Лічильник відвідувань

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ
КУПЧАК МАРІЇ ІВАНІВНИ ЗА 2011 -2012Р.
P.

 

з/п

Назва праці

 

Назва видання та його вихідні відомості

Кількість

друкованих аркушів

Прізвища співавторів

1.

Дослідження внутрішньої структури звуків української мови при сповільненому темпі мовлення на прикладі приголосних звуків.

Вісник НУ ЛП “Комп’ютерні науки та інформаційні технології”, №694, 2011,

c.121-126

-

2.

Оптимізаційна задача зміни внутрішньої структури мовного сигналу.

 

Науковий Вісник НЛТ України: “Збірник науково-технічних праць”. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.15.

с.319-323

-

3.

Неієрархічна кластеризація звукових одиниць мовного сигналу

Наукові праці. Науково-методичний журнал. Серія "Комп'ютерні науки". Випуск 148, Том 160. Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили. 2011.

с. 93-98

Рашкевич Ю. М., Пелешко Д. Д., Ковальчук А. М.,

4.

Виділення квазістаціонарних ділянок мовного сигналу за спектром матричного оператора.

Вісник НУ ЛП “Комп’ютерні науки та інформаційні технології”,  № 710, 2011

c.70-73

Ю.М. Рашкевич, Д.Д. Пелешко, А.М. Ковальчук

5.

Матричні перетворення в задачах оброблення мовних сигналів

 

Науковий    Вісник НЛТ України: «Збірник науково-технічних праць». – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.04

с.316-323

Ю.М. Рашкевич, Д.Д. Пелешко,

А.М. Ковальчук,

В.П. Киричук 

6.

Інформаційні технології в управлінні університетом

 

ІІ Mіжнародна науково-практична конференція "Iнформаційно-комунікаційні технології  в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи" 12-14 листопада 2012 р.- Львів, Україна.

 

c.160-163.

 

Купчак М.І., Купчак М.Я

 

7.

Модифікація внутрішньої структури мовного сигналу на основі функції відносної зміни тривалості.

 

Наукові праці : науково-методичний журнал. Вип. 161. Т. 173. Комп’ютерні технології. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011.

C. 73-84.

Рашкевич Ю. М., Пелешко Д. Д., Ковальчук A. М.