назад зміст далі

ВИСНОВКИ

 Аналізуючи показники значущості змін часових параметрів техніко-тактичних дій швидкісних стрілецьких вправ № 11 КС-97, ПМ-4 окреслено певні тенденції адаптації до нових умов та методів навчання, тренування та створено модельні характеристики часових параметрів техніко-тактичних дій швидкісних стрілецьких вправ. Абсолютні показники t - критерія Стьюдента (tтабл.< tрозр.) накреслюють позитивні зміни в стабілізації часових параметрів.

Методика вдосконалення професійно-стрілецької підготовки співробітників органів внутрішніх справ України під час виконання швидкісних стрілецьких вправ базується на загальнотеоретичних положеннях про роль розвинутих сенсорних відчуттів в процесах керування діями стрільців.

Подача необхідної зворотної інформації в оптимальному кількісному та якісному вигляді є необхідною умовою оптимізації часових показників техніко-тактичних дій швидкісних стрілецьких вправ при виконанні пострілів.

Покращення диференціальної здатності часових характеристик інтервалів часу служить основою стабілізації часових параметрів техніко-тактичних дій виконання швидкісної стрілецької вправи. На основі теоретичних розмірковувань створена інструментальна методика вдосконалення професійно-стрілецької підготовки співробітників органів внутрішніх справ України, результатом якої є значуща стабілізація часових параметрів техніко-тактичних дій співробітників органів внутрішніх справ України під час виконання швидкісних стрілецьких вправ та ріст результатів.

назад зміст далі