Описание: Лічильник відвідувань

СПИСОК

наукових праць

Івануси Андрія Івановича

за 2012 рік

 

з/п

Назва

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

1.                    

Minimizing of the risk of the project construction of the stadium at the conceptual stage of project life cycle

Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції "Ділове та державне адміністрування". Луганськ-Словянськ. - 2012. С. 237-240.

4

Rak Y.P.

Zachko O.B.

Kobylkin D.S.

2.                    

Інноваційні інструменти управління проектом безпечної евакуації людей із спортивно-видовищних споруд (на прикладі львівського стадіону до Євро 2012)

Материалы IX Международной научно-практической конференции «Современные информационные технологии в экономике и управлении предприятиями, программами и проектами». – Алушта, 12-18 сентября 2011 г. – Харьков: Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт». –2011. – С. 121-123.

3

Рак Ю.П.

Зачко О.Б.

Федан В.Б.

3.                    

Дослідження фізичних та якісних факторів впливу ефективної реалізації проектів систем спортивно-видовищного типу

Материалы X Международной научно-практической конференции «Современные информационные технологии в экономике и управлении предприятиями, программами и проектами». – Алушта, 10-16 сентября 2012 г. – Харьков: Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт». –2012. – С. 187-188.

2

Рак Ю.П.

Зачко О.Б.

Вербний В.І.

4.                    

К проблемам моделирования процесса реализации проект-методики эвакуации

Чрезвычайные ситуации: теория, практика, инновации: материалы Международной науч.-практ. конф., Гомель , 24-25 мая 2012 г. В 2 ч. Ч.1. – Гомел. инженер. ин-т МЧС Респ. Беларусь. – Гомель: ГГТУ им. П.О. Сухого, 2012. – С. 109-111.

3

Рак Ю.П.

Зачко О.Б.

5.                   

Информационные технологии управления проектом безопасной эвакуации из сооружений массового скопления людей

Управління програмами приватно-державного партнерства з метою стабілізації розвитку України: Зб. тез міжн. конф. «Управління проектами у розвитку суспільства». Київ: Вид-во КНУБА, УАУП, АУП, 2012. – С. 179-181.

3

Рак Ю.П.

Черкаський М.В..

6.                   

Проектно-орієнтоване управління та комфортність реалізації проекту проведення міжнародних спортивних змагань

Управління проектами : стан та перспективи. Мат. 8-ої міжн. наук.-практ. конф., 18-21 вер., Миколаїв. – Миколаїв : НУК ім. адм. Макарова, 2012. – С. 165-167.

3

Рак Ю.П.

Вербний В.І.

7.                

Підходи управління проектом безпечної евакуації людей на стадіонах в умовах надзвичайних ситуацій

Восточноевропейский журнал передовых технологий. – 2013. (подано до друку в 2012 р.)

Рак Ю.П.

8.                

Моделі проектів управління людськими потоками безпечної евакуації із спортивно-видовищних споруд (на прикладі стадіону «Арена Львів»)

Вісник ЛДУ БЖД. – 2012. № 6. (подано до друку в 2012 р.)

Рак Ю.П.