Лічильник відвідувань

СПИСОК

науково-методичних праць МАНДРОНИ Марії Миколаївни

з/п

Назва

Характер

роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

1

2

3

4

5

6

Станом на 29 грудня 2012 р.

1.

Психологические аспекты подготовки сотрудников МЧС

друк

Чрезвычайные ситуации: теория, практика, инновации : матер. межд. науч.-прак. конф., г. Гомель, 24-25 мая 2012 г. – Гомель : ГГТУ им. П.О. Сухого, 2012. – С. 107–108.

2

М.М. Мандрона,
Б.З. Цибуляк

2.

Специфика профессиональной подготовки специалистов в вузах МЧС

друк

Чрезвычайные ситуации: теория, практика, инновации : матер. межд. науч.-прак. конф., г. Гомель, 24-25 мая 2012 года. – Гомель : ГГТУ им. П.О. Сухого, 2012. – С. 150–151.

2

Б.З. Цибуляк,
М.М. Мандрона

3.

Класифікація криптоаналітичних атак

друк

Інформаційна та економічна безпека (INFECO-2012) : матер. V Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 24-26 квітня 2012 р. – Харків: Вид-во ХНЕУ. – 2012. – С. 90.

1

М.М. Мандрона,
О.І. Гарасимчук

4.

Класифікація криптоаналітичних атак

друк

Системи обробки інформації. – 2012. – №4(102) – С. 42–46. Фахове видання

5

М.М. Мандрона,
О.І. Гарасимчук

5.

Атаки на генератори псевдовипадкових чисел

друк

Захист інформації і безпека інформаційних систем : матер. І-ої Міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, 31 травня 2012 р. – Львів: Вид-во НУ «ЛП», 2012. – С. 136–137

2

М.М. Мандрона,
О.І. Гарасимчук

6.

Використання статичних тестів NIST STS для дослідження генераторів М-по­слідовностей

друк

Захист інформації і безпека інформаційних систем : матер. І-ої Міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, 31 травня 2012 р. – Львів: Вид-во НУ «ЛП», 2012. – С. 118–119

2

Ю.М. Костів,

В.М. Максимович,

Ю. Рибак

7.

Атаки на генератори псевдовипадкових чисел

друк

Автоматика, вимірювання та керування : зб. на­ук.-техн. праць. – Львів : Вид-во НУ «Львівська політехніка». – 2012. –№?. – С. ?-? Фахове видання

6

М.М. Мандрона,
О.І. Гарасимчук

8.

Використання статичних тестів NIST STS для дослідження генераторів М-послідовностей

друк

Автоматика, вимірювання та керування : зб. на­ук.-техн. праць. – Львів : Вид-во НУ «Львівська політехніка». – 2012. –№?. – С. ?-? Фахове видання

6

Костів Ю.М.,

Максимович В.М.,

Рибак Ю.

9.

Визначення критеріїв стійкості для побудови якісних генераторів псевдовипадкових чисел

друк

Електроніка та інформаційні технології  (ЕлІТ-2012) : матер. IV-ої наук.-практ. конф., м. Львів-Чинадієво, 30 серпня ­– 02 вересня 2012 р. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка. – 2012. – С. 92-94.

4

М.М. Мандрона

10.

Використання системи екстреної допомоги 112 в організації управління надзвичайних ситуацій

друк

Матеріали 14-ї Всеукр. наук.-практ. конф. рятувальників, м. Київ, 26 по 27 вересня 2012 р. – Київ: ІДУЦЗ, 2012. – С. 268-271

4

М.М. Мандрона

Д.С. Кобилкін

11.

Використання міжмережевих екранів для захисту комп’ютерних мереж в освітній системі

друк

Інформаційно-телекомунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи : матер. III наук.-практ. конф., м. Львів, 12-14 листопада 2012 р. – Львів : Львівський ДУ БЖД. – 2012. – С. 173-176

5

М.М. Мандрона,

В.Б. Федан,

І.С. Кузьменко

 

12.

Методики тестування генераторів псевдовипадкових чисел

друк

Проблеми зас­то­су­ван­ня ін­фор­ма­ційних тех­но­ло­гій, спе­ці­аль­них тех­ніч­них за­со­бів у ді­яль­нос­ті ОВС, нав­чаль­но­му про­це­сі, взаємо­дії з ін­ши­ми служ­ба­ми : зб. на­ук. стат. за ма­тер. на­ук.-практ. конф., м. Львів, 14 груд­ня 2012 р. – Львів : Львівсь­кий ДУВС. – 2012. – С. 216-220.

4

М.М. Мандрона