Лічильник відвідувань

Список
наукових та навчально-методичних праць

Ємельяненка Сергія Олександровича

Розділ I

Монографії

________________________________________________________________________________

 

Розділ II

 

ПІдручники.

Навчально-методичні посібники

________________________________________________________________________________

 

Розділ III

 

Концепції. Навчальні програми. Нормативні документи

________________________________________________________________________________

 

Розділ IV

 

статті у наукових Виданнях

________________________________________________________________________________

Кузик А.Д. Ризик як характеристика стану пожежної безпеки / А.Д. Кузик, С.О. Ємельяненко // Пожежна безпека: Зб. наук. праць. – Львів: ЛДУ БЖД, 2011. – №18. – С. 101-105.

 

Ємельяненко С.О. Аналіз пожежних ризиків житлового сектора м. Львова / С.О. Ємельяненко, А.Д. Кузик, М.В. Дух // Пожежна безпека: Зб. наук. праць. – Львів: ЛДУ БЖД, 2011. – №19. – С. 41-48.

 

Ференц Н.О. Прогнозування аварійних ситуацій і аварій на дільниці риформінгу нафтопереробного підприємства / Н.О. Ференц, С.О. Ємельяненко // Пожежна безпека: Зб. наук. праць. – Львів: ЛДУ БЖД, 2010. – №19. – С. 71-77.

_____________________________________________________________________________

 

Розділ V

 

СТатті в міжнародних виданнях

____________________________________________________________

 

Розділ VI

 

Матеріали і Тези науково-практичних конференцій

________________________________________________________________________________

Ємельяненко С.О. Особливості  пожежного ризику житлового сектора Львова / С.О. Ємельяненко, А.Д. Кузик // Зб. тез ІІ міжнародної наук.-практ. конф.: Техногенна безпека: теорія, практика, інновації  – Львів: ЛДУ БЖД, 2011. – С. 167-168.

Кузик А.Д. Ризик-орієнтовний підхід для вирішення проблем небезпеки житлового сектора / А.Д. Кузик, С.О. Ємельяненко // Матер. ІІІ міжнародної наук.-практ. конф.: Організаційно-управлінські, економічні та нормативно-правові аспекти забезпечення діяльності органів управління та підрозділів МНС України – Черкаси: АПБ імені Героїв Чорнобиля, 2011. – С. 179-181.

Емельяненко С.О. Риск как характеристика пожарной безопасности жилого сектора / С.О. Емельяненко, А.Д. Кузык // сборник матереалов V Междунар. Научн.-практ. Конференции курсантов, студентов и слушателей. – В 2-х ч. Ч. 1. – Минск : КИИ, 2011. – С. 24-26.

____________________________________________________________

 

Розділ VII

 

Методичні рекомендації

________________________________________________________________________________

 

Розділ VIII

 

Словники

_______________________________________________________________________________

 

Розділ IX

 

Патенти. авторські Свідоцтва

________________________________________________________________________________

 

Розділ X

 

Дисертації на здобуття

наукового ступеня доктора наук

Захищені працівниками університету

 

 

Дисертації на здобуття

наукового ступеня кандидата наук

Захищені працівниками університету

 

 

Дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата наук , що були підготовлені

під керівництвом науковців ЛДУ БЖД