наукові роботи

 

1.                   

Структурні характеристики англомовних двокомпонентних пожежно-технічних термінів

Друк.

Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізацій них процесів: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 7-8 квітня 20011р., ТНЕУ. – Тернопіль: Економічна думка, 2011. – с.41-43.

 

3

 

2.                   

Структура англомовних трикомпонентних пожежно-технічних термінів

Друк.

Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія «Філологічні науки. Мовознавство». – Луцьк, 2011. – Випуск 6. Частина 2. – с. 144-148. Фахове видання.

 

5

 

3.                   

До проблеми укладання навчальних посібників з іноземної мови за професійним спрямуванням

Друк.

Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізацій них процесів: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 7-8 квітня 20011р., ТНЕУ. – Тернопіль: Економічна думка, 2011. – с.159-160.

 

2

Вовчаста Н.Я.

4.                   

Ефективність використання електронних навчальних посібників з іноземної мови за професійним спрямуванням

Друк.

Актуальні проблеми лінгвістики, літературознавства та інноваційної методики викладання іноземних мов. Тези доповідей п’ятої Всеукраїнської конференції. – Тернопіль, ТНЕУ, 19-20 травня 2011. – с.161-163.

 

3

Вовчаста Н.Я.

5.                   

Структурні характеристики англомовних однослівних пожежно-технічних термінів

Друк.

Проблеми зіставної семантики. Випуск 10. Частина 1. – Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2011р. – с. 240 -244. Фахове видання.

5

 

6.                   

Двокомпонентні пожежно-технічні терміни: їх структурні і кількісні характеристики

Друк.

 Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія «Філологічні науки. Мовознавство». – Луцьк, 2011. – Випуск 1. №10. – с. 94-97. Фахове видання.

4

 

7.                   

Навчальні матеріали для дисципліни Теоретичні основи дистанційного  навчання

Друк.

Стратегія якості в промисловості і освіті: Збірник матеріалів VII Міжнародної конференції (в 3 томах), м. Варна (Болгарія), 3-10 червня 2011р. – Дніпропетровськ – Варна, 2011. Т.2. - С. 824 - 826.

3

Шуневич Б.І., Довбуш О.Р.

 

ІI. Основні навчально-методичні роботи

 

1.                   

Англійська мова для рятувальників Частина І.

Друк.

Навчальний посібник для курсантів та студентів 1-го курсу напряму підготовки “Пожежна безпека” та “Цивільний захист” – Львів: ЛДУ БЖД, 2011. – 128 с.

128

Вовчаста Н.Я.,

Іванів О.В., Ткаченко Т.В.

2.                   

Англійська мова для рятувальників Частина ІI.

Друк.

Навчальний посібник для курсантів та студентів 2-го курсу напряму підготовки “Пожежна безпека” та “Цивільний захист” – Львів: ЛДУ БЖД, 2011. – 125 с.

125

Вовчаста Н.Я.

3.                   

Професійна  англійська  мова:  тексти  і  вправи

Друк.

Навчальний посібник для курсантів та студентів 5-го курсу напряму підготовки “Пожежна безпека” – Львів: ЛДУ БЖД, 2011. – 72 с.

72

Бадюк О.О.,  Вовчаста Н.Я.,

Іванів О.В., Ткаченко Т.В.,  Шванова О.В.

4.                   

Англійська  мова  для

екологів

Друк.

Англійська  мова  для  курсантів  (студентів)  другого  курсу навчання  за  напрямом  “Екологія,  охорона  навколишнього  середовища

та збалансованого природокористування”: Навчальний посібник – Львів: ЛДУ БЖД, 2011. – 176 с.

176

Вовчаста Н.Я.,  Шванова  О.В.