Лічильник відвідувань

Список

наукових та навчально-методичних праць

Кавецького Любомира Андрійовича

 

 

 

РОЗДІЛ ІV

 

СТАТТІ У НАУКОВИХ ВИДАННЯХ

 

 

Мандрус В. І. Діаграми для гідравлічного розрахунку поліетиленових труб / В. І. Мандрус,   Л. А. Кавецький // Ринок інсталяцій: теплотехніка, сантехніка та газопостачання: Наук. журнал. – Л., 2009. – №6. – С.10-12.

 

Жук В. М. Запобігання надзвичайним ситуаціям гідрологічного характеру методом зменшення дощових стоків за допомогою систем «зелених» дахів / В. М. Жук,                          Л. А.  Кавецький // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності: Зб. наук. праць. – Л., 2010. – №4. – С. 112-119.

 

Ковальчук А. М. Особливості динамічного страхування під час проведення рятувальних робіт /  А. М. Ковальчук, А. М. Петренко, Л. А. Кавецький // Пожежна безпека: Зб. наук. праць. – Л., 2010. – №16. – С. 25-29.

 

 

РОЗДІЛ VІ

 

МАТЕРІАЛИ І ТЕЗИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

 

 

Антошків Ю. М. Фізична та психологічна підготовка – основа професійних засад пожежних товариств Львівщини 19-20 століття / Ю. М. Антошків, Л. А. Кавецький // Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції курсантів і студентів. – Л., 2008. – С. 228-229.

 

Кавецький Л. А. Аналіз системи поліспастів для виконання рятувальних робіт /                       Л. А. Кавецький, І. І. Власюк // Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції курсантів і студентів. – Л., 2010. – С.123-124.

 

Жук В. М. Залежність затримувальної здатності «зеленого» даху від ступеня його водонасичення на момент початку дощу / В. М. Жук, Л. А. Кавецький // Сучасні екологічно безпечні  та енергозберігаючі технології в природокористуванні: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференція молодих вчених та студентів. – К., 2011. – С. 176-179.

 

Жук В. М. Водозатримувальна здатність зеленого даху при зміні його початкової пористості / В. М. Жук, Л. А. Кавецький // Техногенна безпека: теорія, практика, інновації: Матеріали 2-ї Міжнародної науково-практичної конференції: – Л., 2011. – С. 44-46.

 

Зменшення об’ємів дощового стоку за допомогою зеленого даху малої товщини / Жук В. М., Кавецький Л. А., Яблонський В. Д., Демчина А. О. // Ресурси природних вод Карпатського регіону: Матеріали 10-ї Міжнародної науково-практичної конференції. – Л., 2011. – С. 134-137.

 

Кавецький Л. А. Вибір оптимальної методики спуску по рятувальній мотузці за допомогою спускових пристроїв / Л. А. Кавецький, І. І. Адольф // Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції курсантів та студентів. – Л., 2011. – С. 6-8.

 

Кавецький Л. А. Аналіз безпеки спуску по рятувальній мотузці при виконанні рятувальних робіт з використанням висотно-верхолазного спорядження / Л. А. Кавецький // Технології захисту – 2011: Матеріали 13 Всеукраїнської науково-практичної конференції рятувальників. – К., 2011. – С. 265-268.

 

Жук В. М. Експериментальне дослідження зменшення об’єму дощового стоку за допомогою «зелених» дахів / В. М. Жук, Л. А. Кавецький // Вода в харчовій промисловості Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених. – О., 2011. – С. 78-80.