назад зміст далі

Визначення понять часових параметрів техніко-тактичних дій швидкісних стрілецьких вправ

 

 Науковий підхід до визначення будь-якого явища дійсності передбачає строге диференціювання понятійного апарату, що спирається на специфічність протікання цього явища. Вивчення процесів, що відбуваються в ході виконання швидкісної стрілецької вправи, ґрунтується на оформленні нових термінів та понять, як початкового етапу детальних досліджень.

Впровадження неординарних методик, використання нових тренажерів, висунення відмінної від існуючих інтерпретацій, зумовлює утворення чи уточнення термінів, які до цього часу не зустрічалися або розумілись по-іншому.

В загальних рисах зазначалось, що вбирає в себе поняття “техніко-тактичні дії”. Більш чітке визначення поняття техніко-тактичні дії стрільця можна визначити, як система дій, які доцільно спрямовані на якісне виконання вправи.

Часові параметри ТТД стрільця — це характеристика якісного виконання вправи в часовому полі виміру. Виходячи з логіки доцільності взаємозв’язку та значного взаємовпливу часових параметрів ТТД стрільців під час виконання влучного пострілу та серій пострілів швидкісної стрілецької вправи на контрольний результат, пропонується визнати доцільним утворення цілісної структури виконання вправи.

Часові характеристики ТТД співробітника ОВС України під час виконання швидкісних стрілецьких вправ № 11 КС-97, ПМ-4 поділяються на ряд структурних часових одиниць (рис. 26).

 

                 Чг      Ч1        Ч2      Ч3       Ч4       Ч5

 

Рис. 26. Схема взаєморозташування часових параметрів швидкісних стрілецьких вправ № 11 КС-97, ПМ-4:

Чг — момент готовності;

Ч1 — момент першого пострілу;

Ч2 — момент другого пострілу;

Ч3 — момент третього пострілу;

Ч4 — момент четвертого пострілу;

Ч5 — момент п’ятого пострілу.

Необхідно пам’ятати про те, що збиваючі чинники зустрічаються і в дуже короткотривалих елементах структури швидкісної стрілецької вправи.

Тому окремий стрілець тратить різну величину енергетичних затрат на те, щоб безпосередньо керувати наявним набутим арсеналом ТТД в системі “стрілець-зброя-мішень” у конкретний момент часу виконання швидкісної вправи ( табл. 1).

Таблиця 1

Характеристика часових параметрів техніко-тактичних дій швидкісних стрілецьких вправ № 11 КС-97, ПМ-4

п/п

Часові інтервали виконання вправи

Техніко-тактичні дії

1.    

Чг-0

Латентний час рухової реакції на поворот мішені, виконання ТТД відповідно до умов виконання вправи, підйом руки з пістолетом в область прицілювання.

2.    

Ч1г

Час ТТД при виконанні першого пострілу

3.    

Ч21

Час ТТД при виконанні другого пострілу

4.    

Ч32

Час ТТД при виконанні третього пострілу

5.    

Ч43

Час ТТД при виконанні четвертого пострілу

6.    

Ч54

Час ТТД при виконанні п’ятого пострілу

 

Саме тому потрібно акцентувати увагу на часових параметрах ТТД швидкісних стрілецьких вправ, не забуваючи при цьому враховувати дію збиваючих чинників, наприклад, відсутність збереження стійки, способу прицілювання.

Вже зазначалося, що кінематична структура виконання швидкісної стрілецької вправи складається з декількох часових інтервалів. Очевидно, що часові параметри ТТД швидкісної стрілецької вправи безпосередньо впливають на якість влучень, тобто на результат. Часові характеристики вправи є умовними інтегральними показниками переважної більшості рухових дій стрільців та параметрів зброї.

назад зміст далі