Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Лічильник відвідувань

СПИСОК

науково-методичних праць Бурака Назарія Євгеновича

з/п

Назва

Характер

роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

1

2

3

4

5

6

Станом на 14 грудня 2012 р.

1.

Політика інформаційної безпеки як один із методів

забезпечення якості вищої освіти

Друк

Проблеми інтеграції національних закладів вищої освіти до Європейського освітнього середовища: зб. мат. Міжнар. наук.-метод. конф. Том 2 "Проблеми взаємної адаптації системи вищої освіти". – Харків : Вид-во "Форт". – 2012. – С. 102-105.

3

З.П. Сташевський,

Н.Є. Бурак,

Ю.І. Грицюк

2.

Ефективність дистанційного навчання

та методи його оцінювання

Друк

Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи: третя між нар. наук.-практ. конф.: [в 2ч.]. Ч. 2. /Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України та ін.; [за ред. М.М. Козяра, Н.Г. Ничкало]. – Львів : Вид-во ЛДУ БЖД, 2012. – С. 125-129.

4

З.П. Сташевський,
Н.Є. Бурак

3.

Проблеми та особливості роботи пошуково-рятувальних підрозділів МНС у Карпатському регіоні

Друк

Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності: зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. курс. і студ. – Львів : Вид-во ЛДУ БЖД, 2012. – С. ?-?.

 

М.Ю. Грицюк,

І.М. Вовчук,

Н.Є. Бурак

4.

Інформаційні технології прогнозування кількості дорожньо-транспортних пригод засобами системи STATISTICA

Друк

Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності: зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. курс. і студ. – Львів : Вид-во ЛДУ БЖД, 2012. – С. 121-123.

3

Н.Є. Бурак,

І.М. Вовчук,

О.Б. Зачко

5.

Впровадження політики рольового розмежування доступу до інформаційних ресурсів у систему дистанційного навчання

Здано до друку

Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : зб. наук. праць. – Львів : Вид-во ЛДУ БЖД. – 2012. – № 6. – С. ?-?. Фахове видання

8

З.П. Сташевський,

О.І. Лозинський,

Н.Є. Бурак