Лічильник відвідувань

Форма додатку 11

 

СПИСОК

наукових праць

Яковчука Романа Святославовича

за 2011 рік

 

з/п

Назва

Характер

роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

1

2

3

4

5

6

І. Наукові роботи

1.

Методика оцінювання тріщиностійкості бетону після впливу високих температур

Друк.

Пожежна безпека: Зб. наук. праць.  – Львів:   ЛДУ БЖД, УкрНДІПБ МНС України, №18, 2011.  С. 170 – 178. Фахове видання.

8

-

2.

Тріщиностійкість бетону після впливу високих температур

Друк.

Пожежна безпека: Зб. наук. праць.  – Львів:   ЛДУ БЖД, УкрНДІПБ МНС України, №19, 2011.  Фахове видання.

7

Пархоменко Р.В.

3.

Оценивание вязкости разрушения бетона, который испытал влияние высоких температур

 

Друк.

Пожарная безопасность: проблемы и перспективы: Материалы ІІ Всероссийской научно – практической конференции с международным участием. В 2 ч. Ч. 1. – Воронеж: ВИ ГПС МЧС России, 2011. – С. 272 – 274.

3

Пархоменко Р.В.

 

4.

Методика оцінки несучої здатності бетонних конструкцій, що зазнали впливу високих температур

Друк.

Техногенна безпека: теорія, практика, інновації: Зб. Тез між- нар. наук. – практ. конф. – Л.: ЛДУ БЖД, 2011.- С. 152 – 153.

2

Пархоменко Р.В.

 

5.

Результати досліджень тріщиностійкості бетону після впливу високих температур

Друк.

Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. – 2011. – Випуск № 43. – С. 241 – 247. Фахове видання.

6

Пархоменко Р.В.,

Вировой В.М.

 

6.

Оцінювання тріщиностійкості бетону, що зазнав впливу високих температур

Друк.

Міжнародна науково – практична конференція «Пожежна безпека - 2011». Національний університет цивільного захисту України.

2

Пархоменко Р.В.