Лічильник відвідувань

СПИСОК

наукових праць

Рака Юрія Павловича

за 2012 рік

 

з/п

Назва

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

1.                    

Розробка моделі організаційної структури вищого навчального закладу засобами системи управління проектами «Мегаплан»

Вісник ЛДУ БЖД. – 2011. № 5. – С. 46–50. (опубліковано в 2012 р.)

5

Зачко О.Б.

Миханишин А.М.

Драч Л.І.

Лозинський Ю.Р.

2.                    

Ідентифікація проектів у портфелях та програмах регіонального розвитку з питань надзвичайних ситуацій

Управління проектами та розвиток виробництва. – 2011. – № 4(40). – С. 64-69. (опубліковано в 2012 р.)

6

Зачко О.Б.

Саченко А.О.

Палій І.О.

3.                    

Minimizing of the risk of the project construction of the stadium at the conceptual stage of project life cycle

Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції "Ділове та державне адміністрування". Луганськ-Словянськ. - 2012. С. 237-240.

4

Zachko O.B.

Ivanusa A.I.

Kobylkin D.S.

4.                    

Інноваційні інструменти управління проектом безпечної евакуації людей із спортивно-видовищних споруд (на прикладі львівського стадіону до Євро 2012)

Материалы IX Международной научно-практической конференции «Современные информационные технологии в экономике и управлении предприятиями, программами и проектами». – Алушта, 12-18 сентября 2011 г. – Харьков: Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт». –2011. – С. 121-123.

3

Зачко О.Б.

Івануса А.І.

Федан В.Б.

5.                    

Дослідження фізичних та якісних факторів впливу ефективної реалізації проектів систем спортивно-видовищного типу

Материалы X Международной научно-практической конференции «Современные информационные технологии в экономике и управлении предприятиями, программами и проектами». – Алушта, 10-16 сентября 2012 г. – Харьков: Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт». –2012. – С. 187-188.

2

Зачко О.Б.

Івануса А.І.

Вербний В.І.

6.                    

К проблемам моделирования процесса реализации проект-методики эвакуации

Чрезвычайные ситуации: теория, практика, инновации: материалы Международной науч.-практ. конф., Гомель , 24-25 мая 2012 г. В 2 ч. Ч.1. – Гомел. инженер. ин-т МЧС Респ. Беларусь. – Гомель: ГГТУ им. П.О. Сухого, 2012. – С. 109-111.

3

Зачко О.Б.

Івануса А.І.

7.                   

Информационные технологии управления проектом безопасной эвакуации из сооружений массового скопления людей

Управління програмами приватно-державного партнерства з метою стабілізації розвитку України: Зб. тез міжн. конф. «Управління проектами у розвитку суспільства». Київ: Вид-во КНУБА, УАУП, АУП, 2012. – С. 179-181.

3

Черкаський М.В.

Івануса А.І.

8.                   

Проектно-орієнтоване управління та комфортність реалізації проекту проведення міжнародних спортивних змагань

Управління проектами : стан та перспективи. Мат. 8-ої міжн. наук.-практ. конф., 18-21 вер., Миколаїв. – Миколаїв : НУК ім. адм. Макарова, 2012. – С. 165-167.

3

Івануса А.І.,

Вербний В.І.

9.                   

Інноваційні механізми управління проектів у сфері цивільного захисту в турбулентному середовищі

Управління проектами : стан та перспективи. Мат. 8-ої міжн. наук.-практ. конф., 18-21 вер., Миколаїв. – Миколаїв : НУК ім. адм. Макарова, 2012. – С. 88-90.

3

Квашук В. П.

10.               

Креативні технології та Sh-моделі при прогнозуванні розвитку безпорядків на стадіонах: проектний підхід

Управління проектами : стан та перспективи. Мат. 8-ої міжн. наук.-практ. конф., 18-21 вер., Миколаїв. – Миколаїв : НУК ім. адм. Макарова, 2012. – С. 169-171.

3

Черкаський М.В.

11.               

Концептуальна модель проектно-орієнтованого управління системою цивільного захисту

Тези доп. X Міжн. наук.-практ. конф. «Сучасні інформаційні технології в економіці і управлінні підприємствами, програмами і проектами». – Харків : НАУ ім. Н.Є. Жуковського «ХАІ», 2012. – С. 149-150.

2

Квашук В.П.

12.                

Стратегічне управління портфелями та програмами проектів системи цивільного захисту на основі оцінки пріоритетів

Управління проектами : стан та перспективи : матер. 8 Міжнар. наук.-практ. конф. – Миколаїв: НУК. – 2012. – С. 167-169.

3

Зачко О.Б.

Синельніков О.Д.

13.                

Підходи управління проектом безпечної евакуації людей на стадіонах в умовах надзвичайних ситуацій

Восточноевропейский журнал передовых технологий. – 2013. (подано до друку в 2012 р.)

Івануса А.І.

14.                

Моделі проектів управління людськими потоками безпечної евакуації із спортивно-видовищних споруд (на прикладі стадіону «Арена Львів»)

Вісник ЛДУ БЖД. – 2012. № 6. (подано до друку в 2012 р.)

Івануса А.І.

15.                

Інформаційні моделі, креативні технології та Sh-алгоритми при підготовці професіонала-рятівника ІІІ-го тисячоліття: проектний підхід

Восточноевропейский журнал передовых технологий. – 2013. (подано до друку в 2012 р.)

Черкаський М.В.,

Рак О.Ю.

16.                

Офісне управління регіональними портфелями проектів безпеки людей з урахуванням синергетики природно-техногенної небезпеки

Вісник ЛДУ БЖД. – 2012. № 6. (подано до друку в 2012 р.)

Квашук В.П.

17.                

Підходи до оптимізації структури проектного управління єдиною системою цивільного захисту

Управління проектами та розвиток виробництва. – 2012. – № 1(41). – С. 5-13.

9

Квашук В.П.