Лічильник відвідувань

Форма додатку 11
 
 
Список
наукових та навчально-методичних праць

Маслюка Дмитра Миколайовича

за 2011 р.

 

№ з/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

1

2

3

4

5

6

І. Наукові роботи

 

1.                    

 

Використання спеціалізованого програмного забезпечення у сфері перекладу.

 

 

 

Друк.

Гуманітарні аспекти формування особистості:

Збірник статей V Всеукраїнської наукової конференції, м. Львів, 28 квітня 2011р. - Львів: ЛДУ БЖД, 2011. - С.373-380.

8

-

2.                    

Використання відео і субтитрів у вивченні іноземних мов.

 

 

Друк.

Тези доповідей VII Міжнародної конференції «Стратегія якості у промисловості і освіті» (3-10 червня 2011 р., Варна, Болгарія) : Матеріали у 3-х томах. – Том ІІІ. – Дніпропетровськ-Варна, 2011.  – С.619-620.

 

2

-

3.                    

Використання практичних методів у підготовці фахівців з інформаційної безпеки

 

Друк.

Збірник наукових статей: Актуальні проблеми навчання іноземних мов для спеціальних цілей.  / За загальною редакцією І.Ю.Сковронської. – Львів: ЛьвДУВС, 2011. – с.92-94.

3

-

4.                    

Досвід використання програмного забезпечення «Synchroneyes» для організації практичних занять з іноземної мови

 

 

Друк.

"Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", Тези доповідей Сьомої міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 24-25 листопада 2011 року, - К.: КВІНУ, 2011.- с.110-111. 

2

Дробіт І.М.