Лічильник відвідувань

Список робіт

доцента кафедри процесів горіння та загальної хімї

Щербини Ольги Миколаївни

 

Розділ II

 

ПІдручники.

Навчально-методичні посібники

________________________________________________________________________

 

   Щербина О. М. Хімія: Навчальний посібник для виконання контрольної роботи слухачами заочного відділення, ч. I /   О. М. Щербина.Львів: ЛІПБ, 2002. 72 с.

 

            Практикум з хімії: Навчальний посібник / О. О. Кірєєв, Г. В. Тарасова, О. М. Щербина, В. В. Кукуева – Львів: «Сполом»,  2004. – 204 с.

 

            Щербина О. М. Неорганічна  і органічна хімія: Навчально – методичний посібник для виконання контрольної роботи слухачами заочного відділення, ч. ІІ. / О. М. Щербина– Львів: ЛІПБ, 2005. – 68 с.

 

            Щербина О. М. Конспект лекцій з хімії: Навчальний посібник / О. М.  Щербина Львів: ЛДУ БЖД, 2006. – 240 с.

 

            Щербина О.М. Загальна, неорганічна та органічна хімія:  Навчальний посібник для виконання контрольної роботи слухачами заочної форми навчання / О.М. Щербина – Львів: ЛДУ БЖД , 2007. – 152 с.

 

            Загальна та спеціальна хімія. Лабораторний практикум:  Навчальний посібник / О.О. Кирєєв, Тарасова Г.В., Калугін В.Д., Щербина О.М., Кукуєва В.В. – Харків: УЦЗУ, 2007. – 189 с.

 

            Михалічко Б.М. Збірник задач і вправ з хімії І. Загальна хімія: Навчальний посібник /  Б.М. Михалічко, О.М. Щербина, В.В  Ощаповський. – Львів: ЛДУ БЖД , 2007. – 114 с.

 

            Щербина О.М. Збірник тестових завдань з хімії: Навчально-методичне видання  / О.М. Щербина. – Львів: ЛДУ БЖД , 2008. – 256 с.

 

            Михалічко Б.М. Збірник задач і вправ з хімії ІІ. Неорганічна хімія: Навчальний посібник /  Б.М. Михалічко, О.М. Щербина, В.М. Баланюк – Львів: ЛДУ БЖД, 2009. – 116 с.

 

           

 

 

Розділ III

 

Концепції. Навчальні програми. Нормативні документи

________________________________________________________________________________

 

Хімія: Навчальна програма, контрольні завдання і методичні вказівки з курсу хімії / Кірєєв О.О., Тарасова Г.В., Щербина О. М., Калугін В.Д. – Харків: АЦЗУ, 2005. – 86 с.

Щербина О.М. Хімія: Навчальна програма для Львівського державного університету безпеки життєдіяльності по підготовці бакалаврів із спеціальності 6.170203 “Пожежна безпека” / О.М. Щербина, Б.М. Михалічко – Львів: ЛДУ БЖД , 2007. – 43 с.

 

 

 

Розділ IV

 

статті у наукових Виданнях

________________________________________________________________________________

 

            Акопян О.А. Вивчення умов, при яких алкалоїди екстрагуються у вигляді основ або солей. Повід ІІІ. Екстракція стрихніну / О.А. Акопян , О. М. Щербина // Фармацевтичний журнал.- К.,1970. –  №5. – С. 61.

 

            Попова В.І. Екстракція гексеналу органічними розчинниками  /  В.I. Попова, О. М. Щербина, В.Я. Харьков // Фармацевтичний журнал.- К.,1971. –  №2. – С. 82.

 

            Щербина О. Н. Сравнительная оценка методов выделения этаминал-натрия и гексобарбитала из биоматериала / О. Н. Щербина, В.И. Попова // Журн. Судебно-медицинская експертиза и криминалистика на службе следствия. – Ставрополь: 1971. – С. 201.

 

Щербина О. М. Екстракція гексобарбіталу органічними розчинниками / О. М. Щербина, В.І. Попова // Фармацевтичний журнал. – К.,1971. – №1. – С.76.

 

Щербина О. М. Зберігання гексобарбіталу та етамінал-натрію в біологічному матеріалі / О. М. Щербина // Фармацевтичний журнал. –  К.,1973. – №6. – С.73-74.

 

Щербина О. М. Порівняльна оцінка методів кількісного визначення гексобарбіталу і етамінал-натрію / О. М. Щербина, В.П. Крамаренко, В.І. Попова // Фармацевтичний журнал. – К.,1974. – №4. –  С.63-65.

 

Щербина О. Н. Применение сефадекса G-25 для очистки гексобарбитала и этаминал-натрия, выделенных из биологического материала / О. Н. Щербина, В.И. Попова // Журнал Судебно-медицинская експертиза. М.,1974.  №4. С. 32-33.

 

Щербина О. М. Застосування методів спектрофотометрії та гель-хроматографії для дослідження тетридину та фенатину / О. М. Щербина, В.П. Крамаренко, В.І. Алексевич // Фармацевтичний журнал. – К.,1979. – №2. –  С.49-52.

 

Ідентифікація деяких алкалоїдів у хіміко-токсикологічному аналізі методом хроматографії в тонкому шарі силікагелю / Акопян О.А., Швидкий Б.І., Баїк С.І., Роговський Д.Ю., Рокач З.С., Шкадова А.І., Щербина О. М. // Фармацевтичний журнал. –  К.,1979. – №4. – С.49-52.

 

Спектрофотометрический метод определения бензоксазолона в воздухе / Попова В.И., Щербина О. Н., Маненко А.К., Пастушенко Т.В. // Журнал Гигиена труда и профессионалные заболевания. – М. : Медицина, 1979. – №10. – С.53-54.

 

Щербина О. М. Розділення антидепресантів методом молекулярної рідинної хроматографії / О. М. Щербина // Фармацевтичний журнал. – К.,1980. – №4. – С.69-70.

 

Обнаружение которана в воздухе и воде методом хроматографии в тонком слое сорбента / Щербина О. Н., Крамаренко Г.В., Попова В.И., Коваль Н.А. // Журнал Гигиена и санитария. –  М.,1981. – №2. – С.51-53.

 

Количественное определение которана / Щербина О. Н., Крамаренко Г.В., Попова В.И., Квартник В.М.// Журнал Гигиена труда и профессионалные заболевания. –  М.: Медицина, 1981. –  №6. –  С.54-55.

 

Застосування рідинної хроматографії для кількісного визначення сиднокарбу / Щербина О. М., Яшин Я.І., Аратскова А.А., Крамаренко В.П. // Фармацевтичний журнал. –  К.,1981. –  №3. –  С.66-67.

 

Щербина О. М. Рідинна хроматографія антидепресантів / О. М. Щербина // Фармацевтичний журнал. – К.,1982. – №1. –  С.76-77.

 

Щербина О. М. Вплив рН середовища та іонного складу елюенту на розподіл антидепресантів у гель-хроматографії. Повід. І / О. М. Щербина // Фармацевтичний журнал. –  К.,1982. – №2. – С.50-53.

 

Щербина О. М. Деякі параметри, що характеризують поведінку антидепресантів при гель-хроматографії. Повід. ІІ / О. М. Щербина  // Фармацевтичний журнал. – К.,1982. – №3. – С.52-54.

 

Щербина О. М. Розподіл антидепресантів методом гель-хроматографії. Повід. ІІІ / О. М. Щербина // Фармацевтичний журнал. –  К.,1982. – №4. – С.69-70.

 

Якісний аналіз лікарських препаратів методом рідинної хроматографії / Щербина О. М., Аратскова А.А., Яшин Я.І., Крамаренко В.П. // Фармацевтичний журнал. – К.,1983. – №2. – С.67-68.

 

Щербина О. Н. Применение жидкостной хроматографии для разделения и идентификации сиднофена, сиднокарба и азафена / О. Н. Щербина, Я.И. Яшин, А.А. Аратскова //Журнал  Изв. Акад. наук Грузинской ССР. Сер. Химическая, Тбилиси. – 1983. – т. 9. – №1. – С.78-80.

 

 Разделение и идентификация мелипрамина и дамилена малеината методом молекулярной жидкостной хроматографии / Щербина О. Н., Аратскова А.А., Тарасова Л.В., Яшин Я.И. // Журнал Фармация. –  М., 1983 . – №3. –  С.46-47.

 

Щербина О. М. Кількісне визначення дамілену малеінату, меліпраміну і фторацизину методом рідинної хроматографії / О. М. Щербина  // Фармацевтичний журнал . –  К.,1983. –  №6. –  С.40-42.

 

Щербина О. М. Аналіз антидепресантів методом газорідинної хроматографії. Повід. І. Ідентифікація та кількісне визначення сиднокарбу, фторацизину, дамілену малеінату та хлорацизину з використанням фази ОУ-17 на інертоні. Вплив природи газу-носія на ефективність колонки / О. М. Щербина, М.К. Старчевський, В.П. Крамаренко // Фармацевтичний журнал. –  К.,1984. –  №2. –  С.45-48.

 

Щербина О. М. Кількісне визначення сиднофену, сиднокарбу, азафену та індопану методом обернено-фазової рідинної хроматографії / О. М. Щербина, А.А. Аратскова, Я.І. Яшин // Фармацевтичний журнал. –  К.,1984. –  №3. –  С.63-65.

Ідентифікація хлорацизину, сиднокарбу і фторацизину методом протонного магнітного резонансу / Щербина О. М., Федущак Н.К., Сахаров С.Г., Старчевський М.К. // Фармацевтичний журнал. –  К.,1984. –  №5. –  С.45-47.

 

Щербина О. М. Аналіз антидепресантів методом газорідинної хроматографії. Повід. ІІ. Ідентифікація та кількісне визначення сиднокарбу, фторацизину, дамілену малеінату та хлорацизину з використанням фази SP-2100 на хроматоні / О. М. Щербина, М.К. Старчевський  // Фармацевтичний журнал. –  К.,1985. –  №1. –  С.65-67.

 

Ідентифікація азафену і хлорацизину методом УФ-спектрофотометрії / Щербина О. М., Крамаренко Г.В., Старчевський М.К., Лебіщак Г.Я. // Фармацевтичний журнал. –  К.,1985. –  №3. –  С.73-75.

 

Щербина О. М. Аналіз антидепресантів методом газорідинної хроматографії. Повід. ІІІ. Газохроматографічне визначення індопану і піразидолу / О. М. Щербина, М.К. Старчевський, В.П. Крамаренко  // Фармацевтичний журнал. –  К.,1985. –  №3. –  С.72-73.

 

Щербина О. М. Ідентифікація азафену, сиднофену і хлорацизину за допомогою якісних реакцій / О. М. Щербина, М.В. Слабий // Фармацевтичний журнал. –  К.,1988. –   №6. – С.73-74.

 

Щербина О. М. Порівняльна оцінка методів виділення сиднофену і хлорацизину з біологічного матеріалу / О. М  Щербина. // Фармацевтичний журнал – К.,1989. – №1. – С.68-69.

 

Щербина О. М. Ідентифікація меліпраміну та індопану методом УФ – спектрофотометрії / О. М. Щербина, М.В. Слабий, О.М Горак. // Фармацевтичний журнал – К.,1989. – №2. – С.68-69.

 

Щербина О. М. Ідентифікація ніаламіду та сиднокарбу методом УФ - спектрофотометрії / О. М. Щербина, М.В. Слабий, А.Е. Кузьмицька // Фармацевтичний журнал. –  К.,1991. – №1. – С.76-77.

 

Щербина О. М. Визначення хлорацизину в біологічних рідинах / О. М. Щербина, В.П. Крамаренко // Фармацевтичний журнал –  К.,1991. – №2. – С.82-84.

 

Количественное определение хлорацизина / Щербина О. Н., Кузьмицкая А.Е., Слабый М.В., Гринишин Л.П. // Вопросы судебной медицины и экспертной практики: Сб. науч. трудов Донецкий гос. ин-тут им. М.Горького. – Донецк,1992. – С.125.

 

Кузьмицкая А.Е. Метод выделения тубокурарина хлорида из биологического материала / А.Е. Кузьмицкая, В.П. Крамаренко, О. Н. Щербина // Вопросы судебной медицины и экспертной практики: Сб. науч. трудов Донецкий гос. ин-тут им. М.Горького. –  Донецк,1992. – С.127-131.

 

Кузьмицкая А.Е. Методы выделения тубокурарина хлорида из биологического материала / А.Е. Кузьмицкая, О. Н. Щербина // Вопросы судебной медицины и экспертной практики 2-й сб. науч. трудов. – Донецк,1992. – С.62-63.

 

Вплив рН середовища, іонного складу елюенту та марки сефадексу на розподіл деяких похідних піридину у гель-хроматографії / Щербина О.М., Щербина І.О., Слабий М.В., Гринишин Л.П , Кущ С.П., Кузьмицька А.Е., Кучер М.М., Галькевич І.Й., Ткачук Б.В., Федущак Н.К. // В кн. Вопросы судебной медицины и экспертной практики. –  Донецьк, 1996. – С.47-48.

 

Кузьмицька А.Е. Методи виділення квалідилу із крові і сечі / А.Е. Кузьмицька, О. М. Щербина, Н.І. Ґудзь // В кн. Вопросы судебной медицины и экспертной практики. – Донецьк, 1996. – С.93-94.

 

Кузьмицька А. Е. Ідентифікація мезатону за допомогою якісних реакцій та фізико-хімічних методів / А. Е. Кузьмицька, С. А. Макарук, О. М. Щербина // Гігієнічні проблеми сучасного суспільства Зб. наук. праць. – Львів, 1999. – С.268-269.

 

Кузьмицька А. Е. Кількісне визначення мезатону за допомогою фотоколориметричного і спектрофотометричного методів / А. Е. Кузьмицька, С. А. Макарук, О. М. Щербина  // Гігіенічні проблеми сучасного суспільства Зб. наук. праць. – Львів, 1999. – С.269-270.

 

Яциник А. М. Дослідження біологічного матеріалу на наявність амітриптиліну / А. М. Яциник, Я. Г. Тарнавська, О. М. Щербина // Гігієнічні проблеми сучасного суспільства Зб. наук. праць. – Львів, 1999. – С.168.

 

Щербина І. О. Ідентифікація індопану / І. О. Щербина, О. М. Щербина, Л. П. Костишин // Актуальні проблеми профілактичної медицини Зб. наук. праць, випуск 5, Львів, "Афіша". –  2002. –  С.71-72.

 

Щербина І. О. Кількісне визначення деяких антидепресантів в біологічних рідинах методом рідинної хроматографії /  Щербина І. О., Щербина О. М., Костишин Л. П.  // Актуальні проблеми профілактичної медицин: Зб. наук. праць випуск 5. – Львів: "Афіша", 2002. – С. 72-74.

 

Щербина І. О. Визначення індопану в біологічному матеріалі / І. О. Щербина, О. М. Щербина, Л. П. Костишин // Журн. Практична медицина. – Львів: ЛДМУ ім. Данила Галицького, 2002. –  №4. –  С. 108-109.

 

Щербина О. М. Токсичність вогнегасних речовин (галоїдовуглеводнів) /  О. М. Щербина, А. В. Данильчук  // Пожежна безпека – 2002: Зб. наук. праць. – Львів: "Сполом", 2002. – С. 72-73.

 

Щербина О. М. Реакції ідентифікації деяких вогнегасних речовин (галагеновуглеводнів) /  О. М. Щербина, В. В  Попович.  // Пожежна безпека:  Зб. наук. праць. – Львів:  ЛІПБ, Укр НДІПБ,  2003. – №3. –  С.66-68.

 

Щербина І. О. Кількісне визначення дамілену  малеїнату /  І. О. Щербина, О. М. Щербина, А. О. Бедзай // Актуальні проблеми профілактичної медицини: Зб. наук. праць, випуск 6. –  Дрогобич: «Коло»,  2004. – С. 73-74. 

 

Щербина І. О. Фотоколориметричне визначення ніаламіду / І. О. Щербина, О. М. Щербина  // Актуальні проблеми профілактичної медицини: Зб. наук. праць, випуск 6. –  Дрогобич: «Коло»,  2004. – С. 71-72.

 

 Щербина О. М. Аналіз хлорпохідних вуглеводнів /  О. М. Щербина, В. М. Баланюк  // Пожежна безпека: Зб. наук. праць. – Львів: ЛІПБ, Укр НДІПБ, 2004. – №4. – С.80-82.

 

Дослідження вогнегасної дії аерозолів, одержаних спалюванням твердопаливних композицій різного складу /  Баланюк В. М., Щербина О. М., Грималюк Б. Т., Кіт Ю. В.  // Пожежна безпека: Зб. наук. праць. – Львів: ЛІПБ, Укр НДІПБ, 2004. – №4. – С.56-58.

 

Киреев А. А. Пути совершенствования методов тушения пожаров в жилом секторе /  А. А. Киреев, А. В. Савченко, О. Н. Щербина  // Проблемы пожарной безопасности вып 16: Сб. науч. работ. – Харьков: Академия гражданской защиты Украины, 2004. – С.90-93.

 

Щербина О. М. Вивчення умов виявлення вогнегасних речовин (хлорвмісних вуглеводнів) методом газорідинної хроматографії / О. М. Щербина, А. А. Маланчук // Пожежна безпека: Зб. наук. праць. – Львів: ЛІПБ, Укр. НДІПБ, 2005. – №6. – С.166-167.

 

Щербина О. М. Виявлення токсичних продуктів горіння: ціанідної (синильної) кислоти та її солей за допомогою якісних  реакцій. /  О. М. Щербина, В. М. Баланюк  //  Пожежна безпека: Зб. наук. праць. – Львів: ЛІПБ, Укр. НДІПБ, 2005. – №6. – С.151-153.

 

Абрамов Ю.О. Дослідження товщини шару гелю на його вогнезахисні властивості. / Ю.О. Абрамов, О.О. Кірєєв, О.М. Щербина  // Пожежна безпека: Зб. наук. праць. – Львів: ЛІПБ, Укр. НДІПБ,  2006. – № 8. – С.159-162.

 

Абрамов Ю.А. Термогравиметрическое исследование огнезащитного действия на древесину гелей системы MgCl2+Na20×2,7SiO2 /  Ю.А. Абрамов, А.А. Киреев, О.Н. Щербина  // Пожежна безпека: Зб. наук. праць. – Львів: ЛІПБ, Укр. НДІПБ, 2006,. – №9. – С.42-48.

 

Щербина О.М. Михалічко Б.М..Безека Р.Ю. Аналітичне виявлення Плюмбуму і Барію в довкіллі у післяпожежний період /  О.М. Щербина, Б.М. Михалічко, Р.Ю. Безека  //  Пожежна безпека: Зб. наук. праць. – Львів: ЛІПБ, Укр. НДІПБ, 2006. – №9. – С.179-182.

 

Михалічко Б.М. p- Комплексоутворення як чинник підвищення пожежної безпечності СºС вмісних органічних речовин. Квантовохімічний аналіз теплотворної спроможності аніонного купрум (І) хлоридного p- комплексу з 2-бутин-1,4-діолом складу NH4[CuCl2(HOCH2CºCCH2OH)] /  Б.М. Михалічко, О.М. Щербина, Ю.І. Сливка // Пожежна безпека: Зб. наук. праць. – Львів: ЛІПБ, Укр. НДІПБ, 2006. – №9. – С.95-101.

 

Щербина О.М. Ідентифікація  сиднофену за допомогою якісних реакцій та пектрофотометричним методом /  Щербина О.М., Михалічко Б.М., Бедзай А.О., Безека Р.Ю. // Одинадцята наукова конференція «Львівскі хімічні читання – 2007»: Зб. наук. пр. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. – АЗ.

 

 

Інгібування горіння 2-Бутин-1,4-діолу калій купрум (1)хлоридами / Михалічко Б.М., Щербина О.М., Листопад М.Я., Гавриш І.Ю., Сливка Ю.І.  //  Пожежна безпека: Зб. наук. праць. – Львів: ЛДУ БЖД, УкрНДІПБ ,2007. – №10. – С.82-87.

 

Абрамов Ю.А. Влияние гелеобразних слоев на время повторного воспламенения древесины / Ю.А. Абрамов, А.А. Киреев, О.Н. Щербина // Пожежна безпека:  Зб. наук. праць. – Львів: ЛДУ БЖД, УкрНДІПБ ,2007. – №10. – С.88-91.

 

Дослідження вогнегасної дії гелеутворюючих систем на основі силікатів / Абрамов Ю.А., Кірєєв О.О., Щербина О.М., Бедзай.А.О. // Пожежна безпека:  Зб. наук. праць. – Львів: ЛДУ БЖД, УкрНДІПБ ,2007. – №11. – С.100-104.

 

Екологічний аспект застосування плюмбум (1У) тетраетилу в нафтопереробній промисловості  / Щербина О.М., Меньшикова О.В., Михалічко Б.М., Бедзай А.О. // Пожежна безпека:  Зб. наук. праць. – Львів: ЛДУ БЖД, УкрНДІПБ ,2007. – №11. – С.67-72.

 

Антидепресанти на основі сиднонімінів. Хроматографічне розділення сиднокарбу і сиднофену в тонкому шарі сорбенту / Щербина О.М., Михалічко Б.М., Меньшикова О.В., Щербина І.О., Бедзай А.О. //  Вісник  Львівського національного університету ім. Івана Франка.Серія хімічна, 2008. – С.152-156.

 

Екстракційно-фотометричне визначення дамілену малеїнату / Щербина І.О., Бедзай А.О., Щербина О.М., Михалічко Б.М. // Вісник: Зб. наук. праць. – Львів: ЛДУ БЖД, 2008. – №2. – С.126-129.

 

Пошук інгібіторів горіння органічних амінів на основі комплексних сполук Cu(I). Синтез та кристалічна структура σ-комплексу купрум (І)хлориду з 2-амінопіридином / Годованець Н.М., Межерицька Ю.В., Михалічко Б.М., Щербина О.М., Сливка Ю.І. // Пожежна безпека:  Зб. наук. праць. – Львів: ЛДУ БЖД, УкрНДІПБ , 2008. – №12. – С.55-60.

 

Годованець Н.М. Квантово-хімічне обчислення теплотворної спроможності купрум(І) хлоридного комплексу з 2-амінопіридином / Н.М. Годованець, Б.М. Михалічко, О.М.  Щербина  // Пожежна безпека:  Зб. наук. праць. – Львів: ЛДУ БЖД, УкрНДІПБ, 2008. – №13. – С.108-112.

 

Пестициди на основі фосфорорганічних сполук. Хроматографічне виявлення карбофосу і хлорофосу в тонкому шарі сорбенту / Щербина О.М., Бедзай А.О., Винявська Г.Ф., Михалічко Б.М. // Вісник:  Зб. наук. праць. – Львів: ЛДУ БЖД, 2008. – №2. – С.189-193.

 

Годованець Н.М. Утворення комплексу [H2NC4H8NH2]CuCl3 в системі – піперазин – НCl як ефективний чинник інгібування горіння органічних амінів / Н.М. Годованець, Б.М. Михалічко, О.М. Щербина // Пожежна безпека:  Зб. наук. праць. – Львів: ЛДУ БЖД, УкрНДІПБ , 2009. – №14. – С.84-91.

 

Пестициди на основі фосфорорганічних сполук. Хроматографічний аналіз трихлорметафосу-3 у розчинах та повітрі /  Бедзай А.О., Щербина О.М., Щербина І.О., Михалічко Б.М. //  «Вісник» ЛДУ БЖД:  Зб. наук. праць. – Львів, 2009. – №3. – С.93-97.

Годованець Н.М. Квантово-хімічний та термохімічний аналізи горючих властивостей аніонного комплексу (H2NC4H8NH2) (CuCl3) /  Н.М. Годованець, Б.М. Михалічко, О.М. Щербина  // Пожежна безпека:  Зб. наук. праць. – Львів: ЛДУ БЖД, УкрНДІПБ , 2009. – №15. – С.61-66.

 

Визначення метафосу в харчових продуктах рослинного походження / Бедзай А.О., Щербина О.М., Михалічко Б.М., Баланюк Б.М., Щербина І.О.  //  «Вісник» ЛДУ БЖД:  Зб. наук. праць. – Львів, 2009. – №3. – С.109-113.

 

Годованець Н.М. Квантово-хімічне моделювання інгібування горіння аніліну хлориднокислим водним розчином купрум(І)хлориду / Н.М. Годованець, Б.М. Михалічко, О.М. Щербина // Пожежна безпека:  Зб. наук. праць. – Львів: ЛДУ БЖД, УкрНДІПБ , 2010. – №17. – С.6-13.

 

Аналітичні методи виявлення у довкіллі токсичних сполук нітрогену антропогеного походження / Бедзай А.О., Щербина О.М., Михалічко Б.М., Щербина І.О. //  Вісник:  Зб. наук. праць. – Львів: ЛДУ БЖД, 2010. – №4, ч.1. – С.89-94.

 

Щербина О.М. Особливості мануального опанування хімічних дисциплін в системі вищих закладів освіти міністерства надзвичайних ситуацій України / О.М. Щербина, Б.М. Михалічко, Р.І. Стасьо // Вісник:  Зб. наук. праць. – Львів: ЛДУ БЖД, 2010. – №4, ч.2. – С.286-291.

 

Пазен О.Ю. Горючі та токсичні властивості хлорумісних органічних отрутохімікатів і методики їх виявлення / О.Ю. Пазен, О.М. Щербина, Б.М. Михалічко  // Пожежна безпека:  Зб. наук. праць. – Львів: ЛДУ БЖД, УкрНДІПБ , 2011. – №18. – С.120-127.

 

 

 

Розділ V

 

СТатті в міжнародних виданнях

____________________________________________________________

 

Влияние процесса комплексообразования на снижение горючести анилина в соляно-кислом водном растворе хлорида меди (I) / Годованец Н.М., Мыхаличко Б.М., Щербина О.Н., Винявская Г.Ф. // Журнал Пожарная безопасность: М., 2010. –  № 4. –  C.70-76.

 

 

Розділ VI

 

Матеріали і Тези науково-практичних конференцій

________________________________________________________________________________

 

 

Попова В.И. Фотоелектроколориметрическое определение циклобарбитала и гексобарбитала /  В.И. Попова, О.Н. Щербина // Всесоюзний симпозиум по методам анализа лекарственних средств. – Рига: 1969. – С.114.

Щербина О.Н. Зависимость степени екстракции єтаминал-натрия от рН среды и природы органических растворителей / О.М. Щербина, В.И. Попова  // Химичекие исследования в фармации: Сб. науч. труд. – К., «Здоров’я», 1970. – С.141.

 

          Щербина О.Н. Спектрофотометрическое определение этаминал-натрия по светопоглощению в УФ-области спектра / О.Н. Щербина // Современные проблеми фармацевтической науки и практики: Сб. науч.тр. ІІ съезда фармацевтов УССР. – К., 1972. – С.569.

 

         Попова В.И. Пременение сефадексов для исследования барбитуратов  в фармацевтическом анализе /  В.И. Попова, В.Ф. Крамаренко, О.Н. Щербина  // Всесоюзное совещание по аналитическому контролю производства лекарственных и фармацевтических препаратов. – Пермь, 1974. – С.192.

 

         Применение гель-хроматографии при исследовании барбитуратов и алкалоидов в токсикологическом анализе / Крамаренко В.Ф., Попова В.И., Акопян О.А., Крамаренко Г.В. Щербина О.Н.  // Материалы ІІ Всесоюзного съезда фармацевтов. – Рига, 1974. – С.167.

 

         Щербина О.Н. Фотоелектроколориметрическое определение фенамина /  О.Н. Щербина, В.Ф. Крамаренко, В.И. Попова // Материалы І съезда фармацевтов Узбекской ССР. – Ташкент, 1975. – С.261-263.

 

         Щербина О.Н.  Екстракция фенамина органическими растворителями / О.Н. Щербина, В.Ф. Крамаренко, В.И. Попова  // Материалы ІІ съезда фармацевтов Казахстана. – Алма-Ата, 1975. – С.149.

 

         Щербина О.Н. Распределение гексобарбитала и етаминал-натрия в органах собак, отравленных этими веществами / О.Н. Щербина, В.И. Попова, В.Ф.  Крамаренко  // Современные проблемы технологии лекарств: Сб. «Определение физиологически активных веществ и их метаболитов в биологических объектах» . – М., 1977. – С.64-66.

 

         Щербина О.Н. Обнаружение фенамина, фенатина и бемегрида в водних растворах, крови и моче методом хроматографии в тонком слое силикагеля / О.Н. Щербина, В.Ф. Крамаренко // Современные проблемы антидопингового контроля в спорте:  Сб. материалов Всесоюзного симпозиума. – М., 1977. – С.28-30.

 

         Щербина О.Н. Применение гель-хроматографии при исследовании фторацизина, выделенного из крови. / О.Н. Щербина  // Современные проблемы антидопингового контроля в спорте: Сб. материалов Всесоюзного симпозиума. – М., 1977. – С.51-54.

 

         Исследование фармацевтических препаратов в судебно-химическом анализе / Крамаренко В.Ф., Акопян О.А., Швыдкий Б.И., Попова В.И., Щербина О.Н., Баик С.И., Роговский Д.Ю., Рокач З.С.  // Научная сессия по итогам исследовательской деятельности и внедрению достижений науки в практику здравоохронения за 1976-1977 г. –  Львов: Медицинский институт, 1978. – С.35.

 

         Щербина О.Н. Сочетание методов спектрофотометрии и гель-хроматографии для определения изониазида и никодина / О.Н. Щербина, В.И. Попова, Крамаренко В.Ф. // Материали І съезда фармацевтов Грузии: Сб. науч. труд. – Тбилиси, 1978. – С.83-86.

 

         Щербина О.Н. Применение гель-хроматографии при исследовании имизина и фторацизина / О.Н. Щербина, Г.В. Крамаренко // Тез. док. ІІІ съезда фармацевтов УССР. – Харьков, 1979. – С.199-200.

 

         Щербина О.Н. Спектри поглощения азафена, азатиоприна и индопана в УФ-области спектра / О.Н. Щербина, Г.В. Крамаренко  // Тез. док. ІІІ  Всесоюзного съезда фармацевто. – Кишинев, 1980. – С.255.

 

         Щербина О.Н. Использования различных сорбентов для разделения антидепрессантов методом молекулярной жидкостной хроматографии /  О.Н. Щербина  //  Прикладная хроматография: Материалы конференции. – М., 1982. – С.64.

 

         Аратскова А.А. Жидкостная хроматография антидепрессантов /  А.А. Аратскова, О.Н. Щербина, Я.И. Яшин // Хроматография в биологии и медицине: Тез. док. І Всесоюзной конференции. – М., 1983. – С.212.

 

         Щербина О.Н. Фотоелектроколориметрический метод количественного определения сиднофена и хлорацизина / О.Н. Щербина // Тез. док. ІV съезда фармацевтов УССР. – Запорожье, 1984. – С.243.

 

         Щербина О.Н. Идентификация индопана, ниаламида и хлорацизина методом хроматографии в тонком слое сорбента. / О.Н. Щербина, Г.Я. Лебищак // Тез. док. ІV съезда фармацевтов УССР. – Запорожье, 1984. – С.248-249.

 

         Щербина О.Н. Идентификация и разделение антидепрессантов методом хроматографии в тонком слое сорбента / О.Н. Щербина  // Теория и практика хроматографии. Подготовка кадров: Сб. науч. труд. – Куйбышев, 1984. – С.154-155.

 

         Щербина О.Н. Применение жидкостной хроматографии для определения антидепрессантов в биологических жидкостях / О.Н. Щербина, Я.И. Яшин, А.А. Аратскова  // Теория и практика хроматографии. Подготовка кадров: Сб. науч. труд. – Куйбышев, 1984. – С.155-156.

 

         Щербина О.Н. Анализ антидепрессантов / О.Н  Щербина. // Всесоюзное совещание по сорбентам для хроматографии: Тез. докладов. – М., 1986. – С.142.

 

         Щербина О.Н. Идентификация и количественное определение хлорацизина методом високоеффективной жидкостной хроматографии / О.Н. Щербина  // Тез. доклад. ІV Всесоюзного съезда фармацевтов. – Казань, 1986. – С.308.

 

         Щербина О.Н. Количественное определение сиднофена в крови /  О.Н. Щербина  // ІХ Всесоюзная конференция по газовой хроматографии: Тез. доклад. – Куйбышев, 1987. – С.267-268.

 

         Вивчення умов виділення токсикологічно важливих речовин з біологічного матеріалу. /  Крамаренко В.П., Попова В.І., Акопян О.А., Роговський Д.Ю., Щербина О.М., Туркевич О.Д., Кучер М.М.  // Тези доповідей наукової сесії. – Львів: 1990. – С.143-144.

            Екстракционно-фотометрическое определение сиднофена /  Щербина О.Н., Кузьмицкая А.Є., Слабый М.В., Кулик С.И. // Экология и здоровье: Сб. науч. труд Чимкентский филиал Алма-Атинского ордена Трудового Красного Знамени Государственного медицинского институту им. Д.С. Асфендиарова. – Чимкент, 1990. – С.106.

 

Количественное определение хлорацизина / Щербина О. Н., Кузьмицкая А.Е., Слабый М.В., Гринишин Л.П.  // Вопросы судебной медицины и экспертной практики: Сб. науч. трудов  Донецкий гос. ин-тут им. М.Горького. – Донецк, 1992. – С.125.

 

Кузьмицкая А.Е. Метод выделения тубокурарина хлорида из биологического материала /  А.Е. Кузьмицкая, В.П. Крамаренко, О.Н. Щербина  // Вопросы судебной медицины и экспертной практики: Сб. науч. трудов Донецкий гос. ин-тут им. М.Горького. – Донецк, 1992. – С.127-131.

 

Кузьмицкая А.Е. Методы выделения тубокурарина хлорида из биологического материала / А.Е. Кузьмицкая, О. Н. Щербина  // Вопросы судебной медицины и экспертной практики: 2-й сб. науч. трудов. – Донецк, 1992. – С.62-63.

 

Кузьмицкая А.Є. Идентификация квалидила с помощю качественных реакций и физико-химических методов / А.Є. Кузьмицкая, Н.И. Гудзь, О.Н. Щербина // Перспективы создания и производства лекарственных средств в Украине: Сб. науч. трудов. – Харьков, 1993. – С.337-338.

 

Кількісне визначення похідних фенотіазіну / Щербина О.М., Кузьмицька А.Є., Слабий М.В., Гринишин Л.П. // Тези I Конгресу світової федерації українських фармацевтичних товариств. –Львів, 1994. – С.216.

 

Кузьмицька А.Є. Ідентифікація дитиліну в ін’єкційному розчині / А.Є. Кузьмицька, О.М. Щербина, Р.П. Пюрик // Тези I Конгресу світової федерації українських фармацевтичних товариств. – Львів, 1994. –  С. 215-216.

 

Кузьмицька А.Є. Екстракційно-фотоколориметричне визначення квалідилу / А.Є. Кузьмицька, Н.І. Гудзь, О.М. Щербина // Актуальні питання фармацевтичної науки і практики: Матеріали міжрегіональної наук.-практич. конф. – Запоріжжя, 1995. – С.150.

 

Параметри елюювання похідних піридину при гель-хроматографії / Щербина О.М., Щербина І.О., Кузьмицька А.Є., Гринишин Л.П. // Актуальні питання фармацевтичної науки і практики: Матеріали міжрегіональної наук.-практич. конф. – Запоріжжя, 1995. – С.161-162.

 

Вплив рН середовища, іонного складу елюенту та марки сефадексу на розподіл деяких похідних піридину у гель-хроматографії /  Щербина О.М., Щербина І.О., Слабий М.В., Гринишин Л.П , Кущ С.П., Кузьмицька А.Е., Кучер М.М., Галькевич І.Й., Ткачук Б.В., Федущак Н.К.  // Вопросы судебной медицины и экспертной практики: 4-й сборник научних трудов. – Донецьк, 1996. –  С. 47-48.

 

Кузьмицька А.Е. Методи виділення квалідилу із крові і сечі / А.Е. Кузьмицька, О. М Щербина., Н.І. Ґудзь // Вопросы судебной медицины и экспертной практики. – Донецьк, 1996. – С. 93-94.

Кузьмицька А.Є.  Методи кількісного визначення 5- нітро-фурфуролдиацетату /  А.Є. Кузьмицька, М.М. Кучер, О.М.  Щербина  // Актуальні проблеми токсикології і гігієни: Зб. наук. праць. – Львів, 1997. – С.26-27.

 

Применение гель-хроматографии для определения изониазида и никодина / Щербина О.Н., Крамаренко В.Ф., Крамаренко Г.В., Гудемчук Н.П. // Хроматографические методы в фармации: Материалы симпозиума. – Тбилиси, 1997. – С.85-87.

 

Щербина О.Н. Обнаружение изониазида и никодина в растворах и биологическом материале методом хроматографии в тонком слое силикагеля / О.Н. Щербина, Г.В. Крамаренко // Хроматографические методы в фармации: Материалы симпозиума. – Тбилиси, 1997. – С.88-90.

 

Кузьмицька А.Є. Методи виявлення 5-нітрофурфуролдиацетату у воді /  А.Є. Кузьмицька, О.М. Щербина, М.М. Кучер //  Гігієнічні проблеми сучасного суспільства: Зб. наук. праць. – Львів, 1997. – С.27-28.

 

Кузьмицька А. Е. Ідентифікація мезатону за допомогою якісних реакцій та фізико-хімічних методів / А.Є. Кузьмицька, О.М. Щербина, М.М. Кучер // Гігієнічні проблеми сучасного суспільства: Зб. наук. праць. – Львів, 1999. – С.268-269.

 

Кузьмицька А. Е. Кількісне визначення мезатону за допомогою фотоколориметричного і спектрофотометричного методів / А. Е. Кузьмицька, С. А. Макарук, О. М. Щербина  // Гігієнічні проблеми сучасного суспільства: Зб. наук. праць. – Львів, 1999. – С. 269-270.

 

Яциник А. М. Дослідження біологічного матеріалу на наявність амітриптиліну /  А. М  Яциник., Я. Г. Тарнавська, О. М.  Щербина // Гігієнічні проблеми сучасного суспільства: Зб. наук. праць. – Львів, 1999. – С. 168.

 

Щербина І. О.  Ідентифікація індопану / І. О. Щербина, О. М. Щербина, Л. П.  Костишин // Актуальні проблеми профілактичної медицин: Зб. наук. праць, випуск 5. – Львів: "Афіша", 2002. – С. 71-72.

 

Щербина І. О. Кількісне визначення деяких антидепресантів в біологічних рідинах методом рідинної хроматографії / І. О. Щербина, О. М. Щербина, Л. П. Костишин // Актуальні проблеми профілактичної медицин: Зб. наук. праць, випуск 5. – Львів: "Афіша", 2002. – С. 72-74.

 

Киреев А. А. Повышение огнетушащей активности жидкостных средств пожаротушения за счет введения загущающих добавок   / А. А. Киреев, А. В. Бабенко, О. Н. Щербина // Чрезвычайные ситуации: предупреждение и ликвидация: Тезисы докладов II Международной научно-практической конференции. Минск, 2003. – С. 287-288. 

 

Термодинамика процеса горения и состав его продуктов / Слипченко А.И., Ковалишин В.В., Ощаповский В.В., Щербина О.Н.  // Обеспечение безопасности жизнедеятельности: проблеми и перспективы: Сб. тез. докладов международной науч.-практ. конф. курсантов и студентов. – Минск, 2004. – С. 157-158.   

Щербина І. О. Кількісне визначення дамілену  малеїнату / І. О. Щербина, О. М. Щербина, А. О. Бедзай  // Актуальні проблеми профілактичної медицини: Зб. наук. праць, випуск 6. – Дрогобич: «Коло»,  2004. – С. 73-74. 

 

Щербина І. О. Фотокалориметричне визначення ніаламіду  / І. О. Щербина, О. М. Щербина  // Актуальні проблеми профілактичної медицини: Зб. наук. праць, випуск 6. – Дрогобич: «Коло»,  2004. – С.71-72.

 

Киреев А. А. Пути совершенствования методов тушения пожаров в жилом секторе / А. А. Киреев, А. В. Савченко, О. Н. Щербина  // Проблемы пожарной безопасности: Сб. науч. работ,  вып 16. – Харьков: Академия гражданской защиты Украины, 2004. – С.90-93.

 

Влияние аерозолей на атмосферный озон / Ощаповский В.В., Коваль М.С., Кузик А.Д., Щербина О.Н., Васылив Р.М., Мишко С.В. // Природничі науки та їх застосування в діяльності служби цивільного захисту: Міжнародна науково-практична конференція. – Черкаський інститут пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля. – Черкаси, 2006. – С.35.

 

Стехіометричний та термохімічний аналіз сполук купрум (1) як основа пошуку      ефективних інгібіторів горіння органічних речовин / Годованець Н.М., Щербина О.М., Меньшикова О.В., Михалічко Б.М. // Пожежна безпека: Матер. У11 міжнар.наук. практ. конф. – Черкаси, 2007. – С.36-37.     

 

Щербина О.М. Особливості проведення лабораторних занять з хімії у Львівському університеті безпеки життєдіяльності / О.М.Щербина,  В.М. Баланюк, Б.М. Михалічко // Природничі науки та їх застосування в діяльності служби цивільного захисту: Матер. ІІ міжнар. наук. практ. конф. – Черкаси, 2008. – С.190-192.

 

Вплив забруднення антропогенного походження на довкілля та здоровя людини. Токсичність хлору та методи його виявлення /  Щербина О.М., Михалічко Б.М., Бедзай А.О., Щербина І.О. // Природничі науки та їх застосування в діяльності служби цивільного захисту: Матер. ІІ міжнар. наук. практ. конф. – Черкаси, 2008. – С.196-198.

 

Гідрогенсульфід, як джерело забруднення довкілля, та методи його виявлення /  Щербина О.М., Михалічко Б.М., Щербина І.О., Бедзай А.О. // Актуальні проблеми профілактичної медицини: Зб. наук. праць – Львів: ЛНМУ ім. Данила Галицького, випуск 8, 2008. – С. 99-101.

 

Розробка методик кількісного аналізу сиднофену і хлорацизину, придатних для визначення цих речовин в біологічних рідинах / Бедзай А.О., Щербина І.О., Михалічко Б.М., Щербина О.М. // Актуальні проблеми профілактичної медицини: Зб. наук. праць – Львів: ЛНМУ ім. Данила Галицького, випуск 8, 2008. – С. 5-6.

 

Аналіз пара-амінобензойної кислоти та її похідних методом УФ – спектрофотометрії / Бедзай А., Щербина О., Ощаповський В., Михалічко Б., Винявська Г. // Львівські хімічні читання – 2009: Зб. наук. праць ХІІ наук. конф.: Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – А2.

 

Комплексоутворення в системі купрум (І) хлорид – N-вмісний органічний ліганд, як ефективний чинник інгібування процесу горіння органічних амінів /  Годованець Н., Межирицька Н., Михалічко Б, Баланюк В., Щербина О., Винявська Г. // Львівські хімічні читання – 2009: Зб. наук. праць ХІІ наук. конф.: Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – Д18.

 

Пестициди на основі фосфорорганічних сполук. Виявлення фосфаміду в розчинах і в повітрі / Бедзай А., Пазен О., Щербина О., Баланюк В., Михалічко Б. // Львівські хімічні читання – 2009: Зб. наук. праць ХІІ наук. конф.: Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – Д19.

 

Щербина О.М. Програма підтримки рішення керівника ліквідації надзвичайної ситуації «Небезпечні речовини» /  О.М. Щербина, Г.Ф. Винявська, В.М. Баланюк // Інформаційно-телекомунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи: Зб. наук. праць, випуск 2, ч.1. – Львів, 2009.– С.255-257.

 

Інформаційно-телекомунікаційні технології у викладанні хімічних дисциплін вищих навчальних закладів МНС України / Винявська Г.Ф., Щербина О.М., Михалічко Б.М., Баланюк В.М. // Методы совершенствования фундаментального образования в школах и вузах: Зб. наук. праць XIV міжнар. наук. метод. конф. –Севастополь, 2009. – С.11-14.

 

Щербина О.М. Методика проведення лабораторних робіт з теорії розвитку та припинення горіння /  О.М. Щербина, В.М. Баланюк, Г.Ф. Винявська // Бюлетень науково-методичного центру навчальних закладів МНС України. – Харків, 2009. – №1(17). – С.42-43.

 

Щербина О.Н. Анализ методов исследования летучих токсических соединений и их определение газохроматографическим методом / О.Н. Щербина, Б.М. Мыхаличко, А.А. Бедзай //  Чрезвычайные ситуации: Сб. матер. междун. науч. практ. конф. «Теория, практика, инновации», ЧС – 2010», ч.2, Беларусь. – Гомель: 2010. –  С.245-247.

 

Влияние процесса комплексообразования солей меди с аминими и нитрилами на содержание горючести N-содержащих органических веществ / Годованец Н.Н., Щербина О.Н., Вынявская Г.Ф., Мыхаличко Б.М. // Чрезвычайные ситуации: Сб. матер. междун. науч. практ. конф. «Теория, практика, инновации:. ЧС - 2010», ч.2, Беларусь. – Гомель: 2010. –  С.163-165.

 

Щербина О.Н. Определение огнетушащих гологеноуглеводородов с применением жидкостной хроматографии в прямом варианте / О.Н. Щербина, Б.Н. Мыхаличко, В.М. Баланюк // Актуальные проблемы пожарной безопасности: Матер. ХХІІ междун. науч.-практ. конф., ч.2. – М.: 2010. – С.103-105.

 

Щербина О.М. Токсичність отрутохімікатів і протипожежні заходи при роботі з ними / О.М. Щербина, В.В. Кошеленко, В.М. Баланюк // Проблеми екологічної безпеки та якість середовища: Зб.міжн.наук.-практ.конф. – Львів: ЛДУ БЖД, 2010. – С.73-75.

 

Спектрофотометрична ідентифікація сиднокарбу / Бедзай А., Пазен О., Щербина О., Михалічко Б. // Львівські хімічні читання-2011: Зб. наук. праць 13 наук. конф. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2011. – 043.

 

Розділення та ідентифікація нітрогенумісних антидепресантів методом рідинної хроматографії / Бедзай А., Щербина О., Михалічко Б., Пазен О. // Львівські хімічні читання-2011: Зб. наук. праць 13 наук. конф. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2011. – 03.

 

Годованець Н.М. Вплив процесів комплексоутворення з солями купруму на зниження горючості органічних амінів / Н. Годованець, Б. Михалічко, О. Щербина  // Львівські хімічні читання-2011: Зб. наук. праць 13 наук. конф. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2011. – А6.

 

Визначення зарядів на атомах у газоподібних молекулах / Ощаповський В., Щербина О., Рак Ю., Хомишин В. // Львівські хімічні читання-2011: Зб. наук. праць 13 наук. конф. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2011. – Ф52.

 

Годованець Н.М. Винятковий вплив хімічної взаємодії Cu(I)←N, Cu(II)←N та Н ←N  на зниження горючості органічних амінів  / Н.М. Годованець, Б.М. Михалічко, О.М. Щербина  //  Техногенна безпека: теорія, практика, інновації: Зб. тез ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Львів: ЛДУ БЖД, 2011. – С.41-43.

 

Щербина О.М. Пестициди на основі фосфорорганічних сполук. Хіміко-токсикологічний аналіз фталофосу / О.М. Щербина, Б.М. Михалічко, А.О. Бедзай // Техногенна безпека: теорія, практика, інновації.: Зб. тез ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Львів: ЛДУ БЖД, 2011. – С.62-63.

 

 

 

 

Розділ VII

 

Методичні рекомендації

________________________________________________________________________________

 

Методические рекомендации к практическим занятиям для судебных химиков цикла тематического усовершенствования по курсу газовой хроматографии (правила работы и техника безопасности) / Крамаренко В.Ф., Попова В.И., Щербина О.Н., Роговський Д.Ю. Львов: Медицинский институт, 1980. – 8 с.

 

Крамаренко В.Ф. Методические рекомендации к практическим занятиям для судебных химиков цикла тематического усовершенствования по курсу газовой хроматографии (подготовка прибора к работе и способы нанесения неподвижных жидких фаз) / В.Ф. Крамаренко, В.И. Попова, О.Н. Щербина Львов: Медицинский институт, 1980. –12 с.

 

Крамаренко В.Ф. Методические рекомендации к практическим занятиям для судебных химиков цикла тематического усовершенствования по курсу газовой хроматографии (выбор оптимальных условий газохроматографического разделения низших спиртов) / В.Ф. Крамаренко, В.И. Попова, О.Н. Щербина Львов: Медицинский институт, 1980 12 с.

 

Крамаренко В.Ф. Методические рекомендации к практическим занятиям для судебных химиков цикла тематического усовершенствования по курсу газовой хроматографии (качественный анализ) / В.Ф. Крамаренко, В.И  Попова., О.Н. Щербина  Львов: Медицинский институт, 1980. – 10 с.

 

Методические рекомендации к практическим занятиям для судебных химиков цикла тематического усовершенствования по курсу газовой хроматографии (количественный анализ) / Крамаренко В.Ф., Попова В.И., Щербина О.Н., Роговський Д.Ю. Львов: Медицинский институт, 1980. – 12 с.

 

Крамаренко В.Ф. Методические рекомендации к практическим занятиям для судебных химиков цикла тематического усовершенствования по курсу газовой хроматографии (количественное определение оксида углерода в крови и мышцах) / В.Ф. Крамаренко, В.И. Попова, О.Н. Щербина Львов: Медицинский институт, 1980. 12 с.

 

Методические указания к практическим занятиям по аналитической химии (курс качественного анализа) / Крамаренко В.Ф., Акопян О.А., Швидкий Б.И., Баик С.И., Рокач З.С., Щербина О.Н. Львов: Медицинский институт, 1984. – 70 с.

 

Щербина О.Н. Методические указания к практическим занятием по аналитической химии, ч. І. Курс количественного анализа / О.Н. Щербина   Львов: Медицинский институт, 1984. – 88 с.

 

Методические указания к практическим занятием по аналитической химии, ч. ІІ. Курс количественного анализа / Крамаренко В.Ф., Акопян О.А., Швидкий Б.И., Роговский Д.Ю., Щербина О.Н., Баик С.И., Рокач З.С., Туркевич О.Д. Львов: Медицинский институт, 1985. – 38 с.

 

Щербина О.Н. Тестовые задания по теме: «Анализ смеси катионов 4,5,6 аналитических групп» (методические рекомендации) / О.Н  Щербина. Львов: Медицинский институт, 1988. 22 с.

 

Щербина О.Н. Методические указания для студентов «Спектральные методы анализа» / О.Н  Щербина Львов: Медицинский институт, 1989. – 20 с.

 

Методичні рекомендації з аналітичної хімії для самостійної позааудиторної роботи студентів, ч.І. (Якісний аналіз), / Попова В.И., Акопян О.А., Щербина О.М., Рокач З.С., Кузьмицька А.Є., Федущак М.К.Львів: Медичниий інститут, 1989. – 34 с.

 

Методичні рекомендації з аналітичної хімії для самостійної позааудиторної роботи студентів, ч. ІІ. (Кількісний аналіз), / Акопян О.А., Щербина О.М., Галькевич І.Й., Кузьмицька А.Є., Федущак Н.К. Львів: Медичний інститут, 1990. – 53 с.

 

Методичні вказівки до лабораторних занять з аналітичної хімії (курс якісного аналізу) / Акопян О.А., Щербина О.М., Галькевич І.Й., Кузьмицька А.Є., Федущак Н.К. Львів: Медичний інститут, 1990. – 86 с.

 

Методичні вказівки до лабораторних занять з аналітичної хімії (кількісний аналіз), ч. І. Гравіметричний та фізико-хімічні методи аналізу / Крамаренко В.Ф., Акопян О.А., Щербина О.М., Кузьмицька А.Є., Галькевич І.Й., Федущак Н.К., Ткачук Б.В. Львів: Медичний інститут, 1991. – 63 с.

Методичні вказівки до лабораторних занять з аналітичної хімії (кількісний аналіз), ч. ІІ. Титриметричний аналіз / Крамаренко В.Ф., Акопян О.А., Щербина О.М., Кузьмицька А.Є., Галькевич І.Й., Федущак Н.К., Ткачук Б.В. Львів: Медичний інститут, 1991. – 43 с.

 

Щербина О.М. Хімія. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт (для курсантів і студентів першого курсу) / О.М. Щербина Львів: ЛІПБ, 2003. – 56 с.

 

Щербина О.М. Тестові завдання з хімії / О.М. Щербина – Львів: ЛДУ БЖД, 2004. – 18 с.

 

Щербина О. М. Список формул для розв’язку задач з хімії. Учбово-методична розробка для самостійної роботи курсантів (студентів, слухачів) / О.М. Щербина Львів: ЛІПБ, 2005. – 18 с.

 

Щербина О.М. Методичні вказівки до лабораторних робіт з газової хроматографії для курсантів (студентів, слухачів). Вибір оптимальних умов  газохроматографічного розділення хлорвмісних сполук. / О.М. Щербина – Львів: ЛДУ БЖД, 2006. – 22 с.

 

            Щербина О.М.  Техніка безпеки при виконанні   лабораторних робіт  з газової хроматографії / О.М. Щербина – Львів: ЛДУ БЖД , 2006. – 13 с.

 

            Щербина О.М. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з хімії / О.М. Щербина, В.М. Баланюк, Б.М. Михалічко – Львів: ЛДУ БЖД, 2010. – 81с.

 

            Баланюк В.М. Журнал модульних контрольних робіт з хімії / Баланюк В.М., Щербина О.М., Винявська Г.Ф., Михалічко Б.М. – Львів: ЛДУ БЖД, 2010. – 64 с.     

 

            Лабораторний журнал з хімії / Михалічко Б.М., Щербина О.М., Баланюк В.М., Винявська Г.Ф. – Львів: ЛДУ БЖД, 2011. – 113 с.

 

 

Розділ VIII

 

Словники

_______________________________________________________________________________

 

Щербина О.М. Хімія та процеси горіння. Термінологічний словник / О.М. Щербина, Б.М. Михалічко, В.М. Баланюк – Львів: ЛДУ БЖД, 2010. – 168 с.

 

Розділ IX

 

Патенти.

авторські Свідоцтва.

винаходи

________________________________________________________________________________

 

 

 

 

                       

 

Розділ X

 

Дисертації на здобуття

наукового ступеня кандидата наук

Захищені працівниками університету

 

Щербина О.Н. Судебнохимическое исследование этаминал-натрия и гексобарбитала: дис… канд. фарм. наук: 15.03.73/ Щербина Ольга Николаевна. – Львов, 1973. – 172 с, специальность 15.00.03 фармацевтическая химия.  (Научний руководитель д. фарм. н. проф. Крамаренко В.Ф.).