Лічильник відвідувань

Розділ I

статті у наукових Виданнях

__________________________________________________________________

Вогнестійкість бетону, армованого базальтовими волокнами / Гивлюд М. М., Юзків Т. Б., Артеменко В. В., Тодореску А. Л. // Вісті Донецького гірничого інституту. – Д., - №2. 2007. – С. 183-187.

Вогнестійкі матеріали на основі наповнених силіційелементоорганічних зв’язок / Артеменко В. В., Гивлюд М. М., Гуцуляк Ю. В., Шелюх Ю. Є., Ємченко І. В. // Пожежна безпека: Зб. наук. праць. – Л., 2008. – №12. – С. 31-38.

Математична модель транспортування та осадження пожежонебезпечного пилу в очисному обладнанні систем вентиляції / Артеменко В. В., Шелюх Ю. Є., Василів Р. М., Вовк С. Я. // Пожежна безпека: Зб. наук. праць. – Л., 2008. - №12. - С. 71-80.

Процеси взаємодії між компонентами захисних покриттів на основі системи   / Артеменко В. В., Ємченко І. В., Гивлюд М. М., Передрій О. І. // Діагностика, довговічність та реконструкція мостів і будівельних конструкцій: Зб. наук. праць. - Л. Каменяр, 2008. №10. - С. 31-39.

Головні відмінності роботи залізобетонних елементів із стрічковою та стержневою арматурою при згині під дією поперечних сил та високих температур / Артеменко В. В., Башинський О. І., Боднарчук Т. Б., Андрієнко В. М. // Пожежна безпека: Зб. наук. Праць. – Л., 2009. - №14. - С. 104-110.

Розрахунок межі вогнестійкості позацентрово-стиснутої залізобетонної колони / Артеменко В. В., Гуцуляк Ю. В., Башинський О. І., Дубина Д. Л. // Пожежна безпека: Зб. наук. Праць. – Л., 2009. - №15. - С. 25-30.

Структура захисного покриття на основі наповненого поліалюмосилоксану / Артеменко В. В., Гивлюд М. М., Ємченко І. В., Вовк С. Я. // УкрНДІПБ: Наук. віс. – К., 2010. - № 1 (21). - С.123-130.

Артеменко В.В. Компонентний склад та аналіз властивостей захисних покриттів на основі наповнених поліалюмосилоксанів / Артеменко В. В. // Пожежна безпека: Зб. наук. праць. – Л., 2010. – № 16. – С. 59-64.

Захисні силікатні покриття для деревини на основі  наповненого карборансилоксану / Артеменко В. В., Гивлюд М. М., Ємченко І. В., Микитин О. З. // Зб. наук. Праць: ВАТ «УкрНДІВогнетривів імені А.С. Бережного». –2010. – № 110. – С. 66-72.

Підвищення вогнестійкості металевих будівельних конструкцій покривами на основі наповнених поліалюмосилоксанів / В. В. Артеменко , Ю. В. Гуцуляк, В. Б. Лоїк, // УкрНДІЦЗ: Наук. віс. – К., 2011. – №1 (21). – С. 48-56.

 

Розділ II

Матеріали і Тези науково-практичних конференцій

__________________________________________________________________

Артеменко В. В. Композиційні портландцементи з механохімічною активацією для жаростійких матеріалів / Артеменко В. В., Юзьків Т. Б.,Лоза М. З. // Пожежна та техногенна безпека:Тези доповідей Міжнар. наук.-практ. конф., 1-2 грудня 2005р. – Ч., 2005. - С. 388-390.

Артеменко В. В. Композиционные портландцементы в условия високих температур. / Артеменко В. В. // Обеспечение безопасности жизнедеятельности: проблемы и перспективы. – М., 2006. - С. 16-17.

Артеменко В. В. Тверднення портландцементних композицій в умовах високих температур / Артеменко В. В., Юзьків Т. Б.,Лоза М. З. // Запобігти, врятувати, допомогти: Матеріали X Ювілейної наук. техн. конф. -  Х., 2005. - С. 205-206.

Покращення вогнестійкості бетонів шляхом армування базальтовими волокнами / Артеменко В. В., Гивлюд М. М., Юзьків Т. Б., Тодореску А. Л. // Пожежна безпека: Матеріали Міжнар. Наук. – практ. конф. – Ч., 15-16 листопада 2007. - С. 437-438

Вогнестійкість бетону, армованого базальтовим волокном / Артеменко В. В., Гивлюд М. М., Юзьків Т. Б., Тодореску А. Л. // Вісті донецького гірничого інституту: Всеукраїнський наук.-техн. журнал гірничого профілю. 2007. - С. 183-187.

Термодинамічні основи синтезу вогне- і жаростійких керамічних матеріалів / Артеменко В. В., Гивлюд М. М., Ємченко І. В., Юзьків Т. Б. // Техногенна безпека. Теорія, практика, інновація: Міжнар. наук.-практ. конф. 22-23 травня. – Л., 2008. - С. 246-249.

Влияния температуры, фазового состава и структуры покрытий на его защитные свойства / Артеменко В. В., Гивлюд М. М., Юзьків Т. Б., Гуцуляк Ю. В., Тодереску А.Л. // Инновационные технологии защиты от чрезвычайных ситуаций: Тезиси докладов междунар. науч.-практ. конф. 2008. - С. 167-169.

Некоторые вопросы к разработке автоматизированных систем управления безопасностью технологическими процессами объектами промышленности / Артеменко В. В., Шелюх Ю. Є., Вовк С. Я., Гоголь О. Б. // Инновационные технологии защиты от чрезвычайных ситуаций: Тезисы докладов междунар. науч.-практ. конф. 2008. - С. 127-129.

Артеменко В. В. Високотемпературностійкі захисні покриття поверхонь металів на основі наповнених поліалюмосилолксанів. / Артеменко В. В., Гивлюд М. М. // Пожежна безпека: Зб. наук. Праць. – Л., 2009. - №15. - С. 46-50.

Огнестойкие и хими-ческие стойкие покрытия для стальных конструкцій/ Артеменко В. В., Гивлюд М. М., Вовк С. Я., Лоїк В. Б., Дубина Д. Л. // Черезвычайныеситуации: предупреждение и ликвидация: Тези доповідей Міжнар. наук. практ. конф. Республіки Білорусь. 2009. - С. 227-229.

Защитные покрытия на основе наполненных силицийэлементорганичных соединений / Артеменко В. В., Гивлюд М. М., Вовк С. Я., Лоїк В. Б., Хлевной О. В. // Черезвычайные ситуации: предупреждение и ликвидация: Тези доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. Республіки Білорусь. 2009. - С. 225-227.

Вогне-і температуростійкі захисні покриття на основі наповнених поліалюмосилоксанів / Артеменко В. В., Гивлюд М. М., Лоїк В. Б., Вовк С. Я. // Пожежна безпека: Тези доповідей IX міжнар. наук.-практ. конф. 2009.

Артеменко В. В. Дослідження вогнестійкості багатошарової огороджуючої конструкції з енергозберігаючою технологією «Термодім» / Артеменко В. В., Демчина Б. Г., ПоловкоА.П. // Пожежна безпека: Тези доповідей IX міжнар. наук.-практ. конф. 2009. - С. 163-165.

Артеменко В. В. Огнестойкие защитные покрытия для металлов на основе наполненных полиалюмосилоксанов / Артеменко В. В., Гивлюд Н. Н., Передрий О. И. // Актуальные проблемы пожарной безопасности: Материалы XXI междунар. науч.-практ. конф. Часть 1. – М. 2010. -С. 229-231.

Артеменко В. В. Предотвращение чрезвычайных ситуаций при ремонте трубопроводов / Артеменко В. В., Башинський О. И., Дзюбик А. Р. // Актуальные проблемы пожарной безопасности: Материалы XXI междунар. науч.-практ. конф. Часть 1. М. 2010. - С. 86-89.

Артеменко В. В. Вогнестійкість центрально-стиснутих металевих конструкцій / Артеменко В. В., Башинський О. І., Гуцуляк Ю. В. // Актуальні проблеми технічних та природничих наук у забезпеченні цивільного захисту: ІІІ Міжнар. наук.-практ. Конф. Частина 1, 6-7 квітня. – Ч., 2010. - С. 74-76.

Артеменко В. В. Високотемпературно-стійкі захисні покриття на основі наповнених поліалюмосилоксанів / Артеменко В. В. // Актуальні проблеми технічних та природничих наук у забезпеченні цивільного захисту: ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Частина 1, 6-7 квітня. – Ч., 2010. - С. 63-65.

Артеменко В. В. Влияние структуры огнезащитных покрытий на его защитные свойства / Артеменко В. В., Башинський О. І., Гуцуляк Ю. В. // Чрезвычайные ситуации: теория, практика, инновации: Сборник материалов междунар. науч.-практ. конф. Часть 1. – Г., 2010. - С. 36-38.

Артеменко В. В. Применение наполненных полиалюмосилоксановых покрытий для огнезащиты металическых конструкций / Артеменко В. В., Гивлюд М. М., Гуцуляк Ю. В. // Пожарная безопасность: проблемы и перспективы: Междунар. науч.-практ. конф. Російська Федерація. В., 2010. - С. 168-169.

Артеменко В. В. Вогнестійкі покриття на основі наповнених поліалюмосилоксанів / Артеменко В. В., Гивлюд М. М., Ємченко І. В. // Природничі науки та їх застосування в діяльності служби цивільного захисту: IV Міжнар. наук.-практ. конф. 8 жовтня. – Ч., 2010. - С. 77-79.

Атмосферо-, біо- та вогнезахисні силікатні покриття / Артеменко В. В., Гивлюд М. М., Ємченко І. В., Микитин О. З. // Фізико-хімічніпроблеми в технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів: Міжнар. наук.-техн. конф. До 125-річчя НТУ «ХПИ» и 100-літтю академіка НАН України Анатолія Семеновича Бережного. 20-23 вересня. – Х., 2010. - С.126-128.

Артеменко В. В. Особливості роботи залізобетонних елементів із стрічковою та стержневою арматурою при поречному згині та дії високих температур / Артеменко В. В., Башинський О. І. // Безпека життєдіяльності у ХХІ столітті: ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Д., 2010. - С. 38-41.

Артеменко В. В. Поведінка стрічкової та стержневої арматури в залізобетонних елементах при поперечному згині та дії високих температур / Артеменко В. В., Башинський О. І. // 12-та Всеукраїнська конференція рятувальників. Інститут управління у сфері ЦЗ. – К., - С. 191-194.

Артеменко В. В. Огнестойкие защитные покрытия для металлов на основе наполненных полиалюмосилоксанов. / Артеменко В. В., Гивлюд М. М. // Пожарная безопасность: проблемы и перспективы: Сборник трудов ІI междунар. науч.-техн. конф. 20 сентября. – В. 2011.

Артеменко В. В. Вогнезахисні покриття на основі наповнених поліалюмосилоксанів. / Артеменко В. В., Гивлюд М. М., Ємченко І. В. // Техногенна безпека теорія, практика, інновації: Збірник тез ІІ між нар. наук.-практ. конф. 12-13 травня. – Л., 2011. – С. 128–130.

Вогнезахисні покриття для металевих конструкцій на основі наповнених поліалюмосилоксанів / Артеменко В. В., Гивлюд М. М., Гуцуляк Ю. В., Башинський О. І. // Пожежна безпека: Зб. тез між нар. наук.-практ. конф. 17-18 листопада.- Х., 2011.

Артеменко В. В. Композиційні портландцементи з механохімічною активацією для жаростійких матеріалів / Артеменко В. В., Юзьків Т. Б.,Лоза М. З. // Пожежна та техногенна безпека: Тези доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. 1-2 грудня. 2005. – С. 3.

Артеменко В. В. Вплив високих  температур на фазовий склад і структуру цементного каменю / Аретменко В. В. , Юзьків Т. Б. , Лоза М. З. // Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. курсантів і студентів. – Л., 2006. – С. 2.

 

Розділ III

ПАТЕНТИ.

АВТОРСЬКІ СВІДОЦТВА

__________________________________________________________________

Склад для високотемпературного жаростійкого покриття. Патент №32622 Україна, МПК (2006) C09D 5/08 C09D 5/18 / Артеменко В.В., Гивлюд М. М., Ємченко І. В., Гуцуляк Ю. В., Юзьків Т. Б.; заявник і патентовласник Львівський держ. у-т безпеки життєдіяльності. – № заявки u 2008 00035; заявл. 20.01.2008; опубл. 26.05 2008, Бюл. №10.

Композиція для високотемпературного захисного покриття. Патент № 41193, Україна,МПК (2006)  С095/09 / Артеменко В.В. , Гивлюд М.М., Ємченко І.В., Башинський О.І., Гуцуляк Ю.В., Передерій О.І.; заявник і патентовласник Львівський держ. у-т безпеки життєдіяльності. – № заявки u 2008 14143; заявл. 08.12.2008; опубл. 12.05 2009, Бюл. №9.