СПИСОК

наукових праць професора  кафедри ПГ та ЗХ Михалічка Б.М.

опублікованих в 2012 р.

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

1

2

3

4

5

6

1.   

Аналіз антидепресантів методом рідинної хроматографії

 

друк

Зб. наук. праць, випуск 9 «Актуальні проблеми профілактичної медицини», Львів, 2011, с.251-253.

3

Щербина О.М., Михалічко Б.М. 

Бедзай А.О.

 

2.   

УФ-спектрофотометрія антидепресантів

друк

Зб. наук. праць, випуск 9 «Актуальні проблеми профілактичної медицини», Львів, 2011, с.254-259.

6

Щербина О.М., Михалічко Б.М. 

Бедзай А.О.

Щербина І.О.

 

3.   

Структурні особливості процесу зниження горючості морфоліну солями купруму (І)

 

друк

Зб. наук. праць «Вісник» ЛДУ БЖД, Львів, 2011, № 5,Ч. 1,

с. 152 – 158.

 

7

Годованець Н.М, Михалічко Б.М, Щербина О.М.

 

4.   

Спектральний аналіз азатіоприну і фторацизину.

друк

Зб. наук. праць «Вісник»

ЛДУ БЖД, Львів, 2011, № 5, Ч. 1,

с.176  - 181.

 

4

Щербина О.М., Михалічко Б.М. 

Бедзай А.О.

Щербина І.О.

 

5.   

Аніонні комплекси Cu (I).  Синтез та кристалічна структура (OC4H8NH2) [Cu2Cl3]

 

друк

Зб. наукові праці Дон НТУ. Серия: хімія і хімічна технологія. Випуск 18 (198), Донецьк, 2012, с. 112-117.

 

6

Годованець Н.М.

 Михалічко Б.М.,  Щербина О.М.,

Михалічко О.Б.

 

6.   

Хіміко-токсикологічний аналіз сполук флуору

 

друк

Зб. наук. праць, випуск 10 «Актуальні проблеми профілактичної медицини», Львів, 2012, с.157 -160.

4

Щербина О.М., Михалічко Б.М. 

Бедзай А.О.

Щербина І.О.

 

8.   

Якісний аналіз деяких антидепресантів методом обернено-фазової рідинної хроматографії

друк

Зб. наук. праць, випуск 10 «Актуальні проблеми профілактичної медицини», Львів, 2012, с.27 – 31.

 

5

Бедзай А.О.

Щербина О.М.,

Щербина І.О.

Михалічко Б.М. 

 

9.   

Моніторинг продуктів піролізу та згоряння полімерних матеріалів: виявлення формальдегіду методом газорідинної хроматографії

друк

Зб. наук. праць, «Пожежна безпека» ЛДУ БЖД, УкрНДІПБ МНС України, №    20 , Львів, 2012,

с.74 – 80.

7

Щербина О.М.,  Бедзай А.О., Михалічко Б.М. 

 

10.               

Шляхи підвищення пожежної безпеки зберігання й транспортування горючих нітрогенумістних вуглеводнів хімічної промисловості.

друк

Зб. матеріалів ІІ Міжнародної наук.-практ. конф. «Пожежна безпека: теорія і практика», м.Черкаси, 2012.- с.13-14, 12 жовтня 2012 

2

Годованець Н.М., Михалічко Б.М., Щербина О.М.

 

11.               

Екологічний аудит техногенних чинників впливу на демосферу Львівщини

друк

Зб. матеріалів І Міжнародної наук.-практ. конф. «Екологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства», Львів, 2012. – с. 371-374, 29-30 листопада 2012

4

Щербина О.М., Михалічко Б.М., Трусевич О.М.

 

12.               

Впровадження аудіовізуальних засобів навчання хімічних дисциплін в український вишах

друк

Зб. матеріалів Міжнародної наук.-метод. конф., «Проблеми інтеграції національних закладів вищої освіти до європейського освітнього середовища», Т.2 Сучасні підходи до забезпечення якості вищої освіти, Харків, ХНАДУ, 2012. – с. 74-76

3

Михалічко Б.М., Щербина О.М., Трусевич О.М.