????????? ???????????

 

Розділ IІ

 

ПІдручники. Навчально-методичні посібники

 

Скринник М. А.  Філософія: Навчальний посібник / М. А. Скринник,  Л. Я. Фльорко, М. Я. Фльорко . – Львів: Сполом, 2012. – 468 с.

 

 

 

Розділ IIІ

 

Концепції. Навчальні програми. Нормативні документи

 

Фльорко Л. Я. Плани семінарських та практичних занять з курсу „Психологія” / Л. Я. Фльорко, М. Я. Фльорко. – Львів: ЛПБА УПЦ КП, 2007. – 70 с.

 

 

 

Розділ Iv

 

статті у наукових Виданнях

 

Фльорко М. Я. Дилема „життя-смерть” як основа духовності особистості / М. Я. Фльорко // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Філософія. – 2003. – № 11. – С. 75-80.

Фльорко Л. Я. Загубленість Постмодерної людини та шляхи виходу з цієї ситуації / Л. Я. Фльорко,  М. Я. Фльорко // Filosofia bliższa życiu. – T. I. – Warszawa: Wyższa Szkoła Finansσw i Zarządzania, 2005. – C. 246-251.

 

 

Розділ VI

 

Матеріали і Тези науково-практичних конференцій

 

 

Фльорко М. Життя та смерть як орієнтири духовності людини / М. Фльорко // Проблеми становлення духовності і моралі молодої людини в сучасних умовах: Зб. наук. праць наук.-теорет. конф. – Львів, 2003. – С. 84-86.

Фльорко Л. Я. Особа доби постмодерну: функціональність замість автентичності / Л. Я. Фльорко,  М. Я. Фльорко // Великие преобразователи естествознания: Жорес Алферов. ХХ юбилейные Междунар. чтения: Тезисы докл., 24-25 нояб. 2004 г. – Мн.: БГУИР, 2004. – С. 280-282.

Фльорко Л. Я. Вихідні категорії дослідження самотності сучасної людини / Л. Я. Фльорко,  М. Я. Фльорко // Філософія гуманітарних наук: актуальність і перспективи розвитку. Матеріали наук. конф., 5–6 жовтня 2006 р. – Чернівці: „Рута”, 2006. – С. 99-101.

Фльорко Л. Я. Сучасна людина між свободою і відчуженням / Л. Я. Фльорко,  М. Я. Фльорко // Великие преобразователи естествознания: Жорес Алферов. ХХІ Междунар. чтения: Тезисы докл., 23-24 нояб. 200г. – Мн.: БГУИР, 2006. – С. 384-387.

Фльорко Л. Я. Кризис интимно-личностной сферы / Л. Я. Фльорко,  М. Я. Фльорко // Пси-фактор: психологические факторы жизнедеятельности: Материалы VІ Междунар. научн.-практ. конф. (Новомосковск, 28 февраля 2009 г.) В 2-х ч. – Новомосковск: НФ УРАО, 2009. – Ч. 2. –С. 63-66.

Фльорко Л. Я. Екзистенційні виміри соціо-економічних детермінантів / Л. Я. Фльорко,  М. Я. Фльорко // Форум молодих науковців Львова: Зб. тез конф., 20 листопада 2009. – Львів: ТзОВ «Ліга-Прес», 2009. – С.87-91.

Фльорко М. Я. Дилема «смисл життя - скінченність» в духовному світі людини / М. Я. Фльорко // Матеріали круглого столу «Проблема людської вітальності в філософії і медицині», 28 травня 2005 р. – Львів: Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, 2010. – С. 33-35.

Фльорко Л. Я. «Я – Другой» в системе межличностных отношений / Л. Я. Фльорко,  М. Я. Фльорко // Пси-фактор: психологические факторы жизнедеятельности: Материалы VІІІ Междунар. научн.-практ. конф. (Новомосковск, 26 февраля 2011 г.) / Университет Российской академии образования, Новомосковский филиал. – Новомосковск, 2011. – С. 99-100.