Лічильник відвідувань

Розділ I

статті у наукових Виданнях

__________________________________________________________________

Пелешко М. З. Оптимизация составов портландцементных композиций для производства бетона в зимних условиях / Пелешко М. З., Саницький М. А., Мельник В. М. // Принятие рецептурно-технологических решений по экспериментально-статическим моделям: Тез. докл. Межгосударственного семинара. – О., 1994. – С. 19.

Вплив солей лужних металів на формування структури портландцементного каменю. / Пелешко М. З., Саницький М. А., Шевчук Г. Я., Смицнюк Р. В. // Лужні цементи і бетони: 1-а Міжнар. конф. – К., 1994. – С. 303-309.

Пелешко М. З. Оптимизация составов многокомпонентных декоративных цементных композиций. / Пелешко М. З. Саницкий М. А., Новосад П. В. // Моделирование и вычислительный эксперимент в материало вединии: Тез. докл. Межд. семин. – О., - С. 35–93.

Пелешко М.З. Механоактивовані композиційні портландцементи для декоративних бетонних елементів . / Пелешко М. З. , Мельник В. М // Композиционные материалы: Тез. докл. Межд. науч.-техн. конф. НТУУ “КПИ”. – К., - 2001. – 28 с.

Вибір і оцінка альтернативних планів виконання запитів / Пелешво М. З., Пасека М., Пелешко Д. Д., Лятошинська Н. // Громадсько-науковий часопис. Технічні вісті. Орган Українського інженерного товариства у Львові, 2006/1(22), 2 (23). – С. 56-64.

Пелешко М. З. Впровадження інформаційних технологій у навчальний процесс / Пелешко М. З., Рашкевич Ю. М., Пелешко Д. Д. // Інформаційно-телекомунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи: Міжнар. наук.-практич. конф. – Л., – 2006. –  С.160-165.

Пелешко М. З. Використання детермінантної метрики для майже факторизації гільбертового простору  на топологіях зображень. / Пелешко М. З., Пелешко Д. Д., Башинський О. І. // Інформаційно-телекомунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи: Міжнар. наук.-практич. конф. – Л., 2009. – С. 228-233.

 

Розділ II

Матеріали і Тези науково-практичних конференцій

__________________________________________________________________

Пелешко М. З. Вплив лужних сполук на структуроутворення портланд­цементу. / Пелешко М. З., Саницький М. А., Шевчук Г. Я. // Химия, химическая технология, химическое машиностроение: Тез. докл. научн.-техн. конф. – Д., 1991. – 106 с.

Пелешко М. З. Раннє структуроутворення портландцементів з комп­лексними хімічними додатками.  / Пелешко М. З., Жерновий С. В., Шевчук Г. Я. // Хімія, технологія речовин та їх застосування: Вісник ДУ “Львівська політехніка”. - 1993. - № 250 . – С. 90-91.

Пелешко М. З. Портландцементные композиции, твердеющие в сухих жарких условиях . / Пелешко М. З., Саницький М. А., Шевчук Г. Я. // Проблемы огнезащиты строительных материалов и конструктций: Тез. докл. 1-го Междунар. семинара. – Л., 1994. – С.124-125.

Пелешко М. З. Тверднення портландцементних композицій в умовах знакозмінних температур. / Пелешко М. З., Шевчук Г. Я., Жерновий С. В. // Хімія, технологія речовин та їх застосування: Вісник ДУ “Львівська політехніка”. – 1995. – С. 138-139.

Пелешко М. З. Вплив домелу на кінетику тверднення портландцементу. / Пелешко М. З., Мельник В. М. // Хімія, технологія речовин та їх застосування: Вісник ДУ “Львівська політехніка”. 1996. – С. 157-159.

Пелешко М. З. Вплив способу механоактивації на дисперсність, ступінь гідратації та міцність портландцементу. / Пелешко М.З. // Хімія, технологія речовин та їх застосування: Вісник ДУ “Львівська політехніка”. 1997. -№ 333. – С. 81-84.

Пелешко М. З. Малоенергомісний білий композиційний портландцемент. / Пелешко М. З., Саницький М. // Проблеми економії енергії: Вісник ДУ “Львівська політехніка”. - 1998. – С.110-113.

Механоактивовані композиційні декоративні в`яжучі на основі білого портландцементу. / Пелешко М. З., Саницький М. А., Мельник В. М., Марущак У. Д. // Хімія, технологія речовин та їх застосування: Вісник ДУ “Львівська політехніка”. - 1999. – С. 33-35.

Пелешко М. З. Влияние способа механоактивации на свойства ком­позиционных в’яжущих . / Пелешко М. З., Саницький М. А., Солтысик Р. А. //  Обработка дисперсных материалов и сред: Периодический сборник научных трудов. выпуск 9. – О., 1999. – С. 145-148.

Пелешко М. З. Композиційні портландцементи для декоративних бетонних виробів. / Пелешко М. З., Саницький М. А., Мельник В. М. // Хімія, технологія речовин та їх застосування: Вісник ДУ “Львівська політехніка”. - 2001. - №426. – С. 53-56.

 Пелешко М. З. Вплив балок і прогонів на поведінку кам’яних споруд. / Пелешко М. З., Юзьків Т. Б., Гуцуляк Ю. В. // Пожежна безпека: Зб. наук. праць. ЛІПБ. 2004. - №5. – С. 35-38.

Пелешко М.З. Вплив високих температур на міцність композиційних порт­ландцементів з механохімічною активацією. / Пелешко М. З., Юзьків Т. Б. // Пожежна безпека: Зб. наук. праць. ЛІПБ. 2005. - №6. – С. 68-70.

Пелешко М. З. Композиційні портландцементи з механохімічною активацією для жаростійких матеріалів. / Пелешко М. З., Юзьків Т. Б., Артеменко В. В. // Пожежна та техногенна безпека: Тез. докл. Між. наук.-практ. конф. – Ч., 2005. – С. 388-390.

Пелешко М. З. Структуроутворення цементного каменю на основі композиційного портландцементу в умовах високих температур / Пелешко М. З., Юзьків Т. Б. // Пожежна безпека: Зб. наук. праць. 2006. - №8. – С. 90-93.

Пелешко М. З. Міцність та декоративні властивості білого композиційного цементу. / Пелешко М. З., Юзьків Т. Б., Гуцуляк Ю. В. // Технічні вісті. Орган Українського інженерного товариства: Громадсько-науковий часопис. Л., 2006. – С. 92-94.

Пелешко М. З. Вплив високих температур на фазовий склад і структуру цементного каменю / Пелешко М. З., Артеменко В. В., Юзьків Т. Б. // Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності: Міжнар. наук.-практич. конф. курсантів і студентів. – Л., 2006. – С. 3-4.

Пелешко М. З. Композиційні в’яжучі на основі білого портландцементу. / Пелешко М. З., Бешта С. М.,  Юзьків Т. Б. // Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності: Міжнар. наук.-практич. конф. курсантів і студентів. – Л., 2007. – С. 5-7.

Модифікація алгоритму RSA для деяких класів зображень. / Пелешко М. З., Рашкевич Ю., Пелешко Д., Ковальчук А. // Технічні вісті. Орган Українського інженерного товариства у Львові: Громадсько-науковий часопис. – Л., 2008. – С. 59-62.

Використання ІТ в управлінні університетом. / Пелешко М. З., Пелешко Д., Андрійчук С., Лятошинська Н. //  Громадсько-науковий часопис. Технічні вісті. Орган Українського інженерного товариства у Львові. –Л., 2009. - № 29. – С. 44-51.

Пелешко М. З. Бетонні вироби на основі декоративних композиційних портландцентів. / Пелешко М. З. // Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. науч. трудов. – Д., 2010. – С. 166-170.

Композиційні портландцементи з механохімічною активацією для жаростійких матеріалів / Башинський О. І., Пелешко М. З. // Техногенна безпека: теорія, практика, іновації: Матеріали II міжнар. наук.-практ. конф. – Л., 2011. - С. 131-132.

 

Analysis of invariant moments in tasks image processing / Peleshko D., Kustra N., Izonin I., Peleshko M. // Досвід розробки і застосування САПР в мікроелектроніці (CADSM 2011): Матеріали XI міжнар. наук.-практ. конф. – П, 2011. - С. 263-264.

 

Жаропрочные материалы в строительстве / Позняк О. Р., Пелешко М. З., Башинський О. И. // Пожарная безопасность; проблемы и перспективы: Материалы ІІ Междунар. науч.-прак. конф. – В, 2011. - С. 282-283.

 

Жаростійкі матеріали для підвищення пожежної безпеки об’єктів будівництва / Позняк О. Р., Пелешко М. З., Башинський  О. І. // Пожежна безпека : Матеріали Х Міжнар. наук.-прак. конф. – Х., 2011. – С.78-79.

 

Motion Blurred Images PSF Estimation Method / Peleshko D., Kluvak A., Kustra N., Peleshko М. // CSIT-2011: Матеріали 6-ої Міжнар. наук.-техн. конф. – Л, 2011. - С. 23-24.

 

Singular Decomposition in a Speech Signal Processing / Peleshko D., Kovalchuk A., Pelekh Y., Peleshko М. // CSIT-2011: Матеріали 6-ої Міжнар. наук.-техн. конф. – Л., 2011. - С. 19-20.

 

 

 

 

 

Розділ ІІІ

Патенти

авторські Свідоцтва

В’яжуче для бетону. Пат. 17779А Україна, МКИ С04В 7/30. № 95114812;  / Пелешко М. З. , Саницький М. А., Шихненко І. В., Шевчук Г. Я., Жерновий С. В. - Заявл. 09.11.95; Опубл. 20.05.97.

 

 Розділ IV

ПІдручники.  Навчально-методичні посібники

____________________________________________________________________

Пелешко М. З. Пожежна безпека об’єктів агропромислового комплексу: Навчальний посібник / Пелешко М. З. Бабаджанова О. Ф., Башинський О. І.–Львів:, 2010. – 168 с. 

Посібник з основ теорії горіння: Навчальний посібник / Пелешко М. З. , Прокоф`єв О. І., Демчина Б. Г., Шналь Т. М., Шевчук А. О. – Львів: Видавництво НУ„ЛП”, 2002. – 108 с.

 

 

Розділ  V

СТатті в міжнародних виданнях

____________________________________________________________

Theory, chemistry and pro­perties of rapid-har­dening Portlandcomposite cement with alkaline activation. / Peleshko M. Z., M. Sanitsky, G. Shevchuk, R. Smytsniuk // La chemi des cements et la durabilite des betons. - Cergy-Pontoise: Rue d’Eragny - Neuville sur Oise, 1996. Р. 11-20.

Testing of freeze thaw resis­tance portland cement com­positions by low tem­perature dilatometry. / Peleshko M. Z., M. Sanitsky, I. Shichnenko, V. Melnyk// International Workshop on resistance of concrete to freezing and thawing with or without deicing chemi­cals. - Essen E&FN SPON, 1997. – Р. 261-268.

Mechanochemical activated portland cement binders with mineral additives. / Peleshko M. Z., M. Sanitsky,  T. Markiv, I. Shulym// Betons -corrosions-Rehabi­litation D’ourages. - Cergy-Pontoise. - 1997. - Р. 16.

Peleshko M. Z. Mechano activated decorative composite binders on the basis of white Portland cement / Peleshko M. Z., Sanitsky M,  Melnyk V, Shevchuk G.// Inter. Congress “Les directions prioritaires de developpement des materiaux des silicates effectifs”. - Lviv. - 1998. – Р. 7-8.

 

Розділ VI

Методичні рекомендації

____________________________________________________________________

"Ознайомлення з приладами  для вимірювання зусиль і деформацій в буді­вельних конструкціях" з дисципліни "Будівельні конструкції" для студентів спеціальностей базового напрямку "Будівництво", "Пожежна безпека". / Пелешко М. З., Рутковська І. З., Царинник О. Ю.,  Холод П. Ф. // Методичні вказівки - Львів: НУ"ЛП", 2002. - 26 с.

"З виконання і оформлення магістерської каліфікаційної роботи" для студентів спеціальності  "Промислове та цивільне будівництво". / Пелешко М. З., Демчина Б. Г., Коваль П. М., Рутковська І. З. // Методичні вказівки -Львів: НУ "ЛП", 2002. - 19 с.

Пелешко М. З. "Управління якістю та елементи системи якості. Методи поліпшення якості" з дисципліни "Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація" для студентів спеціальностей базового напрямку "Будівництво", "Пожежна безпека". / Пелешко М. З., Холод П. Ф., Рутковська І. З. // Методичні вказівки - Львів: НУ "ЛП", 2002. - 20 с.

Пелешко М. З. "Визначення механічних характеристик і класу арматурної сталі” з курсу „Будівельні конструкції” для студентів спеціальностей базового напрямку "Будівництво", "Пожежна безпека". / Пелешко М. З., Холод П. Ф., Рутковська І. З. // Методичні вказівки - Львів: НУ "ЛП", 2002. - 15 с.

Пелешко М. З. "Розрахунок розмірних ланцюгів. Компарування засобів ви­мірювання" з дисципліни "Метрологія, стандартизація, сертифікація та акре­дитація" для студентів спеціальностей базового напрямку "Будівництво", "Пожежна безпека". / Пелешко М. З., Холод П. Ф., Рутковська І. З. // Методичні вказівки - Львів: НУ "ЛП", 2002. - 18 с.