Лічильник відвідувань

Розділ I

статті у наукових Виданнях

__________________________________________________________________

Математична модель транспортування та осадження пожежонебезпечного пилу в очисному обладнанні систем вентиляції / Шелюх Ю. Є., Василів Р. М., Артеменко В. В., Вовк С. Я. // Пожежна безпека:Зб. наук. праць. – Л., 2008. – №12. – С. 71-79.

Термо-вогнестійкі матеріали на основі наповнених оксидними компонентами силіційорганічних сполук / Гивлюд М. М., Емченко И. В.,Гуцуляк Ю. В., Вовк С. Я. // УкрНДІПБ: Науковий вісник. 2008. – №1. – С. 57-62.

Вогнезахисні покриття на основі наповнених оксидними компонентами силіційорганічних сполук / Гивлюд М. М., Лоїк В. Б., Дубина Д. Л., Вовк С. Я. // Пожежна безпека: Зб. наук. праць. – Л., 2009. – №14. – С. 44-49.

Величко Л. Д. Розподіл стаціонарного температурного поля в багатошаровому циліндрі / Величко Л. Д., Дзюбик А. Р., Вовк С. Я. // НЛТУ України: Науковий вісник. 2009. – № 19.8. – С. 266-271.

 

Гивлюд М. М. Вогнезахисні покриття на основі наповнених карборансилоксанів / Гивлюд М. М., Лоїк В. Б., Вовк С. Я. // Строительство, материаловедение, машиностроение: Сборник научных трудов, Международная академія безопасности жизнедеятеельности. – Д., 2010. – С. 40 - 44.

 

Структура захисного покриття на основі наповненого поліалюмосилоксану / Гивлюд М. М., Ємченко І. В., Артеменко В. В., Вовк С. Я. // УкрНДІПБ: Науковий вісник. 2010. – С.123-130.

 

Температуростійкі  силікатні захисні покриття для металів та сплавів  на основі наповненого поліметилфенілсилоксану / Гивлюд М. М., Ємченко І. В., Козак С. І., Вовк С. Я. // УкрНДІВогнетривів імені А. С. Бережного: Зб. наук. праць: ВАТ. – Х., 2010. – С.391-398.

   

 

Розділ II

Матеріали і Тези науково-практичних конференцій

__________________________________________________________________

Вогнестійкі покриття для конструкційних матеріалів / Гивлюд М. М., Емченко И. В., Башинський О. І., Вовк С. Я. // Пожежна безпека: Збірник тез міжнар. наук.-практ. конф. – Ч., 2007. – С. 439.

 

Оптимизация участков регенерации в волоконно-оптических линиях оперативной связи органов и объектов ЧС / Гивлюд М. М., Емченко И. В., Башинський О. І., Вовк С. Я. // Инновационные технологии защиты от чрезвычайных ситуаций: Тези доповідей міжнар. наук.-практ. конф. Мінск.

Шелюх Ю. Є. Тепературна залежність термічного коефіцієнта лінійного розширення захисних покриттів на основі наповнених елементоорганічних сполук / Шелюх Ю. Є., Тодореску А. Л., Вовк С. Я. // Техногенна безпека, теорія, практика, іновації: Зб. тез міжнар. наук.-практ. конф. – Л., 2008. – С.244-245.

 

Некоторые вопросы к разработке автоматизированных систем управления безопасностью технологическими процессами объектов промышленности / Шелюх Ю. Є., Артеменко В. В., Гоголь О. Б., Вовк С. Я. // Инновационные технологии защиты от чрезвычайных ситуаций: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф.: – М., 2008. С.134-135.

 

Температурна залежність ТКЛР і адгезійної міцності вогнезахисних покриттів / Гивлюд М. М., Ємченко І. В., Гуцуляк Ю. В., Вовк С. Я. // Актуальні проблеми наглядово-профілактичної діяльності МНС України: Матеріали наук.-техн. конф. – Харків, 2008. – С. 62-63.

 

Огнестойкие и химически стойкие покрытия для стальных конструкцій / Гивлюд М. М., Лоїк В. Б., Дубина Д. Л., Артеменко В. В., Вовк С. Я. // Черезвычайные ситуации: предупреждение и ликвидация: Тези доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. – Б., 2009. С. 227-229.

 

Защитные покрытия на основе наполненых силицийэлементорганичных соединений / Гивлюд М. М., Лоїк В. Б., Хлевной О. В., Артеменко В. В., Вовк С. Я. // Черезвычайные ситуации: предупреждение и ликвидация: Тези доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. – Б., 2009.С. 225-227.

 

Вогне - і температуростійкі захисні покриття на основі наповнених поліалюмосилоксанів / Гивлюд М. М., Лоїк В. Б., Артеменко В. В., Вовк С. Я. // Пожежна безпека : Тези доповідей IX міжнар. наук.-практ. конф. 2009. – С.154-156.

 

Вовк С. Я. Фазовый состав и структура высокотемпературных защитных покрытий на основе модифицированных полиорганосилоксанов / Вовк С. Я., Лоик В. Б., // Материалы XXI междунар. науч.-практ. конф. Часть 1. – М., 2010.С. 262-264.

 

Вогнестійкі покриття для целюлозовмісних матеріалів / Ємченко І. В., Лоїк В. Б., Мартинюк О. І., Вовк С. Я. // Актуальні проблеми технічних та природничих наук у забезпеченні цивільного захисту: ІІІ Міжнародна наук.-практ. конф. – Частина 1. – Ч., 2010. – С. 86-87.

 

Температуро- та вогнезахисні покриття на основі наповнених поліалюмосилоксанів / Ємченко І. В., Лоїк В. Б.,Передрій О. І., Вовк С. Я. // Актуальні проблеми технічних та природничих наук у забезпеченні цивільного захисту: ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Частина 1. – Ч., 2010. – С. 88-89.

 

Гивлюд Н. Н. Процессы взаимодействия между компонентами защитных покрытий при действии огня / Гивлюд Н. Н., Лоик В. Б., Вовк С. Я. // Черезвичайные ситуации: теория, практика, инновации: Сборник материалов междунар. науч.–практ. конф. – Часть1. Г., 2010. – С.132-134.

 

Гивлюд М. М. Керамічні вогнезахисні покриття / Гивлюд М. М., Башинський О. І., Вовк С. Я. // Природничі науки та їх застосування в діяльності служби цивільного захисту: IV Міжнар. наук.-практ. конф. – Ч., 2010. – С. 81-82.

 

Температуростійкі  силікатні захисні покриття для металів та сплавів на основі наповненого поліметил фенілсилоксану / Гивлюд М. М., Емченко І. В., Козак С. І., Вовк С. Я. // Фізико-хімічні проблеми в технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів: Міжнар. наук.-техн. конф. – Х., 2010. – С. 125-126.

 

Высокотемпературные защитные покрытия на основе модифицированных полиорганосилоксанов / Лоик В. Б., Вовк С. Я. // Пожарная безопасность: проблемы и перспективы: Материалы междунар. науч.-практ. конф. Воронежский институт Государственной противопожарной службы. В., 2010. С.174-175.