назад зміст  

ЛІТЕРАТУРА

1.      

Коституція України. — К.: Преса України, 1997.

2.      

Про міліцію: Закон України від 20.12.1990 р. з відповідними доповненнями і змінами.

3.      

Науково-практичний коментар до Закону України “Про міліцію”. — К.: Національна академія внутрішніх справ України, 1996.

4.      

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України — К.: Юрінком, 1997.

5.      

Про додаткові заходи по зміцненню дисципліни та законності серед особового складу ОВС України та покарання винних: Наказ МВС України № 605 — 1993 р.

6.      

Наставления по стрелковому делу. — М.: Воениздат, 1987.

7.      

Про заходи щодо виконання Державної програми боротьби із злочинністю: Наказ МВС України № 536 — 1993 р.

8.      

Про стан професійної підготовки і безпеки особового складу органів внутрішніх справ України та заходи щодо їх вдосконалення відповідно до завдань Президента України з питань забезпечення належного громадського порядку та протидії злочинності в державі : Наказ МВС України № 759 від 21.10.2000 р.

9.      

Про міри подальшому удосконаленню професійної підготовки кадрів: Наказ МВС України № 743/Вн-1993 р.

10.  

Питання ефективності професійної прикладної підготовки працівників ОВС: Зб. наукових праць. — Мінськ, 1991 р.

11.  

Про затвердження курсу стрільб із стрілецької зброї для рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ України.: Наказ МВС України № 493 від 24 липня 1997.

12.  

Про затвердження Статуту патрульно-постової служби міліції України.: Наказ МВС України № 404 від 28 липня 1994.

13.  

Про затвердження інструкції про заходи безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю.: Наказ МВС України № 115 від 21 лютого 1996.

14.  

Про затвердження інструкції про порядок постійного зберігання і носіння вогнепальної зброї, боєприпасів і спеціальних засобів працівниками міліції. Наказ МВС України № 60 від 25 січня 1995.

15.  

Пятков В.Т. Теорія і методика стрілецького спорту. Львів, 1999.           288 с.

16.  

Виноградський Б.А., Ковальчук А.М. Комп’ютерно-вимірювальний комплекс хронометрування техніко-тактичних дій стрільців у швидкісних стрілецьких вправах // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб. наук. пр. під ред. Єрмакова С.С. - Харків: ХХПІ, 2001 — №12. — С.3-8.

17.  

Пятков В.Т., Ковальчук А.М., Козяр М.М., Виноградський Б.А., Соколовський В.М. Тренажер для удосконалення майстерності стрільців у швидкісних стрілецьких вправах: рішення про видачу деклараційного патенту на винахід за номером заявки 2001010285 від 15.01.2001р., УІПВ. — К., 2001.

18.  

Ковальчук А.М. Визначення часових параметрів швидкісних стрілецьких вправ Курсу стрільб -97 // Молода спортивна наука України: Збірник наукових статей аспірантів галузі фізичної культури та спорту. - Львів: ЛДІФК, 2001 — Вип. 5. — С.338-341.

19.  

Виноградський Б.А., Ковальчук А.М. Шляхи підвищення ефективності навчально-тренувального процесу у стрілецькій підготовці співробітників органів внутрішніх справ України // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб. наук. пр. під ред. Єрмакова С.С. - Харків: ХХПІ, 2001 — № 13. — С.36-45.

20.  

Обучение скоростной стрельбе из пистолета Макарова: (Методические рекомендации). Составители В. Ф. Глущенко, А. А. Колоколов. — К.: РИО МВС Украины, 1994. — 46 с.

21.  

Гіда О.Ф., Решко С.М., Бутов С.Є. Навчальна програма з дисципліни вогнева підготовка для слухачів і курсантів вищих навчальних закладів МВС України. — К.: НАВСУ, 2000.

22.  

Науково-методичне забезпечення процесу підготовки збірної команди України з кульової стрільби до Олімпійських ігор: Методичні рекомендації. — К.: ДНДІФКіС, 2000. —30 с.

23.  

Ревенко В.А., Шилов Г.Н., Фомичев А.А. Применение технических средств в практике обучения стрельбе из личного оружия / Под. ред. Б.В.Севастьянова. — Харьков: ХВК МВД СССР, 1989. — 42 с.

24.  

Глущенко В. Ф., Безносюк Л. В., Колоколов А. О., Мовчан А. В. та ін. Вогнева підготовка. Навчальний посібник.: Бібліотека співробітника МВС, Вінниця, “ДТП” — 1998. — 160 с.

25.  

Проблеми підвищення якості стрілецько-спортивної підготовки: Пром. звіт: Система довгочасного підвищення якості професійної стрілецько-спортивної підготовки у вправах олімпійської програми / Керівник Пятков В.Т. — Львів, 1996. — М Держ. реєст. 01.95.400285.

26.  

Пятков В.Т. Проблеми підвищення якості стрілецько-спортивної підготовки. Науковий звіт, № Держреєстрації 01.95.4000345, Львів, 1995. — 39 с.

27.  

Пятков В.Т. Специфіка знань, вмінь і навичок техніко-тактичної підготовки в кульовій стрільбі // Роль фізичної культури в здоровому способі життя: 3-я регіональна науково-практична конференція. — Львів. — 1992. — С.92-94.

28.  

Пятков В.Т. Підготовка найсильніших стрільців України до ігор XXVII Олімпіади.: Методичні рекомендації. — К.: ДНДІФКіС, 1999. — 21 с.

29.  

Пятков В.Т., Лопатьєв А.0. Теоретико-методичні основи стрілецького спорту. — Львів, 1995. — 30 с.

30.  

Лапутин А.Н., Уткин В.А. Технические средства обучения // Учебное пособие для ин-тов физической культуры — М.: Физкультура и спорт, 1990. — 80 с.

 

назад зміст