Лічильник відвідувань

РОЗДІЛ ІV

 

СТАТТІ У НАУКОВИХ ВИДАННЯХ

 

 

4.1. Геометричні та динамічні характеристики двошарової течії рідини на початковій ділянці плоского каналу /Желяк В.І., Регуш А.Я., Лаврівський М.З. / Збірник наукових праць «Пожежна безпека». - Львів: ЛДУБЖД – 2008, вип.13 С. 121-128

 

4.2. Експериментальне визначення експлуатаційних характеристик автомобіля АЦ-40 /Королевич Л.М., Зінько Р.В., Лозовий І.С., Лаврівський М.З./ Збірник наукових праць «Проблеми пожежної безпеки». – Харків: ХАЦЗУ. – 2009, вип. 25 С.114-122  

 

4.3. Задачі по адаптації автомобілів середньої вантажопідйомності для їх ефективної участі в ліквідації надзвичайних ситуацій/ І.А. Вікович, М.З.Лаврівський/ Збірник наукових справ. – Львів: СПОЛОМ. – 2005, вип.6. -  С. 156-162.

 

4.4. Застосування пожежних аеродромних автомобілів зі стволом-мачтою / Тур С.Є., Лаврівський М.З./ ХIV науково-практична конференція курсантів та студентівС.131-132

 

4.5. Методика експериментального дослідження пожежного автомобіля для гасіння пожеж на об’єктах АПК/ Лаврівський М.З., Зінько Р.В., Лозовий І.С./Науковий вісник Національного аграрного університету –Львів: ЛНАУ-2009, вип.13 т.2 С.198-207

 

4.6. Методика експериментального дослідження пожежного автомобіля модульного компонування для гасіння лісових пожеж/ Лаврівський М.З., Зінько Р.В., Лозовий І.С./Науковий вісник НЛТУ України –Львів: ЛНАУ-2010, вип.20.2  С.74-80

 

4.7. Обґрунтування вибору базового шасі автомобіля для гасіння лісових пожеж /Зінько Р.В., Лозовий І.С., Лаврівський М.З./ Пожежна безпека: збірник наукових праць. – Київ: Укр. НДІПБ. – 2009, вип.  2

 

4.8. Обґрунтування ефективності роботи деяких вібраційних млинів / І.А. Вікович,            Б.В. Панкевич, Х.А. Висоцька, М.З. Лаврівський /Вісник «Національного університету «Львівська політехніка» Львів – 2005, вип. 535. С.49-55

 

4.9. Проблеми розвитку маніпуляторів, як шарнірно-зчленованих механічних систем /Лаврівський М.З., Зінько Р.В., Лозовий І.С. / Збірник наукових праць «Пожежна безпека». – Львів:  ЛДУБЖД - 2008, вип.13 С. 58-64

 

4.10. Розробка принципів адаптації транспортних засобів для потреб ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій /І.А. Вікович, М.З.Лаврівський / Збірник наукових праць «Пожежна безпека»:– Львів: ЛДУБЖД – 2006, вип.8. С.46-50

 

4.11. Тенденції розвитку автомобілів для ліквідації надзвичайних ситуацій / Лаврівський М.З./ Збірник наукових праць «Науковий вісник НДЛТУУ». – Львів: НДЛТУУ. – 2009, вип. 19.2

 

4.12. Формування спеціалізованого контейнера для пожежного автомобіля модульної компоновки / Лаврівський М.З., Зінько Р.В.,Лозовий І.С./ Науковий вісник Укр. НДІПБ  –Київ:-2009, вип.2 С.141-148

 

 

 

РОЗДІЛ VІ

 

МАТЕРІАЛИ І ТЕЗИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

 

 

6.1. Автомобіль з модульним компонуванням обладнання /Лозовий І.С., Зінько Р.В., Лаврівський М.З./Науково-практична конференція «Об’єднання теорії та практики – запорука підвищення боєздатності ОР підрозділів», Харків, 2008.

 

6.2. Автомобіль розвідки при гасінні лісових і торф’яних пожеж /Лозовий І.С., Зінько Р.В., Лаврівський М.З. /10 Всеукраїнська науково-практична конференція «Організація управління в надзвичайних ситуаціях», Київ, УЦЗУ, 2008. С.238-241

 

6.3. Адаптація автомобілів для потреб ліквідації надзвичайних ситуацій / Лаврівський М.З., Гриб В.В./ Міжнародна науково-практична конференція курсантів і студентів «Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності»: збірник наукових праць –Львів: ЛДУБЖД – 2007, С.197-199

 

6.4. Ефективність застосування мультимедійних технологій /О.С.Лаврівська, М.З.Лаврівський/ Збірник наукових праць «Освіта. Технікуми. Коледжі»– Київ: -  2007, вип.1(16). С.24-25

 

6.5. Застосування пожежних автомобілів для гасіння лісових пожеж/ Лаврівський М.З./ 13 Всеукраїнська науково-практична конференція рятувальників «Технології захисту – 2011» – Київ-2011 С.302-304.

 

6.6. Застосування пристроїв для прокладання мінералізованих смуг у лісі та гасіння лісових пожеж/ Лаврівський М.З., Тур С.Є./ VІІ науково-технічна конференція “Об’єднання теорії та практики – залог підвищення постійної готовності оперативно-рятувальних підрозділів до виконання дій за призначенням»: Харків: НУЦЗУ, 2010. - С.88-92

 

6.7. Застосування пожежних аеродромних автомобілів зі стволом-мачтою / Тур С.Є., Лаврівський М.З./ ХIV науково-практична конференція курсантів та студентів: Харків: НУЦЗУ,2010.- С.131-132

 

6.8. Методика проведення пожежно - тактичних занять на тему: «Організація проведення АРР та гасіння пожеж при ДТП» на навчально-тренувальному комплексі ЛДУ БЖД / Басараб В.З. Лаврівський М.З./ Бюлетень науково-методичного центру навчальних закладів МНС України, Харків, вип.1(5), 2008. С.2-3

 

6.9. Новое технологическое решение пожарных автомобилей / Тур С.Э., Лавривский М.З./ XXІІ Международная научно-техническая конференция «Актуальные проблемы пожарной безопасности»: Москва-2010

 

6.10. Особливості протипожежного водопостачання /В.І.Мандрус, М.З. Лаврівський /Науковий журнал «Ринок інсталяцій». – Львів: - 2005, вип.4. С.14-15

 

6.11. Пожарные автомобили с новым технологическим решением / Лаврівський М.З., Тур С.Є./ ІV Международная научно-практическая конференция курсантов и студентов «Чрезвычайные ситуации: предупреждение и ликвидация» Минск -2011 С.189-191

6.12. Принцип формування контейнера для пожежного автомобіля модульної компоновки при гасінні лісових пожеж /Лаврівський М.З./ 9-й Міжнародний симпозіум українських інженерів – механіків у Львові: Праці. – Львів: НУ «Львівська політехніка» – С. 269-270

 

6.13. Принципи формування колони рятувальних автомобілів для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій / Вікович І.А., Лаврівський М.З./ Міжнародна науково-практична конференція «Пожежна безпека – 2007», Черкаси, АПБ, 2007. С.380

 

6.14. Разработка принципов формирования спасательных автомобилей для ликвидации последствий чрезвичайних ситуацій /Вікович І.А., Лаврівський М.З./ IV Міжнародна науково-практична конференція «Чрезвычайная ситуація, предупреждение и ликвидация», Минск, 2007. С. 231-233

 

6.15. Результати заключної частини трьох етапної перевірки математичної моделі роботи руху автомобіля середньої вантажопідйомності адаптованого до ліквідації надзвичайних ситуацій / Зінько Р.В., Лозовий І.С., Гриб В.В., Лаврівський М.З./ Міжнародна науково-практична конференція ад’юнктів, курсантів та студентів «Пожежна безпека та охорона праці», Черкаси, АПБ, 2008. С. 215-217

 

6.16. Формування спеціалізованого контейнера для пожежного автомобіля модульної компоновки / Лозовий І.С., Зінько Р.В., Лаврівський М.З./ ІХ міжнародна науково-практична конференція «Пожежна безпека - 2009». – Львів: ЛДУБЖД, 2009. – С. 110-112.

 

6.17. Формування спеціалізованого контейнера для пожежного автомобіля модульної компоновки / Лозовий І.С., Зінько Р.В., Лаврівський М.З./Науково-практична конференція «Теорія та практика ліквідації надзвичайних ситуацій» м.Черкаси  - С.201 -203