Лічильник відвідувань

Розділ I

статті у наукових Виданнях

__________________________________________________________________

Сидорчук О. В. Вдосконалення технологічних структур системи протипожежного захисту / О. В. Сидорчук, О. І. Башинський // Вісник Львів. держ. агр. ун-ту: агроінженерні дослідження. – 2000. – №4.– С.78-83.

Башинський О. І. Характеристика операційної системи технічного обслуговування та ремонту пожежних автомобілів / О. І. Башинський, О. В. Сидорчук // Вісник Львівського держ. агр. ун-ту: агроінженерні дослідження. – 2002. – № 6. – С.49-53.

Башинський О. І. Організаційні особливості технічного обслуговування та ремонту пожежних автомобілів за станом / О. І. Башинський, О. В. Сидорчук // Пожежна безпека : зб. наук. праць ЛІПБ, Укр НДІПБ. – 2002. – №2 – С.104-106.

Башинський О. І. Ремонт та технічне обслуговування пожежних автомобілів за станом / О. І. Башинський , О. В. Сидорчук // Пожежна безпека : зб. наук. праць ЛІПБ, Укр НДІПБ. – 2003 – №3 – С. 85-88.

Сидорчук О. В. Ефективність технічного обслуговування та ремонту пожежних автомобілів: Системне узагальнення причинності / О. В. Сидорчук, О. І. Башинський // Вісник Львів. держ. агр. ун-ту: агроінженерні дослідження. – 2003. – №7. – С. 201-206.

Башинський О. І. Причинно-наслідкові зв’язки у проекті системи технічного обслуговування і ремонту пожежної техніки за станом / О. І. Башинський // Вісник Львів. держ. агр. ун-ту: агроінженерні дослідження. – 2004. – № 8. – С. 52-57

Сидорчук О. В. Метод обґрунтування функціональної структури технічного обслуговування та ремонту пожежних автомобілів / О. В. Сидорчук, О. І. Башинський, А. М. Тригуб // Науковий вісник УкрНДІПБ. – 2004. –№2(10). – С. 71–76.

Башинський О. І. Наукові принципи розбудови виробничої системи технічного обслуговування і ремонту пожежних автомобілів за станом / О. І. Башинський, О. В. Сидорчук, В. О. Тимочко // Пожежна безпека : зб. наук. праць ЛІПБ, Укр НДІПБ. –  2004. – №4. – С.153-155.

Моделі змісту проекту вдосконалення функціональної структури технічного обслуговування та ремонту пожежних автомобілів / Башинський О. І., Сидорчук О. В., Семерак М. М., Тригуба А. М. // Вісник Львів. держ. агр. ун-ту: агроінженерні дослідження. – 2005. – №9. – С. 22-27.

Башинський О. І. Причини ризику в проекті реінжинірингу системи технічного обслуговування та ремонту пожежних автомобілів / О. І. Башинський // сборн. науч. работ Харковской национальной академии городского хазяйства. Коммунальное хазяйство городов. – 2006. – №69(2). – С. 333-338.

Башинський О. І. Реакції на виробничо-технологічний ризик у проекті реінжинірингу системи технічного обслуговування та ремонту пожежних автомобілів / О. І. Башинський, О. В. Сидорчук , А. М. Тригуб // Коммунальное хазяйство городов: Научно-технический сборник. – Серия: Технические науки и архитектура. – К. 2006. – №69. – С. 135-136.

Башинський О. І. Причини ризику в проекті реінжинірингу системи технічного обслуговування та ремонту пожежних автомобілів / О. І. Башинський, А. М. Тригуб // Пожежна безпека : ЛДУ БЖД УкрНДІПБ МНС України, 2007. – №10. – С. 53-56.

Боднарчук Т. Б. Вплив зовнішньої стрічкової арматури на утворення та розвиток тріщин у залізобетонних конструкціях у разі дії поперечних сил / Т. Б. Боднарчук, О. І. Башинський // Вісник Львів. держ. агр. ун-ту: Архітектура і сільськогосподарське будівництво. – 2009. – №10. – С. 52-56.

Розрахунок межі вогнестійкості позацентрово-стиснутої залізобетонної колони. / Башинський О. І., Гуцуляк Ю. В.,Артеменко В. В.,Дубина Д. Л. // Пожежна безпека: Зб. наук. праць. - 2009., - №15. – С. 25-30.

Головні відмінності роботи залізобетонних елементів із стрічковою та стержневою арматурою при згині під дією поперечних сил та високих температур. / Башинський О. І. , Артеменко В. В. , Боднарчук Т. Б.,Андрієнко В. М. // Пожежна безпека: Зб. наук. праць. – 2009. - №14. - С. 104-109.

Башинський О. ІОсобливості роботи залізобетонних елементів із стрічковою та стержневою арматурою при поперечному згині та дії високих температур. / Башинський О. І. , Гуцуляк Ю. В., Артеменко В. В. // «Строительство, материало-ведение, машиностроение»:  -Сборник научных трудов. – Д., 2010. - С. 68-71.

Башинський О. ІАтмосферостійкі, вогнестійкі покриття для металевих та залізобетонних конструкцій. / Башинський О. І.,  Гивлюд М. М. // Пожежна безпека: Зб. наук. праць. – 2010. - №17.  - С. 102-107.

Башинський О. І.  Оцінка несучої здатності з’єднань дерев’яних еле-ментів на металевих зубчастих шайбах. / Башинський О. І., Боднарчук Т. Б., Лоза О. Б. // Пожежна безпека: Зб. наук. праць. – 2011. - №18.  - С. 35-39.

Башинський О. І.  Температуростійкі силі-катні покриття для металів та сплавів на основі наповненого полі-метилфенілсилоксану. / Башинський О. І. Гивлюд М. М., Вовк С. Я. // Пожежна безпека: Зб. наук. праць. – 2011. - №18.  - С. 40-45.

 

Розділ II

Матеріали і Тези науково-практичних конференцій

__________________________________________________________________

Башинський О. І. Наукові принципи формування функціональних структур протипожежного захисту сільських населених пунктів. / Башинський О. І. , Сидорчук О. В., Ратушний Р. Т. // Пожежна безпека: Зб. наук. праць Львівського інституту пожежної безпеки. 2001. – №1. – С. 31-33.

Башинський О. І. Концептуальная модель системы технического обслуживания и ремонта пожарных автомобилей по состоянию. / Башинський О. І. , Сидорчук О. В. // Чрезвычайние ситуациипредупреждение и ликвидация: Материалы II-й межд. конф. – М., 2003. - С. 267-268.

Моделі управління конфігурацією проекту технічного обслуговування та ремонту пожежних автомобілів. / Башинський О. І. , Сидорчук О. В.,Семерак М. М., Тригуба А. М. // Пожежна безпека: Матеріали VII Всеукр. наук.-прак. конф. УкрНДІПБ МНС України. – К., 2005. - №4. - С. 261-263.

Башинський О. І. Обгрунтування методів кількісного оцінення складових виробничо-технологічного ризику у проекті реінжинірингу системи технічного обслуговування та ремонту пожежних автомобілів. / Башинський О. І. , Сидорчук О. В., Тригуба А. М. // Форуму. Теорія і практика розвитку АПК: Матеріали між. наук.-прак. – Л., 2006. – С.78-80.

Огнестойкие и химическистойкие защитные покрытия. / Башинський О. І., Гивлюд Н. Н., Емченко И. В., Вовк С. Я. // Инновационные технологии защиты от чрезвычайных ситуацій: Междунарнауч.-практич. конф. – М., 2008. – С. 171-172.

Башинський О. І. Забезпечення пожежної безпеки систем вентиляції промислових підприємств. / Башинський О. І. , Шелюх Ю. Є. // Пожежна безпека: Збірник тез доповідей IX міжнародної наук.-практ. конф. – Л., 2009. - С. 224-225.

Башинський О. І. Використання детермінантної метрики для майже факторизації  гільбертового простору на топологіях зображень. / Башинський О. І. , Пелешко Д. Д., Пелешко М. З. // Інформаційно-телекомунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи: Зб. наук. праць.  Випуск 2. – 2009. Частина 1.  - С. 228-233.

Башинський О. І. Керамічні вогнезахисні покриття. / Башинський О. І. , Гивлюд М. М., Вовк С. Я. // Природничі науки та їх застосування в діяльності служби цивільного захисту: Матеріали IV Міжнародної наук.-практ. конф. – Ч., 2010. - С. 81-82.

Башинський О. І. Вплив хімічного складу захисного покриття на властивості матеріалів. / Башинський О. І. , Гивлюд М. М., Гуцуляк Ю. В. // Природничі науки та їх застосування в діяльності служби цивільного захисту: Матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. – Ч. 2010. - С. 82-84.

Башинський О. І. Предотвращение чрезвычайных ситуаций при ремонте трубопроводов. / Башинський О.І., Артеменко В.В., Дзюбик А.Р. // Актуальные проблемы пожарной безо-пасности: Матер. XXII Межд. науч.-практ. конф. – М., 2010. - С. 86-89.

Башинський О. І. Вогнестійкість центрально-стиснутих металевих конструкцій. / Башинський О. І., Гуцуляк Ю. В., Артеменко В. В. // Актуальні проблеми технічних та природничих наук у забезпеченні цивільного захисту: Матеріали ІІІ Міжн. наук.-практ. конф. – Ч., 2010. - С. 74-76.

Башинський О. І. Влияния структуры огнезащитных покрытий на его защитные свойства. / Башинський О. І., Гуцуляк Ю. В., Артеменко В. В. // Чрезвычайные ситуации: теория, практика, инновации: Сборник матер. межд. науч.-практ. конф. – Г., 2010. - С. 36-38.

Башинський О. І. Поведінка стрічкової та стержневої арматури в залізобетонних елементах при поперечному згині та дії високих температур. / Башинський О. І., Артеменко В. В. // 12-та Всеукраїнська конф. рятувальників. Інститут управління у сфері ЦЗ. – К., – 2010. - С. 55.

Башинський О. І. Композиційні портланд-цементи з механохі-мічною активацією для жаростійких матеріалів. / Башинський О. І., Пелешко М. З. // Техногенна безпека: теорія, практика, іновації: Матеріали II міжнародної наук.-практ. конф. – Л., 2011. - С. 131-132.

Башинський О. І. Жаропрочные материалы в строительстве. / Позняк О. П., Пелешко М. З. // Пожарная безопас-ность: проблеми и перспективы: Сборник трудов II междунар. науч.-практ. конф. – В., 2011.

Башинський О. І. Розробка вогнестійкого вермикуліто-силікатного конструкційного матеріалу. / Башинський О. І., Гуцуляк Ю. В., Гивлюд М. М. // 13 Всеукр. наук.-практ. конф. рятувальниківм. м.Київ

 

Розділ IІІ

Патенти.

авторські Свідоцтва

__________________________________________________________________

Склад для високотемпе­ратурного захисного покриття. Пат. 36228 Україна, МПК (2006), С09В 3/00. / Гивлюд М. М., Ємченко І. В., Гуцуляк Ю. В. ; Опубл. 27.10.2008, Бюл. №20

Композиція для термо-жаростійкого покриття. Пат. 30757 Україна, МПК (2006), С09D 5/18. / Гивлюд М. М., Ємченко І. В., Гуцуляк Ю. В. ; Опубл. 11.03.2008, Бюл. №5

Композиція для високотемпературного захисного покриття. Пат. 41193 Україна, ПМК (2009), С09D 5/08. С09D 5/18. / Гивлюд М. М., Ємченко І. В., Гуцуляк Ю. В.; . Опубл. 12.05.2009, Бюл. №9

Зворотній муфтовий клапан. Пат. 44587 Україна, ПМК (2009), E02B 9/06 (2009.01). F16K 15/00. / Гуцуляк Ю. В., Дзюбик А. Р., Юзьків Т. Б. ; Опубл. 12.10.2009, Бюл. №19

 

Розділ ІV

Методичні рекомендації

__________________________________________________________________

Башинський О. І. Пожежна профілактика в населених пунктах. / Башинський О. І. , Пелешко М. З. Львів: ЛДУБЖД, 2010. – 28 с.

Башинський О. І. Пожежна профілактика в населених пунктах. / Башинський О. І. , Половко А. П.Львів: ЛДУБЖД, 2010. – 35 с.

Башинський О. І. Пожежна профілактика в населених пунктах. / Башинський О. І. Гудименко О. В.Львів: ЛДУБЖД, 2010. – 30 с.

Башинський О. І. Вогнезахист деревяних будівельних конструкцій. / Башинський О. І.

Боднарчук Т. Б. Львів: ЛІПБ МВС України. - 2002. - 38 с.

 

Розділ V

ПІдручники.Навчально-методичні посібники

__________________________________________________________________

Розрахунок вогнестійкості залізобетонного перекриття.: Навчальний по­сібник. / Башинський О. І., Гуцуляк Ю. В., Юзьків Т. Б., Дворянин І. В.   Львів: ЛДУБЖД, 2008. – 70 с.

Пожежна безпека об’єктів агропромислового комплексу.: Навчальний посібник. / Башинський О. І., Пелешко М. З.,Бабаджанова О. Ф. – Львів: ЛДУБЖД, 2010. – 168 с.