Лічильник відвідувань

Розділ I

статті у наукових Виданнях

__________________________________________________________________

Гуцуляк Ю. В. Про однеприведення гідромеханічної системи. / Гуцуляк Ю. В., Винник В. М. // Праці ВКЕІ Автобуспрому. Л., 1982. – 5 с.

Гуцуляк Ю. В. О динамических явлениях в гидромеханических системах замкнутого типа. / Гуцуляк Ю. В. , Винник В. М. // Теплоэнергетические системы и устройства. Деп. в УкрНІІНТІ, рег. №1547, 1984. – 9с.

Гуцуляк Ю. В. Деякі результати дослідження динаміки кранових вантажних візків з канатним приводом козлових кранів. / Гуцуляк Ю. В. , Сологуб Б.В  // Львів. політен. Ін-т. Л.,1985. Деп. В УкрНІІНТІ 26.03,1985 №611 Ук-85.Деп. – 12с.

Гуцуляк Ю. В. Рівняння руху криволінійно-шатунного приводу клапана. / Гуцуляк Ю. В., Кокотко Я. В. // Львів. політен. Ін-т. Львів,1985. Деп. В УкрНІІНТІ 17.06.,1985 №1319 Ук-85.Деп. – 5с.

Гуцуляк Ю. В. Математична модель гідро-приводузапірної арматурипрямоїдії. / Гуцуляк Ю. В. ,Кокотко Я. В. // В кн.: Применение математических методов в расчетах элементов конструкций. Деп. в УкрНІІНТІ,1987. – 9с.

Гуцуляк Ю. В. Моделювання динамічних зв’язків при орієнтуванні деталей на переналаджувальних пристроях. / Гуцуляк Ю. В., Шабайкович В. А. // Вища школа: Автоматизация производственных процессов. 1987. – 6 с.

Гуцуляк Ю .В. Математична модель гідроприводуарматури з регульованою швидкістю посадки клапана насідло. / Гуцуляк Ю .В., Лозовий І. С., Кокотко Я. В // Некоторые задачи расчета элементов конструкцій. – Л., 1988. – 7с.

Гуцуляк Ю .В. Моделювання процесу покраски струйним друкуючим пристроєм. / Гуцуляк Ю. В. ,Дубленич О. Й., Бліщ І. П. // УкрНІІНТІ: Львів політехн. Ін-т. – Л., 1989. – 7с.

Гуцуляк Ю .В.  Деякі питання динаміки вібраційних вибивних агрегатів. / Гуцуляк Ю. В., Нісонський В. П., Герега І. І. // Проблеми міцності. №10 – К., 1994. –6с.

Гуцуляк Ю .В.  Забезпечення раціонального співвідношення між міцні­стю і жорсткістю ущільнюючих елементів, виготовлених у вигляді тонких циліндричних оболонок. / Гуцуляк Ю. В., Юзьків Т. Б., Гурняк Р. І. // Пожежна безпека: Зб. наук. Праць. ЛІПБ - №3. 2003. –6с.

Деякі аспекти впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах. / Гуцуляк Ю. В., Вашкевич Р. В., Семерак М. М., Юзьків Т. Б. // Інформаційно-телекомунікаційні технології в сучаснійосвіті: Зб. наук. праць. Досвід. проблеми, перспективи. Випуск 1. – Л., 2006 –8с.

 

Розділ II

Матеріали і Тези науково-практичних конференцій

__________________________________________________________________Гуцуляк Ю. В. Термо-жаростійкі захисні покриття на основі силіційелементоорганічних композицій./ Гуцуляк Ю. В., Ємченко І. В., Коваленко О. В. // Пожежна безпека: Матеріали Міжнор. наук.-практ. конф. 15-16 листопада. – Ч., 2007. С.

Склад і технологія отримання вогнестійкого вермикулітосилікатного конструкційного матеріалу. / Гуцуляк Ю. В., Гивлюд М. М., Юзьків Т. Б., Тодореску А. Л // Пожежна безпека. № 10, 2007. – с. 57-61

Вплив базальтового волокна на вогнестійкість бетону / Гуцуляк Ю. В., Гивлюд М. М., Юзьків Т. Б. , Башинський О. І. Тодореску А. Л. // теорія і практика будівництва: Вісник НУ «ЛП» , – с.53-56

Гуцуляк Ю. В. Вплив мінералізаторів на фазовий склад спченої кераміки на основі наповненого оксиду Al2Oсиліційорганічного / Гуцуляк Ю. В., Гивлюд М. М., Топилко Н. І. // Хімія, технологія речовини та їх застосування: Вісник НУ«ЛП». – Л., 2007. - №590. - С. 301-304.

Зміна фазового складу та структури захисних покрить при нагріванні у середовищі аргону і азоту. / Гуцуляк Ю. В., Гивлюд М. М., Ємченко І. В., Юзьків Б. Т., Коваленко О. В. // Теорія і практика будівництва: Вісник НУ»ЛП». 2007. №600. - С.116-119.

Термо-вогнестійкі матеріали на основі наповнених оксидними компонентами силіційоргаічних сполук / Гуцуляк Ю. В., Гивлюд М. М., Вовк С. Я., Ємченко І. В. // УкрНДІПБ: №1 (17). – К., 2008. С. 57-62.

Гуцуляк Ю. В. О рулонировании упругой ленты. / Гуцуляк Ю. В., Лозовой И. С. // Некоторые вопросы динамики машин: Вестник Львов. политехн. ин-та №153-Львов: Вища  школа. Л., 1978. - №121. – 2с.

Умови розрахунків динаміки кранових механізмів з гідроприводом із врахуванням хвильових явищ в трубопроводах. / Гуцуляк Ю. В. , Винник В. М., Гуцуляк Ю. В., Климкович В. І. // Вопросы повышения эффективности  эксплуатации и совершенствования конструкций подъомно-транспортной техники: Тезисы докладов.-Алма-Ата, 1978. – 4с.

Гуцуляк Ю. В. Деякі результати дослідження податливості гумо­вихармованнихшлангів, заповнених маслом. / Гуцуляк Ю. В. ,Кокотко Я. В. // Теплоэнергетические системы и устройства : Вестник Львов .политехн. ин-та – Л., 1982 - №160. – 3с.

Гуцуляк Ю. В. Пом’якшення води комбінованим методом для техноло­гічних цілей трикотажної промисловості. / Гуцуляк Ю. В. ,Дубленич О. Й., Тазалова Н. М. // Санитарная техника. – М., 1987. - №9. – 2с.

Экспериментальное исследование податливости армированного трубопровода гидросистемы. / Гуцуляк Ю. В. , Мочернюк Д. Ю., Лозовий І. С., Кокотко Я. В. // ІІ Всесоюзна конф. по механіцінеоднорідних структур. (Тезидоповідей.), 1987.  – 1с.

Теоретичні проблеми оптимізації конструкцій затворів і розмірів ущільнювального контакту. / Гуцуляк Ю. В. ,Гурняк Л. І., Мочернюк Д. Ю., Ольховий І. М. // Повышение качества герметизации поверхностей: Тези доповідей Всесоюзної конференції. – П., 1989. – 2с.

Проблеми динаміки багатомасових систем. / Гуцуляк Ю. В., Герега І. І., Шопа В. Н., Лозовий І. С. // І Міжнар. симпозіум українських інженерів-механіків у Львові. Тези доповідей. Травень 18-20. 1993. – 1с.

Гуцуляк Ю. В. Визначення залишкових технологічних напружень в тру­бопроводах великих діаметрів. / Гуцуляк Ю. В., Гурняк Л. І. // Деякі питання дослідження несучої здатності елементів конструкцій. ДУ Львівська політехніка. Деп. в ГНТВ України 23.03.1995. №602 Ук-95 – 3с.

Гуцуляк Ю .В. Дослідження динаміки транспортуючих вибивних граток ливарних автоматичних ліній. / Гуцуляк Ю. В., Лозовий І. С., Іншин В. І // ІІ Міжнар. симпозіум українських інженерів-механіків у Львові. Тези доповідей. Л., 1995. – 1с.

Гуцуляк Ю .В. Особливості математичного моделювання динаміки технологічних вібраційних машин. / Гуцуляк Ю. В., Герега І. І., Іншин В. І., Лозовий І. С. // Розробка та застосування математичних методів в науково-технічних дослідженнях: Всеукр. наук. конф. Тези доповідей. – Л., 1995. – 1с.

Гуцуляк Ю .В. Пристрій для лослідження явища самосинхронізації динамічних систем. / Гуцуляк Ю. В., Герега І. І // 3-й Міжнародний симпозіум українських інженерів-маханіків у Львові. Тези доповідей. – Л., 1997. – 1с.

Математична модель багатосекційного вібраційного агрегату. / Гуцуляк Ю. В., Нісонський В. П., Герега І. І., Шопа В. М // Вісник НАН України, - К., 1998. – 3с.

Динамічні навантаження клапанних механізмах та ефективність їх мінімізації пружними елементами. / Гуцуляк Ю .В., Гурняк Л. І // Динаміка, міцність та проектування машин і приладів: Зб. – Л., 2000. – 2с.

Гуцуляк Ю .В. Аналіз динамічних явищ в канатних механізмах кранів. / Гуцуляк Ю .В. , Сологуб Б. В // 5-й Міжнар. сипозіум українських інженерів-механіків у Львові. Тези доповідей. – Л., 2001. – 1с.

Гуцуляк Ю .В. Прогнозування міцності та стійкості стержневих опор при випадкових температурних навантаженнях. / Гуцуляк Ю. В., Гурняк Л. І., Юзьків Т. Б. // Пожежна безпека: Зб. наук. праць. 2004. - №4. – 4с.

Гуцуляк Ю .В. Вплив балок і прогонів на поведінку кам’яних споруд. / Гуцуляк Ю. В. , Юзьків Т. Б., Лоза М. З. // Пожежна безпека: Зб. наук. праць. 2004. - №5. – 4с.

Гуцуляк Ю .В. Розробка схеми установки для дослідження поведінки дослідний зразків на стиск. / Гуцуляк Ю. В., Юзьків Т. Б., Худзей М. І. // Пожежна безпека: Зб. наук. праць. 2005. - №7. – 4с.

Гуцуляк Ю. В. Установка для лабораторных испытаний образцов на сжатие. / Гуцуляк Ю. В., Юзькив Т. Б., Худзей М. И. // Обезпечение безопасности жизнедеятельности: Проблемы и перспективы. Сборник тезисов докладов. М., 2006. 2с.

Розрахунок бандажу та конструкція установки для проведення аварійно-відновлювальних робіт. / Гуцуляк Ю. В., Дворянин І. В., Дзюбик А. Р., Юзьків Т. Б. // Пожежна безпека: Зб. наук. Праць. 2006. - №8. 2с.

Гуцуляк Ю. В. Міцність та декоративні властивості білого композиційного цементу. / Гуцуляк Ю. В., Юзьків Т. Б., Лоза М. З. // Технічні вісті. ДУ «ЛП» – 3с.

 

Розділ IІІ

ПІдручники.Навчально-методичні посібники

__________________________________________________________________

Гуцуляк Ю. В. Опір матеріалів.: Навчальний посібник для вивчення курсу при кредитно-модульній системі навчання. / Гуцуляк Ю. В. ,Гурняк Л. І., Юзьків Т. Б. – Львів: „Магнолія плюс”, 2005. – 364 с.

Розрахунок вогнестійкості залізобетонного перекриття : Навчальний посібник / Гуцуляк Ю. В., Вашкевич Р. В., Дворянин І. В., Юзьків Т. Б. – Львів: „Магнолія плюс”, 2008. – 70 с.

 

Розділ IV

Методичні рекомендації

__________________________________________________________________

„Опір матеріалів”. Ч. І для студентів стаціонарної та вечірньої форм навчання – інженерно-технічних спеціальностей. / Гуцуляк Ю. В.,Білобран Б. С., Войтович М. І., Гурняк Л. І., Ольховий І. М., Піскозуб Л. Й. – Львів, ЛПІ, 1993.–60 с.

„Опір матеріалів”. Ч. ІІ для студентів стаціонарної та вечірньої форм навчання – інженерно-технічних спеціальностей. / Гуцуляк Ю. В., Білобран Б. С., Войтович М. І., Гурняк Л. І., Ольховий І. М., Піскозуб Л. Й. – Львів, ЛПІ, 1993. – 56 с.

„Опору матеріалів” для курсантів Військового інституту. Ч. І. / Гуцуляк Ю. В., Ольховий І. М., Станкевич В. С., Стасюк Б. М., Хай М. В – Львів, НУ „Львівськаполітехніка”, 2002. – 56с.

 

 

 

 Розділ V

Патенти.

авторські Свідоцтва

Композиція для високотемпературногозахисного покриття. Пат   №28404 Україна, МПК (2006) C09D 5/08 C09D  5/18. / Гуцуляк Ю. В. , Гивлюд М. М., Ємченко І. В., Юзьків Т. Б.,Коваленко О. В. заявник і патентовласник Львівський держ. у-т безпеки життєдіяльності. – опубл. 10.12 2007. бюл. №20.

Композиція для жаростійкого покриття. Пат №27759 / Гуцуляк Ю. В. , Гивлюд М. М Ємченко І. В., Юзьків Т. Б., Тодореску А. Л. заявник і патентовласник Львівський держ. у-т безпеки життєдіяльності. –опубліковано 12.11 2007. бюл.№18.

Зворотній клапан фланцевий. Пат. №20174 Україна, МПК (2006) Е02В 9/06 Р16К 15/02. / Гуцуляк Ю. В., Юзьків Т. Б., Дзюбик А. Р., Дворянин І. В. заявник і патентовласник Львівський держ. у-т безпеки життєдіяльності. – опубліковано 22.11.2007.

Композиціядля термо- і жаростійкогопокриття. Пат №30757 Україна,            МПК (2006) C09D 5/18. / Гуцуляк Ю. В. , Гивлюд М. М., Ємченко І. В., Юзьків Т. Б., Коваленко О. В., Башинський О. І., Тодореску А.Л. заявник і патентовласник Львівський держ. у-т безпеки життєдіяльності. – опубліковано 11.03 2008. бюл. №5.

Склад для високотемпературного жаростійкого покриття. Пат №32622 Україна, МПК (2006)  C09D5/08 C09D  5/18. / Гуцуляк Ю. В., Гивлюд М. М., Ємченко І. В., Юзьків Т. Б.,  Артеменко В. В. заявник і патентовласник Львівський держ. у-т безпеки життєдіяльності. – опубліковано 26.05 2008. бюл. №10.

Склад  для високотемпературного захисного покриття. Пат №36228 Україна,            МПК (2006) C09В 3/00 . / Гуцуляк Ю. В., Гивлюд М. М., Ємченко І. В.,  Юзьків  Т. Б., Башинський О. І. заявник і патентовласник Львівський держ. у-т безпеки життєдіяльності. – опубліковано 27.10 2008. бюл. №20.

Зворотний муфтовий клапан. Пат   №44587 Україна,  МПК (2009) Е02В  9/06 (2009.01) F16K 15/00 / Гуцуляк Ю. В. , Башинський О. І., Юзьків Т. Б., Дзюбик А. Р. заявник і патентовласник Львівський держ. у-т безпеки життєдіяльності. – опубліковано 12.10. 2009. бюлетень № 19.