Лічильник відвідувань

Список
наукових та навчально-методичних праць

Кузика Андрія Даниловича

 

Розділ 1. Монографії

 

Розділ 2. Підручники. Навчально-методичні посібники

 

1.     Основи вищої математики: Навчальний посібник / А. Д. Кузик.– Львів: Сполом, 2004. – 115 с.

2.     Основи системного аналізу: Навчальний посібник / А. Д. Кузик. – Львів: ЛІПБ, 2005. – 100 с.

3.     Охорона праці: Навчальний посібник / В. П. Кучерявий, Ю. Е. Павлюк, А. Д. Кузик, С. В. Кучерявий. – Навчальний посібник. – Львів: Оріяна-Нова, 2007. – 368 с.

 

Розділ 3. Концепції. Навчальні програми. Професіограми.

 

Розділ 4. Наукові статті

 

1.     Кузик А. Д. Про обмеженість l-індексу цілого розв’язку лінійного диференціального рівняння / А. Д. Кузик // Вісник Львівського Університету. Серія мех..-мат. – 1990. – Вип.. 34. С. 46-47.

2.     Кузык А. Д. Об ограниченности l-индекса одного канонического произведения / А. Д. Кузык // Львов. ун-т. – Львов, 1992. – 29 С. – библиогр. 8 назв. – Рус. – Деп. В УкрНИИНТИ 13.07.92, № 1070-Ук92.

3.     Кузык А. Д. Об ограниченности l-индекса канонического произведения с положительными нулями / А. Д. Кузык // Львов. ун-т. – Львов, 1992. – 32 С. – библиогр. 5 назв. – Рус. – Деп. В УкрНИИНТИ 13.07.92, № 1071-Ук92.

4.     Кузык А. Д. Целые функции ограниченного l-распределения значений / А. Д. Кузык, М. Н. Шеремета // Мат. заметки. – 1986. – Т. 39, № 1. – С. 3-13.

5.     Кузык А. Д. Целые функции ограниченного l-индекса / А. Д. Кузык, М. Н. Шеремета // Докл. АН УССР. – 1988. – № 6. – С. 16-17.

6.     Кузык А. Д. О целых функциях, удовлетворяющих линейным дифференциальным уравнениям / А. Д. Кузык, М. Н. Шеремета // Диф. уравн. – 1990. – Т. 26, № 10. – С. 1716-1722.

7.     Кузык А. Д. О логарифмической производной и нулях целой функции ограниченного l-индекса / А. Д. Кузык, М. Н. Шеремета // Сиб. Мат. Журн. – 1992. – Т. 33, № 2. – С. 142-150.

8.     Кузик А. Д. Про оптимізацію вибору вододжерела / А. Д. Кузик //  Пожежна безпека: Зб. наук. праць. – Львів, 2001. – № 1. – с. 103-104.

9.     Кузик А. Д. Використання мультимедійного комплексу HICLASS II у процесі викладання пожежних дисциплін / А. Д. Кузик, Т. Є. Рак, М. С. Коваль // Пожежна безпека: Зб. наук. праць. – № 2. – 2002. – С. 101-104.

10.                       Кузик А. Д. Моделювання фізичних характеристик у поверхневих шарах зміцнюючи покрить деталей пожежних автомобілів з використанням імовірнісного підходу / А. Д. Кузик, В. М. Юзевич // Пожежна безпека: Зб. наук. праць. Львів, 2002. № 2. – С. 165-170.

11.                       Кузик А. Д. Про фактори впливу на оперативно – тактичні показники діяльності підрозділів пожежної охорони / А. Д. Кузик, Т. Є. Рак // Вестник ХГТУ. – Херсон, 2002. № 2(15). – С. 258 – 261.

12.                       Коваль М. С. Технологія використання мережевого мультимедійного навчального комплексу HICLASS II у професійній підготовці фахівців пожежної охорони / М. С. Коваль, А. Д. Кузик, Т. Є. Рак // Педагогіка і психологія професійної освіти.  – Львів, 2002. № 5. – С. 111-117.

13.                       Кузик А. Д. Автоматизація ведення змагань з пожежно-прикладного спорту / А. Д. Кузик, Т. Є. Рак, П. Р. Мельник // Бюлетень Навчально-методичного центру. – Харків, 2002. – № 1(2). – С. 16-19.

14.                       Кузик А. Д. Про методи гасіння лісових пожеж / А. Д. Кузик // Пожежна безпека: Зб. наук. праць. – Львів, 2003. –  № 3. – С. 118-120.

15.                       Кузик А. Д. АСУ вирішення задачі оперативного управління на базі навчальної пожежної частини Львівського інституту пожежної безпеки / А. Д. Кузик, Т. Є. Рак // Пожежна безпека: Зб. наук. праць. – Львів, 2003. – № 3. – С. 25-30.

16.                       Кузик А. Д. Сучасні методи виявлення лісових пожеж / А. Д. Кузик // Пожежна безпека: Зб. наук. праць. – Львів, 2004. – № 4. –  С. 108-111.

17.                       Кузик А. Д. Моделювання процесу поширення лісової пожежі в умовах  гірської місцевості / А. Д. Кузик, О. О. Карабин // Пожежна безпека: Зб. наук. праць. – Львів, 2005. – № 6. – C. 49-53.

18.                  Гуліда Е. М. Математична модель поширення лісової пожежі з урахуванням конвективного теплообміну / Е. М. Гуліда, О. О. Карабин, О. О. Смотр, А. Д. Кузик // Пожежна безпека: Зб. наук. праць. – Львів, 2005. - № 7. – С. 48-53.

19.                  Кузик А. Д. Про пожежну безпеку лісів на територіях заповідників Українських Карпат / А. Д. Кузик // Пожежна безпека: Зб. наук. праць. Львів, 2006. – № 8. – С. 81-86.

20.                  Кузик А. Д. Методи знаходження оптимального місця розташування пожежних підрозділів / А. Д. Кузик, О. М. Трусевич, Т. Є. Рак // Пожежна безпека: Зб. наук. праць. –  Львів, 2006. – № 8. – С. 86-90.

21.                       Кузик А. Д. Про залежність пожежної безпеки лісів України від типів лісових насаджень / А. Д. Кузик // Пожежна безпека: Зб. наук. праць. -  Львів, 2006. – № 9. – С. 34-37.

22.                       Козяр М. М. Застосування мультимедійних телекомунікаційних технологій у навчально-виховному процесі / М. М. Козяр, А. Д. Кузик // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: Збірник наукових праць. − Київ-Вінниця, 2006. – Вип. 10. − С. 340-345.

23.                       Кузик А. Д. Особливості виникнення та поширення лісової пожежі / А. Д. Кузик, О. О. Карабин // Заповідна справа в Галичині, на Поділлі та Волині: Науковий вісник. – Львів: УкрДЛТУ, 2004. – Вип. 14.8. – С. 438-442.

24.                       Кузик А. Д. Про пожежну небезпеку лісів Малого Полісся / А. Д. Кузик // Символ дерева у світовій культурі та художній творчості: Науковий вісник. – Львів: УкрДЛТУ, 2006. – Вип.. 16.4. – С. 234-238.

25.                       Кузик А. Д. Про створення універсальної освітньо-інформаційної системи цивільного захисту / А. Д. Кузик // Інформаційно-телекомунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи: Зб. наук. праць. – Львів: ЛДУ БЖД, 2006. – С.273-278.

26.                       Козяр М. М. Технологія проведення мультимедійних лекцій у локальній мережі / М. М. Козяр, А. Д. Кузик, О. О. Карабин // Бюлетень Науково-методичного центру навчальних закладів МНС України. – 2006. – № 2 (12). – C. 12-13.

27.                       Козяр М. М. Мобільна інформаційно-довідкова система „Невідкладна медична допомога” та її застосування / М. М. Козяр, І. Х. Бейзим, А. Д. Кузик // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: Зб. наук. праць. − Київ-Вінниця, 2007. – Вип. 15. − С. 293-298.

28.                       Козяр М. М. Технологія застосування різноманітних форм довідкових джерел в освітньо-професійній діяльності Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності: Зб. наук. праць. – Львів: ЛДУ БЖД, 2007. – № 1. – C. 7-14.

29.                       Кузик А. Д. Алгоритм оцінки ризику впливу техногенної та природної небезпеки на об’єкти певної території / А. Д. Кузик, О. М. Трусевич // Пожежна безпека: Зб. наук. праць. – Львів: ЛДУ БЖД, 2007. –  № 11. – C. 64-69.

30.                       Кузик А. Д. Статистичний аналіз чинників пожежної безпеки Львівської області / О. О. Карабин, О. В. Меньшикова // Пожежна безпека: Зб. наук. праць. – Львів: ЛДУ БЖД, 2008. – № 12. – C. 19-25.

31.                       Кучерявий В. П. Про геоекологічні проблеми реструктуризації шахт Нововолинського гірничопромислового району / В. П. Кучерявий, А. Д. Кузик, В. В. Попович // Пожежна безпека: Зб. наук. праць. – Львів: ЛДУ БЖД, 2008. – № 12. – C. 111-116.

32.                       Кузик А. Д. Аналіз зон обслуговування пожежно-рятувальних частин за діаграмами Вороного/ А. Д. Кузик, О. О. Карабин, О. М. Трусевич // Пожежна безпека: Зб. наук. праць. - № 13. – Львів: ЛДУ БЖД, 2008. – С. 73-78.

33.                       Козяр М. М. Застосування технологій гаджетів та віджетів у навчанні / М. М. Козяр, А. Д. Кузик // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності: Збірник наукових праць. – Львів: ЛДУ БЖД, 2008. – № 2. – C.69-77.

34.                       Кузик А. Д. Діяльність державних і міжнародних організацій у сфері захисту лісів, ландшафтного біорізноманіття та довкілля / А. Д. Кузик, В. В. Попович // Пожежна безпека: Зб. наук. праць. – Львів: ЛДУ БЖД, 2009. – № 14. – C. 91-97.

35.                       Мичко А. А. Математичне моделювання теплового випромінювання для випробування захисного одягу пожежників-рятувальників / А. А. Мичко, А. Д. Кузик, А. С. Лин // Пожежна безпека: Зб. наук. праць. – Львів: ЛДУ БЖД, 2009. – № 14. – C. 171-177.

36.                       Козяр М. М. Мобільна інформаційна система фахівців цивільного захисту / М. М. Козяр, А. Д. Кузик, А. Г. Ренкас, Т. Є. Рак // Інформаційно-телекомунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи: Збірник наукових праць. Частина 1./ За редакцією М.М.Козяра та Н.Г.Ничкало. – Львів: ЛДУ БЖД, 2009. – С. 198-202.

37.                       Кузик А. Д. Аналіз зон покриття гідрантами території міста (на прикладі м. Новояворівська) / А. Д. Кузик, О. О. Карабин, О. М. Трусевич // Пожежна безпека: Зб. наук. праць. – Львів: ЛДУ БЖД, 2009. – № 15. – C. 71-77.

38.                       Кузык А. Д. О причинах лесных пожаров в Херсонской области и путях уменьшения риска их возникновения / А. Д. Кузык, В. В. Попович // Биологическое разнообразие, озеленение, лесопользование / Под общей ред. А.А.Егорова. – СПб: Изд-во, 2009. – С. 36-40.

39.                       Кузик А. Д. Мобільний калькулятор оцінювання хімічного зараження CONTAM / А. Д. Кузик // Вісник ЛДУ БЖД: Зб. наук. праць. – Львів: ЛДУ БЖД, 2009. – № 3. – С. 71-75.

40.                       Кузик А. Д. Ефективність використання лісових пожежних автомобілів / А. Д. Кузик, В. В. Попович // Пожежна безпека: Зб. наук. праць.– Львів: ЛДУ БЖД, 2010. – № 16. – С. 18-24.

41.                       Кузик А. Д. Математичне моделювання поширення тепла елементами будівельних конструкцій під час пожежі / А. Д. Кузик, М. М. Семерак, Н. С. Сидорчук // Пожежна безпека: Зб. наук. праць. – Львів: ЛДУ БЖД, 2010. – № 16.– С. 7-12.

42.                       Кузик А. Д. Двовимірний статистичний аналіз пожеж (на прикладі м. Львова) / А. Д. Кузик, О. О. Карабин, О. М. Трусевич, О. Ю. Чмир // Пожежна безпека: Зб. наук. праць. – Львів: ЛДУ БЖД, 2010. – № 16. – с.114-120.

43.                       Кузик А. Д. Ризик як характеристика стану пожежної безпеки / А. Д. Кузик, С. О. Ємельяненко // Пожежна безпека: Зб. наук. праць. – 2011. – № 18. – С. 101-106.

44.                       Кузик А. Д. Мультимедійні технології у процесі викладання вищої математики / А. Д. Кузик, О. В. Меньшикова, О. О. Трусевич, О. О. Карабин // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.10. – С. 312-317.

45.                       Ємельяненко С. О. Аналіз пожежних ризиків житлового сектора м. Львова / С. О. Ємельяненко, А. Д. Кузик // Пожежна безпека: Зб. наук. праць. – 2011. – № 19. – С.

46.                       Кузик А. Д. Про пожежну небезпеку мішаних лісів Малого Полісся / А. Д. Кузик // Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість : Міжвідомчий науково-технічний збірник. – Львів : НЛТУ України, 2006. – вип. 32. – с. 105-109.

47.                       Кузик А. Д. Моделювання процесів займання лісової підстилки / А. Д. Кузик // Пожежна безпека : Зб. наук. праць. – 2007. – № 10. – С. 170-174.

48.                       Кузик А. Д. Моделювання теплового випромінювання від деяких малопотужних джерел / А. Д. Кузик // Вісник УкрНДІПБ : Зб. наук. праць. – К.: УкрНДІПБ, 2008. - № 1(17). – С. 91-100.

49.                       Кузик А. Д. Про підвищення рівня пожежної безпеки лісових насаджень / А. Д. Кузик // Науковий вісник НЛТУ України : Зб. наук. праць. – Львів: НЛТУ України, 2008. – Вип. 18.6. –– С. 38-42.

50.                       Кузик А. Д. Еколого-лісівничі причини та наслідки пожежі в лісових масивах Херсонщини 2007 року / А. Д. Кузик // Науковий вісник НЛТУ України : Зб. наук. праць. – Львів: НЛТУ  України, 2008. – Вип. 18.12. – С. 85-90.

51.                       Кузик А. Д. Про взаємний вплив лісових пожеж та грунтів / А. Д. Кузик // Науковий вісник НЛТУ України : Зб. наук. праць. – Львів: НЛТУ  України, 2009. – Вип. 19.4. – С. 106-110.

52.                       Кузик А. Д. Вплив метеорологічних факторів на ксерофілізацію лісового середовища та виникнення пожеж / А. Д. Кузик, В. П. Кучерявий // Лісівництво і агролісомеліорація : Зб. наук. праць УкрНДІЛГА. – Х.: УкрНДІЛГА, 2009. – Вип. 116. – С. 238-244.

53.                       Кузик А. Д. Про лісовий горючий матеріал та вплив на його властивості радіальних та латеральних потоків / А. Д. Кузик // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2009. – Вип. 135. – С. 117-122.

54.                       Кузик А. Д. Лісотипологічні засади пожежної безпеки лісів / А. Д. Кузик // Науковий вісник НЛТУ України : Зб. наук. праць. – Львів: НЛТУ  України, 2009. – Вип. 19.14. – С. 210-214.

55.                       Кузик А. Д. Теоретичні методи визначення точки роси та пожежної небезпеки лісів за умовами погоди / А. Д. Кузик // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2010. – Вип. 147. – С.

56.                       Кузик А. Д.  Про уточнену методику оцінювання природної пожежної небезпеки лісів / А. Д. Кузик // Науковий вісник НЛТУ України : Зб. наук. праць. – 2010. – Вип. 20.12. – с. 69-73.

57.                       Кузик А. Д. Умови та способи переходу низової пожежі у верхову / А. Д. Кузик // Науковий вісник НЛТУ України: Зб. наук. праць. – 2010. – вип. 20.13. – с. 103-108.

58.                       Кузик А. Д. Мікрокліматичні параметри повітря поблизу вогню та їх вплив на висушування лісових горючих матеріалів / А. Д. Кузик // Науковий вісник НЛТУ України : Зб. наук. праць. – 2010. – вип. 20.15. – С.310-317.

59.                       Кузик А. Д. Про повноту й густоту деревостану та уточнені методи їх визначення / А. Д. Кузик // Збірник наукових праць УкрНДІЛГА: Лісівництво і агролісомеліорація. – Х. УкрНДІЛГА, 2010. – Вип. 117. – С. 187-191.

60.                       Кузик А. Д. Лісові пожежі та їх екологічні аспекти / А. Д. Кузик // Вісник ЛДУ БЖД : Зб. наук. праць. – 2010. – № 4, Ч. 1. – С. 124-128 5

61.                       Кузик А. Д. Оцінювання пожежної небезпеки лісів за умовами погоди / А. Д. Кузик // Науковий вісник НЛТУ України : Зб. наук. праць. – 2011. – вип. 21.1. – с. 74-81.

62.                       Кузик А. Д. Динамічна модель пожежонебезпечного стану лісу на рівнині / А. Д. Кузик // Пожежна безпека: Зб. наук. праць. – 2011. – № 18. – С. 92-100 9

63.                       Кузик А. Д. Значення узлісся у пожежній безпеці лісів / А. Д. Кузик // Науковий вісник НЛТУ України : Зб. наук. праць. – 2011. – вип. 21.7. – С. 67-74 7

64.                       Кузик А. Д. Типи лісу та їх пожежна небезпека / А. Д. Кузик // Науковий вісник НЛТУ України : Зб. наук. праць. – 2011. – вип. 21.8. – С. 78-86. 9

65.                       Кузик А. Д. Значення кліматопів у пожежній безпеці лісів / А. Д. Кузик, В. П. Кучерявий // Науковий вісник НЛТУ України : Зб. наук. праць. – 2011. – вип. 21.9. – С. 65-71.

66.                       Кузик А. Д. Еколого-просторові особливості середовища та їх вплив на пожежну безпеку лісів / А. Д. Кузик // Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2011. – № 3 (25). – 10 с.  (електронне фахове видання) – http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Nd/2011_3/11kad.pdf.

67.                       Кузик А. Д. Підвищення точності визначення відносної вологості повітря психрометричним методом / А. Д. Кузик, В. О. Балицька, Л. І. Ярицька // Науковий вісник НЛТУ України : Зб. наук. праць. – 2011. – вип. 21.11. – с. 126-129.

68.                       Кузик А. Д. Моделювання пожежної небезпеки лісів / А. Д. Кузик // Науковий вісник НЛТУ України : Зб. наук. праць. – 2011. – вип. 21.16. – с. 104-112.

 

Розділ 5. Методичні рекомендації.

 

Розділ 6. Матеріали і тези науково-практичних конференцій

 

1.     Hulida E. М. Reliability of technology of fire extinguishing at the machine-building enterprices / E. М. Hulida, A. D. Kuzyk, I. O. Movchan // Abstracts: International conference “Fire protection 2004”. – Ostrava, 2004 –  Р. 7.

2.     Hulida E. М. About some features of the organization of struggle against mountains forest fires / E. М. Hulida, A. D. Kuzyk, I. O. Movchan //  Abstracts: International conference “Fire protection 2004”. – Ostrava, 2004 –  Р. 6-7.

3.     Кузик А.Д. Про організацію протипожежної охорони лісів як складової частини системи охорони довкілля в умовах Українських Карпат / А. Д. Кузик // Матеріали першої науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – Т. 6. Екологія. – С. 46-47.

4.     Кузик А. Д. Про класи пожежної небезпеки лісів західної частини Малого Полісся / А. Д. Кузик // Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції рятувальників „Пожежна безпека та аварійно-рятувальна справа: стан, проблеми і перспективи”. – К.: УкрНДІПБ, 2005. – с. 106-109.

5.     Гулида Э. Н. Распространение лесного пожара по наклонной плоскости / Э. Н. Гулида, А. Д. Кузык, О. А. Карабын, О. А. Смотр // Материалы ХІХ научно-практической конференции Пожарная безопасность многофункциональных и высотных зданий и сооружений. – М.: ВНИИПО, 2005. – С. 90-92.

6.     Кузык А. Д. Факторы усовершенствования противопожарной защиты лесов / А. Д. Кузык // Материалы докдадов  международной научно-практической конференции «Чрезвычайные ситуации: теория, практика, инновации. – Гомель: ГИИ, 2006. – С. 200-202.

7.     Кучерявий В. П. Рекреаційне оновлення Бойківщини / Кучерявий В.П., А. Д. Кузик, А. В. Сибірний // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції „Сталий розвиток Карпат: сучасний стан та стратегія”. – Львів, 2006. – C. 122-123.

8.     Кузик А. Д. Про вибір місця розташування лісової пожежної станції / А. Д. Кузик, О. М. Трусевич, Т. Є. Рак // Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції „Природничі науки та їх застосування в діяльності служби цивільного захисту”. – Черкаси, 2006. – C.34-35.

9.     Ощаповский В. В. Влияние аэрозолей на атмосферный озон / В. В. Ощаповский, М. С. Коваль, А. Д. Кузык, О. Н. Щербина, Р. М. Василив, С. В. Мишко // Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції „Природничі науки та їх застосування в діяльності служби цивільного захисту”. – Черкаси, 2006. – С.35.

10.                       Кузик А. Д. Проблеми займання лісової підстилки та його моделювання  / А. Д. Кузик, В. П. Кучерявий // Ресурси природних вод Карпатського регіону : Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції. – Львів: ЦНТІ, 2007. – С. 226-230.

11.                       Кузик А. Д. Деякі питання випробування на займистість лісової підстилки та опаду / А. Д. Кузик // Техногенна безпека: Теорія, практика, інновації : Зб. тез Міжнародної науково-практичної конференції. – Львів: ЛДУ БЖД, 2008. – С. 88-91.

12.                       Кузик А. Д. Про причини та наслідки пожежі в лісових масивах Херсонщини / А. Д. Кузик, В. П. Кучерявий, В. В. Попович // Організація управління в надзвичайних ситуаціях : Матеріали 10-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції, 1-2 жовтня 2008 р. – К.: ІДУЦЗ УЦЗУ, 2008. – С. 218-225.

13.                       Кузик А. Д. Про наслідки пожежі лісів Херсонщини та їх вплив на довкілля / А. Д. Кузик // Моніторинг навколишнього природного середовища: науково-методичне, нормативне, технічне, програмне забезпечення : Матеріали 3-ї науково-практичної конференції, 22-26 вересня 2008 р., АР Крим, м. Коктебель. – К.: НПЦ "Екологія наука техніка", 2008. – С. 66-67.

14.                       Кузык А. Д. Моделирование процессов теплового излучения с поверхности пламени конической формы на горизонтально расположенную поверхность / А. Д. Кузык // Инновационные технологи защиты от чрезвычайных ситуаций : Тезисы докладов Международной научно-практической конференции, г. Минск, 2-3 октября 2008 г. – Минск: КИИ МЧС Республики Беларусь, 2008. – С. 402-404.

15.                       Кучерявий В. П.  Про геоекологічні проблеми реструктуризації шахт Нововолинського гірничопромислового району / В. П. Кучерявий, А. Д. Кузик, В. В. Попович // Українська наука в мережі Інтернет : Збірник тез 3-ї Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, Київ, 26-28.02.2008. – К., 2008. – Ч. 2. – С. 8-10.

16.                       Кузик А. Д.  Про індекс пожежної небезпеки лісів / А. Д. Кузик // Проблеми прогнозування та попередження надзвичайних ситуацій природного, природно-техногенного та техногенного походження : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, АР Крим, м. Ялта, 5-9 жовтня 2009 р. – К.: НПЦ "Екологія, наука, техніка", 2009. – С. 73-74.

17.                       Кузик А. Д.  Про дослідження територій Голопристанського району Херсонської області, постраждалих від лісових пожеж влітку 2007 року / А. Д. Кузик // Пожежна безпека – 2009 : Збірник тез доповідей IX міжнародної науково-практичної конференції. – Львів: ЛДУ БЖД, 2009. – С. 266-267.

18.                       Кузик А. Д. Екологічні аспекти лісових пожеж / А. Д. Кузик // Проблеми екологічної безпеки та якість середовища : Збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції, Львів, 17-18 грудня 2010 р. – Львів: ЛДУ БЖД, 2010. – С. 7-9.

19.                       Кузик А. Д.  Математичне моделювання вологісного стану лісового горючого матеріалу для визначення пожежної небезпеки / А. Д. Кузик // Техногенна безпека: Теорія, практика, інновації : Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції, Львів, 12-13 травня 2011 р. – Львів: ЛДУ БЖД, 2011. – С. 106-108.

20.                       Кузык А. Д. Риск как характеристика пожарной безопасности жилого сектора / А. Д. Кузык, С. А. Емельяненко // Обеспечение безопасности жизнедеятельности: проблемы и перспективы: Сборник тезисов V Международной научно-практической конференции курсантов, студентов и слушателей, г. Минск, Республика Белорусь, 25-27.05.2011. – Минск, 2011.

21.                       Кузик А. Д. Особливості пожежного ризику житлового сектора Львова / А. Д. Кузик, С. О. Ємельяненко // Техногенна безпека: Теорія, практика, інновації: Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції, Львів, 12-13 травня 2011 р. – Львів: ЛДУ БЖД, 2011. – С. 167-168.

22.                       Кузик А. Д. Ризик-орієнтовний підхід для вирішення проблем небезпеки житлового сектора Львова / А. Д. Кузик, С. О. Ємельяненко // Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Організаційно-управлінські, економічні та нормативно-правові аспекти забезпечення діяльності органів управління та підрозділів МНС України", 5 квітня 2011. – Черкаси: АПБ ім. Героїв Чорнобиля, 2011. – С.179-181.

23.                       Кузык А. Д. Использование диаграмм Вороного при моделировании деятельности подразделений МЧС / А. Д. Кузык, О. М.Трусевич, О. О. Карабын // Чрезвычайные ситуации: теория, практика, инновации: Сборник тезисов Международной научно-практической конференции, м. Гомель, Білорусь, 27-28.05.2010. – Гомель, 2010. – Ч. 2. – С. 186-189.

24.                       Кузык А. Д. Прикладные аспекты преподавания высшей математики в учебных заведениях системы МЧС / А. Д. Кузык, О. М.Трусевич, О. О. Карабын // Чрезвычайные ситуации: предупреждение и ликвидация: Сборник тезисов докладов V Международной научно-практической конференции. В 3 т. Т. 2 / Ред. кол.: Э.Р.Бариев и др. – Мн., 2009. – С. 31-32.

25.                       Кузик А. Д. Про використання прямих трансляцій лекційних занять у локальній комп’ютерній мережі / А. Д. Кузик, О. О. Карабин, О. В. Меньшикова // Методичні проблеми викладання математики у вищих навчальних закладах: Збірник тез XIII Міжвузівської науково-практичної конференції, м. Львів, 20.02.2008. – Львів, 2008. – С. 70-72.

26.                       Кучерявий В. П. Про геоекологічні проблеми реструктуризації шахт Нововолинського гірничопромислового району // В. П. Кучерявий, А. Д. Кузик, В. В. Попович // Українська наука в мережі Інтернет : Збірник тез 3-ї Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, Київ, 26-28.02.2008. – К., 2008. – Ч. 2. – С. 8-10.

27.                       Козяр М. Н. Мобильная справочная система "Коды ООН" как средство получения информации об опасных грузах / М. Н. Козяр, А. Д. Кузык // Инновационные технологи защиты от чрезвычайных ситуаций: Тезисы докладов Международной научно-практической конференции, г. Минск, 2-3 октября 2008 г. – Минск: КИИ МЧС Республики Беларусь, 2008. – С. 24-26.

28.                       Кузик А. Д.  Визначення оцінки ризику впливу надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру на об’єкти певної території / А. Д. Кузик, О. М. Трусевич // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Пожежна безпека-2007». – Черкаси: АПБ ім. Героїв Чорнобиля, 2007. – С. 257.

29.                       Кузик А. Д.  Статистичний аналіз окремих зв’язків між параметрами діяльності пожежних підрозділів/ А. Д. Кузик, О. М. Трусевич // Матеріали міжнародної конференції "Природничі науки і їх застосування в службах цивільного захисту”. – Черкаси, 2006. – с. 25-26.

30.                       Козяр М. М. Використання інформаційно-телекомунікаційних технологій в навчальному процесі ЛДУ БЖД / М. М. Козяр, А. Д. Кузик, Т. Є. Рак // Матеріали міжнародної конференції "Новітні інформаційні технології та їх застосування в економіці, бізнесі та освіті”. – Київ, 2006. – 3 с.

 

Розділ 7. Наукове редагування

 

Розділ 8. Словники

 

Розділ 9. Статті в міжнародних виданнях

 

Розділ 10. Періодичні видання

 

Розділ 11. Винаходи. Патенти. Авторські свідоцтва.

 

1.     Лафетний вібраційний ствол: Деклараційний патент на винахід № 70521А. Гуліда Е.М., Мовчан І.О., Кузик А.Д. – К.: Державний департамент інтелектуальної власності, Бюл. № 10, 2004.

 

Розділ 12. Дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук.

 

Дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

 

1.     Кузык А. Д. Целые функции ограниченного l-индекса: дис. … канд. физ.-мат. наук : 01.01.01. / Кузык Андрей Данилович. – Львов, 1992. – 107 с.

 

Дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук під керівництвом науковців ЛДУ БЖД

 

Дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук під керівництвом науковців ЛДУ БЖД