Лічильник відвідувань

Форма додатку 11
 
Список
наукових та навчально-методичних праць

Cави Романа Васильовича

за 2011 р.

 

№ з/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

1

2

3

4

5

6

І. Наукові роботи

1.                    

Налаштування динамічних характеристик пружинних шаруватих пластинчастих елементів динамічних гасників коливань

Друк.

11-та международная Промышленная конференция «Эффективность реализации  научного, ресурсного и промышленного  потенциала в современных  условиях». 10-14 февраля. Плавья, Карпаты 2011.

3

Дівєєв Б.М.

Керницький І.С.

Пастернак М.В.

2.                    

Перспективні технології і методи проектування МЕМС

Друк.

7-ма  Міжнародна конференція МEMSTECH 2011. 11-14 травня 2011.-С.37-39.

3

Дівєєв Б.М.

Керницький І.С.

Пастернак М.В.

3.                    

Проектування різнотипних динамічних гасників коливань

Друк.

10-й міжнародний симпозіум Українських інженерів-механіків у Львові. 25-27 травня 2011. –

с. 44-45.

 

3

Керницький І.С.

Лебіга В.

 

4.                    

Динамічна оптимізація поглиначів коливань

Друк.

Національний транспортний університет. №19 Проектування , виробництво та експлуатація автотранспортних засобів та поїздів. Львів 2011. С.127-132.

6

Дівєєв Б.М.

Керницький І.С.

 

ІІ. Патенти

5.                    

Регульований динамічний гасник коливань довгомірних конструкцій

Друк.

Патент на корисну модель № 58532. Зареєстровано в державному реєстрі патентів на корисні моделі 11.04.11року.

4

Дівєєв Б.М.

Керницький І.С.

 

6.                    

Регульований динамічний гасник коливань

Друк.

Патент на корисну модель № 61581. Зареєстровано в державному реєстрі патентів на корисні моделі 25.07.11року.

4

Дівєєв Б.М.

Керницький І.С.

 

7.                    

Динамічний гасник кутових коливань довгомірних конструкцій

Друк.

Патент на корисну модель № 61427.  Зареєстровано в державному реєстрі патентів на корисні моделі 25.07.11року.

4

Дівєєв Б.М.

Керницький І.С.

 

8.                    

Динамічний гасник коливань роторної машини

Друк.

Патент на корисну модель № 61418. Зареєстровано в державному реєстрі патентів на корисні моделі 25.07.11року.

4

Дівєєв Б.М.

Керницький І.С.