Лічильник відвідувань

СПИСОК

наукових праць

Зачка Олега Богдановича

за 2012 рік

 

1.                    

Розробка моделі організаційної структури вищого навчального закладу засобами системи управління проектами «Мегаплан»

Вісник ЛДУ БЖД. – 2011. № 5. – С. 46–50. (опубліковано в 2012 р.)

5

Рак Ю.П.

Миханишин А.М.

Драч Л.І.

Лозинський Ю.Р.

2.                    

Ідентифікація проектів у портфелях та програмах регіонального розвитку з питань надзвичайних ситуацій

Управління проектами та розвиток виробництва. – 2011. – № 4(40). – С. 64-69. (опубліковано в 2012 р.)

6

Рак Ю.П.

Саченко А.О.

Палій І.О.

3.                    

Minimizing of the risk of the project construction of the stadium at the conceptual stage of project life cycle

Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції "Ділове та державне адміністрування". Луганськ-Словянськ. - 2012. С. 237-240.

4

Rak Y.P.

Ivanusa A.I.

Kobylkin D.S.

4.                    

Інноваційні інструменти управління проектом безпечної евакуації людей із спортивно-видовищних споруд (на прикладі львівського стадіону до Євро 2012)

Материалы IX Международной научно-практической конференции «Современные информационные технологии в экономике и управлении предприятиями, программами и проектами». – Алушта, 12-18 сентября 2011 г. – Харьков: Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт». –2011. – С. 121-123.

3

Рак Ю.П.

Івануса А.І.

Федан В.Б.

5.                    

Дослідження фізичних та якісних факторів впливу ефективної реалізації проектів систем спортивно-видовищного типу

Материалы X Международной научно-практической конференции «Современные информационные технологии в экономике и управлении предприятиями, программами и проектами». – Алушта, 10-16 сентября 2012 г. – Харьков: Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт». –2012. – С. 187-188.

2

Рак Ю.П.

Івануса А.І.

Вербний В.І.

6.                    

К проблемам моделирования процесса реализации проект-методики эвакуации

Чрезвычайные ситуации: теория, практика, инновации: материалы Международной науч.-практ. конф., Гомель , 24-25 мая 2012 г. В 2 ч. Ч.1. – Гомел. инженер. ин-т МЧС Респ. Беларусь. – Гомель: ГГТУ им. П.О. Сухого, 2012. – С. 109-111.

3

Рак Ю.П.

Івануса А.І.

7.                    

Управління реалізацією інфраструктурних проектів на основі мультиагентного моделювання

Тези доповідей IX міжнародної конференції «Управління проектами у розвитку суспільства». Тема: «Управління програмами та проектами в умовах глобальної фінансової кризи». К.: КНУБА. – 2012. – С. 86-87.

2

8.                    

Інноваційні проекти формування інформаційної інфраструктури освітнього простору вищого навчального закладу

Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи. Збірник наукових праць. Частина 1. Львів: ЛДУ БЖД, 2012. – С. 269-272.

4

9.                    

Стратегічне управління портфелями та програмами проектів системи цивільного захисту на основі оцінки пріоритетів

Управління проектами : стан та перспективи : матер. 8 Міжнар. наук.-практ. конф. – Миколаїв: НУК. – 2012. – С. 167-169.

3

Рак Ю.П.

Синельніков О.Д.

10.                

Інтелектуальне моделювання параметрів продукту інфраструктурного проекту  (на прикладі аеропорту «Львів»)

Восточноевропейский журнал передовых технологий. – 2013. (подано до друку в 2012 р.)

5

11.                

Системні підходи до управління інфраструктурними проектами в Україні

Вісник ЛДУ БЖД. – 2012. № 6. (подано до друку в 2012 р.)

5