Лічильник відвідувань

СПИСОК

науково-методичних праць ЦИБУЛЯКА Богдана Зіновійовича

з/п

Назва

Характер

роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

1

2

3

4

5

6

Станом на 29 грудня 2012 р.

1

Запобігання розголошенню конфіденційної інформації через соціальні мережі

друк

Збірник наукових статей за матеріалами доповідей науково-практичної конференції «Проблеми застосування інформаційних технологій, спеціальних технічних засобів у діяльності ОВС, навчальному процесі, взаємодії з іншими службами». – 2012. – С. 141-147. Не фахо­ве ви­дан­ня

7

Б.З.Цибуляк,

І.І. Шиптицька,

Я.О. Любовецька

2

Використання аутсорсингу для захисту інформаційних систем

друк

Захист інформації і безпека інформаційних систем : І-а Міжнар. наук.-техн. конф., м. Львів, 31 травня - 01 червня 2012 р. : Зб. матеріалів.  – Львів : НУ "Львівська політехніка". – 2012. – С. 42-43.

2

Б.З.Цибуляк

3

Захист інформації з обмеженим доступом

друк

Електроніка та інформаційні технології : IV наук.-практ. конф., м. Львів, 3 серпня – 03 вересня 2012 р. : Тези доп.  – смт. Чинадієво Закарпатської обл. : ЛНУ ім. Івана Франка. – 2012. – С. 95-97.

3

Б.З.Цибуляк

4

Психологические аспекты подготовки сотрудников МЧС

друк

Чрезвычайные ситуации: теория, практика, инновации : матер. межд. науч.-прак. конф., г. Гомель, 24-25 мая 2012 г. – Гомель : ГГТУ им. П.О. Сухого, 2012. – С. 107–108.

2

М.М. Мандрона,

Б.З.Цибуляк

5

Специфика профессиональной подготовки специалистов в вузах МЧС

друк

Чрезвычайные ситуации: теория, практика, инновации : матер. межд. науч.-прак. конф., г. Гомель, 24-25 мая 2012 года. – Гомель : ГГТУ им. П.О. Сухого, 2012.. – С. 150–151.

2

Б.З.Цибуляк,

М.М. Мандрона

6

Управління впровадженням інновацій в освітньому процесі навчального закладу

друк

Інформаційно-телекомунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи : III наук.-практ. конф., м. Львів, 12-14 листопада 2012 р. : Зб. матеріалів.  – Львів : Львівський ДУ БЖД. – 2012. – С. 329-331.

3

Б.З.Цибуляк,

А.В. Василина