Лічильник відвідувань

Форма додатку 11

СПИСОК

наукових і навчально-методичних праць
викл. М.Ю. Грицюк
за 2012 рік

п/п

Назва роботи

Характер

Видавництво, журнал (назва, номер, рік) чи номер авторського свідоцтва

К-ть стор.

Прізвища
авторів

1

2

3

4

5

6

І. Наукові та навчально-методичні роботи

1.

Проблеми прогнозування паводкової небезпеки у регіоні Українських Карпат

друк.

Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності : зб. тез міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, 29 березня 2012 р. – Львів : Вид-во ЛДУ БЖД. – 2012. – С. 66-68

3

Бурбас В.П.,

Глеба О.В.,

Грицюк М.Ю.

2.

Проблеми та особливості роботи пошуково-рятувальних підрозділів МНС у Карпатському регіоні

друк.

Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності : зб. тез міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, 29 березня 2012 р. – Львів : Вид-во ЛДУ БЖД. – 2012. – С. 8-9.

2

Вовчук І.М.,

Бурак Н.Є.,

Грицюк М.Ю.

3.

Влияние глобального изменения климата на развитие горных регионов Украинских Карпат

друк.

Обеспечение безопасности жизнедеятельности: проблемы и перспективы : зб. тез міжнар.  на­ук.-техн. конф., м. Мінськ, Республіка Білорусь,  5-7 квітня 2012 р. – Мінськ : Командно-інженерний інститут. – 2012. – С. 128-131.

4

Угляр Ю.В.,

Грицюк М.Ю.

 

4.

Вплив туристичної діяльності на екологічну безпеку довкілля Українських Карпат

друк.

Екологічна безпека держави : зб. матер. Всеукр. на­ук.-практ. конф., м. Київ, 17-18 квітня 2012 р. – Київ : НАУ. – 2012. – С. 181-183

3

Грицюк М.Ю.,

Лозинський О.І.

 

5.

Проведение поисково-спасательных работ после схождения лавин в горных районах Украинских Карпат

друк.

Чрезвичайные ситуации: теория, практика, инновации "ЧС-2012" : зб. матер. міжнар. на­ук.-практ. конф., м. Гомель, Республіка Білорусь, 24-25 травня 2012 р. – Гомель : ГИИ МЧС РБ. – 2012. – С. 157.

1

Грицюк М.Ю.

6.

Інформаційне забезпечення та функціональні можливості університетських бібліотек

 

друк.

Інформаційно-телекомунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи: зб. матер. 3 міжнар. на­ук.-практ. конф., м. Львів, 12-14 листопада 2012 р. – Львів : ЛДУ БЖД. – 2012. – С. 250-253.

3

Грицюк М.Ю.,

Лозинський О.І.

7.

Стан проблеми управління туристичною галуззю Українських Карпат на засадах сталого розвитку

друк.

Екологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства : зб. матер. міжнар. на­ук.-практ. конф., м. Львів, 29-30 листопада 2012 р. – Львів : ЛДУ БЖД. – 2012. – С. 20-23

4

Грицюк М.Ю.

 

8.

Сучасні інформаційні технології – крок до нової якості надання освітніх послуг

здано до друку

Проблеми застосування інформаційних технологій, спеціальних технічних засобів у діяльності ОВС, навчальному процесі, взаємодії з іншими службами : зб. матер. на­ук.-практ. конф., м. Львів, 14 грудня 2012 р. – Львів : Львівський ДУВС. – 2012. – С. ?

4

Грицюк М.Ю.,

Грицюк Ю.І.